SEKTOR POCZTOWY I KURIERSKI
Adventure Consulting jest liderem w zakresie doradztwa i szkolenia na rynku pocztowo-kurierskim. Od 2003 roku organizujemy największe wydarzenia dla sektora pocztowego w Polsce i Europie Centralnej, m.in. międzynarodową konferencję „Rynek usług pocztowych w Polsce i Europie” (13 edycji, od 2003 roku), która co roku gromadzi ponad 120 menadżerów (1/3 uczestników to Prezesi, Wiceprezesi i Członkowie Zarządów) z Polski i Europy, międzynarodową konferencję „Forum Technologiczne Poczta XXI wieku. Forum Nowoczesnych Dostaw” (5 edycji, od 2012 roku), konferencję kurierską „Rynek Paczek” (3 edycje, od 2015 roku) oraz regulacyjno-prawną konferencję „Nowe Prawo Pocztowe” (5 edycji, od 2012 roku).

Świadczymy również usługi doradcze i przygotowujemy raporty rynkowe dla podmiotów działających na rynku pocztowym i kurierskim z Polski i zagranicy. Przy realizacji zleceń współpracujemy z cenionymi ekspertami z Polski i zagranicy, co pozwala nam czerpać z doświadczeń innych rynków i wiedzy renomowanych międzynarodowych ekspertów.

Doradzaliśmy i pracowaliśmy przy przygotowaniu strategii rozwoju, strategii sprzedaży i strategii produktowych wiodących operatorów pocztowych i paczkowych.
Powyższe doświadczenia pozwoliły zgromadzić nam unikalną wiedzę z zakresu analizy rynku i konkurencji w sektorze pocztowo-kurierskim.

SEKTOR GAZOWNICZY
Adventure Consulting od 2006 roku organizuje najważniejsze konferencje dla sektora gazowniczego : konferencję "Gaz dla Polski" (11 edycji, od 2006 roku), konferencję "Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne" (8 edycji, od 2006 roku) oraz międzynarodową konferencję "LNG w Polsce i Europie" (7 edycji, od 2012 roku). W konferencjach biorą udział przedstawiciele administracji (Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki) oraz uczestnicy rynku (przedstawiciele GK PGNiG S.A., Gaz-System S.A., Towarowej Giełdy Energii S.A., przemysłowych odbiorców gazu oraz główni alternatywni dostawcy gazu).

Realizowaliśmy również wiele projektów doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorstw z sektora gazowniczego. 
SEKTOR ENERGETYCZNY

Adventure Consulting organizuje cykliczne seminaria i konferencje poświęcone regulacyjno-prawnych aspektom rozwoju sektora energetycznego, m.in. konferencje "Zmiany w energetyce" (9 edycji, od 2005 roku) oraz "Nowe Prawo Energetyczne".

Ponadto każdego roku organizujemy duże otwarte konferencje poświęcone najistotniejszym wyzwaniom branży energetycznej.

Świadczymy również usługi doradcze wiodącym firmom z sektora energetycznego.