KONFERENCJA,  11 GRUDNIA  2017,  WARSZAWA      VIII  edycja  
LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE 2017
Zapraszamy Państwa do udziału w VIII edycji konferencji poświęconej najważniejszym zagadnieniom dotyczącym rynku gazu w Polsce i regionie Europy Centralnej.
Wśród głównym tematów tegorocznej konferencji będą m.in. dywersyfikacja źródeł dostaw gazu czy liberalizacja rynku gazu - strategiczne i geopolityczne uwarunkowania otwarcia rynku gazu, koncepcja Bramy Północnej - postępy w realizacji projektów dywersyfikacyjnych, nowe rozporządzenie SoS i jego wpływ na bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski, rozbudowa transgranicznych i krajowych sieci przesyłowych oraz rozwój systemu dystrybucji gazu, jako istotne czynniki otwarcia rynku gazu, strategia rozwoju PGNiG S.A. wobec liberalizacji i detaryfikacji rynku gazu, nowe zasady magazynowania gazu, import gazu w nowej rzeczywistości regulacyjnej, detaryfikacja rynku gazu. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Ministerstwa Energii, GK PGNiG S.A., Gaz-Systemu S.A., Towarowej Giełdy Energii, alternatywnych dostawców gazu oraz głównych przemysłowych odbiorców gazu.


 KONFERENCJA,  29 LISTOPADA  2017,  WARSZAWA      X  edycja 
ZMIANY W ENERGETYCE 2017
WYZWANIA REGULACYJNO-PRAWNE SEKTORA ENERGETYCZNEGO i PRZEMYSŁU.

Zapraszamy Państwa do udziału w X edycji konferencji poświęconej najważniejszym zmianom regulacyjno-prawnym dot. sektora energetycznego.
Główne tematy konferencji : pakiet zimowy i jego wpływ na sektor energetyczny i przemysł, projekt ustawy o rynku mocy i jego znaczenie dla OSP, wytwórców i odbiorców energii, nowe zasady wsparcia kogeneracji (do i po 2018r.), nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii- zmiany w zasadach wsparcia, obowiązkach i opodatkowaniu, nowe regulacje europejskie dot. OŹE, konkluzje BAT - nowe obowiązki dla przemysłu, implementacja dyrektywy CMP(zaostrzenie norm środowiskowych dla ciepłownictwa), MIFID II, MAR i REMIT - wpływ na rynek energii, nowe prawo wodne a energetyka i przemysł.
Wśród prelegentów doświadczeni prawnicy energetyczni  pracujący przy nowych regulacjach z renomowanych kancelarii prawnych.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.