KONSULTING

Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie : logistyki (usługi pocztowe i kurierskie), eCommerce (logistyka eCommerce), cyfryzacji usług i informatyzacji procesów logistycznych, wdrażania usług zaufania i identyfikacji elektronicznej, a także projektach dla energetyki i gazownictwa.

Portofolio naszych usług obejmuje również :

*Zarządzanie strategiczne w dobie zmiany i cyfryzacji
*Zarządzanie procesami
*Restrukturyzacja i reorganizacja
*Optymalizacja procesów sprzedażowych
*Optymalizacja kosztów
*Doradztwo w zakresie cyfryzacji i informatyzacji usług
*Doradztwo public affairs oraz regulacyjno-prawne.
Więcej informacji

KONFERENCJE
Od 2002 roku zorganizowaliśmy ponad 150 międzynarodowych i krajowych konferencji oraz kongresów branżowych, w których uczestniczyło ponad 7 tysięcy uczestników, w większości przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej.

Archiwum konferencji

Raporty pokonferencyjne

Relacje foto z konferencji


 

 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.