Adventure Consulting Sp. z o.o. jest spółką doradczą i konferencyjną działającą od 2002 roku (od 2004 roku, jako Sp. z o.o.) specjalizującą się w obsłudze podmiotów z sektora infrastrukturalnego gospodarki, w szczególności z takich branż, jak logistyka (rynek pocztowy i kurierski), eCommerce, a także klasycznych sektorów infrastrukturalnych, jak : gazownictwo, energetyka oraz telekomunikacja.

Nasza oferta konsultingowa - folder (obejrzyj)

LOGISTYKA - RYNEK POCZTOWY I KURIERSKI.

Adventure Consulting jest liderem w zakresie doradztwa i szkolenia na rynku pocztowo-kurierskim. Od 2003 roku organizujemy największe wydarzenia dla sektora pocztowego w Polsce i Europie Centralnej, m.in. międzynarodową konferencję „Rynek usług pocztowych w Polsce i Europie” (13 edycji, od 2003 roku), która gromadziła ponad 120 menadżerów z Polski i Europy, międzynarodową konferencję „Forum Technologiczne: Forum Nowoczesnych Dostaw” (5 edycji, od 2012 roku), konferencję kurierską „Rynek Paczek” (3 edycje, od 2015 roku) oraz regulacyjno-prawną konferencję „Nowe Prawo Pocztowe” (5 edycji, od 2012 roku).

Świadczymy również usługi doradcze i przygotowujemy raporty rynkowe dla podmiotów działających na rynku pocztowym i kurierskim z Polski i zagranicy. Przy realizacji zleceń współpracujemy z cenionymi ekspertami z Polski i zagranicy, co pozwala nam czerpać z doświadczeń innych rynków i wiedzy renomowanych międzynarodowych ekspertów. Doradzaliśmy i pracowaliśmy przy przygotowaniu strategii rozwoju, strategii sprzedaży i strategii produktowych wiodących operatorów pocztowych i paczkowych. Uczestniczyliśmy m.in. w pracach nad „Strategią rozwoju Poczty Polskiej S.A. na lata 2017-2021” oraz (indywidualnie - nasi menadżerowie, jako zarządzający w l. 2018-2019) w restrukturyzacji spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe (Envelo) wyprowadzając ją pierwszy raz w historii na dodatni wynik netto (wzrost wyniku netto + 125 % rok do roku, wzrost EBITDA + 305 % rok do roku).

Powyższe doświadczenia pozwoliły zgromadzić nam unikalną wiedzę z zakresu analizy rynku i rozwoju usług w sektorze pocztowo-kurierskim, w tym logistycznej obsługi sektora eCommerce.

CYFRYZACJA USŁUG I INFORMATYZACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH.

Nasi menadżerowie zarządzali procesem wdrożenia i rozwoju sprzedaży usług logistycznych (pocztowych i kurierskich) na platformie internetowej.

Uczestniczyli we wdrożeniu i zarządzali rozwojem systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce.

Nasi menadżerowie doradzali w przetargu i realizacji kontraktu na obsługę przygotowania i nadawania masowej korespondencji (w opcji hybrydowej) dla jednego z największych nadawców w kraju.

USŁUGI ZAUFANIA I IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

Posiadamy bogate doświadczenie w dziedzinie wdrażania i świadczenia komercyjnych usług zaufania i identyfikacji zgodnych z wymaganiami rozporządzania eIDAS. Nasi menadżerowie uczestniczyli w procesie wdrażania i przygotowania do komercyjnego zastosowania jednej z pierwszych usług zaufania i identyfikacji elektronicznej na polskim rynku wyposażonej w podpis elektroniczny, elektroniczny znacznik czasu, elektroniczną pieczęć potwierdzającą nadanie i odbiór. Uczestniczyli również w pracach nad rządowym systemem eDoręczeń, który ma stać się głównym kanałem komunikacji pomiędzy obywatelem a administracją w niedalekiej przyszłości.

GAZOWNICTWO.

Od 2006 roku organizujemy jedne z największych w Polsce wydarzeń konferencyjnych dla branży gazowniczej :  konferencję „Gaz dla Polski” (10 edycji, od 2006 roku), konferencję "Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne" (7 edycji, od 2006 roku) oraz  międzynarodową konferencję „LNG w Polsce i Europie” (5 edycji; od 2012 roku). Jedna z edycji tej konferencji była głównym wydarzeniem biznesowym towarzyszącym otwarciu terminalu LNG w Świnoujściu i zgromadziła śmietankę menadżerów z branży LNG z m.in. z Polski, Niemiec, Rosji, Norwegii, Kataru, Japonii i USA.

Realizowaliśmy również projekty doradcze i analityczne dla wiodących przedsiębiorstw z sektora gazowniczego, w szczególności dotyczące zastosowania nowoczesnych technologii w optymalizacji i zarządzaniu infrastrukturą przesyłową.

ENERGETYKA.

Od 2003 roku organizujemy cykliczne seminaria i konferencje poświęcone regulacyjno-prawnych aspektom rozwoju sektora energetycznego, m.in. konferencje "Zmiany w energetyce" (9 edycji, od 2005 roku) oraz "Nowe Prawo Energetyczne". Ponadto każdego roku organizujemy duże otwarte konferencje poświęcone najistotniejszym wyzwaniom branży energetycznej.

Świadczymy również usługi doradcze wiodącym firmom z sektora energetycznego.

 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.