III edycja konferencji „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne” (09.12.2009)

konferencja "Gaz dla Polski 2009" (10.03.2009)

V edycja konferencji "Rynek usług pocztowych w Polsce 2009" (23.09.2009)

konferencja "Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne" (26.11.2008)

konferencja "Nowe Prawo Energetyczne" (25.09.2008)

IV edycja konferencji "Rynek usług pocztowych w Polsce 2008" (24.09.2008)

konferencja "Zmiany w energetyce 2008" (20.05.2008)

konferencja "GAZ DLA POLSKI 2008" (27.02.2008)

konferencja "Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2008" (30.01.2008)

konferencja "Energia atomowa dla Polski" (21.03.2007)

konferencja "Rynek usług pocztowych w Polsce 2007" (07.03.2007)

konferencja "Nowy gaz dla Polski" (28.02.2007)

konferencja "Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne" (15 listopada 2006r.)

konferencja "Operatorzy wirtualni MVNO 2007" (8 listopada 2006r.)

konferencja "Nowy ład w telekomunikacji" 28 czerwca 2006r

konferencja "Downstream czy upstream. Kierunki rozwoju sektora paliwowego i gazowniczego" 12 kwietnia 2006r

konferencja "Gazociąg czy terminal LNG. Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu do Polski" 19 stycznia 2006r
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.