Co proponujemy ?

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W DOBIE ZMIANY, CYFRYZACJI I INNOWACJI.

Ø  Analiza otoczenia biznesowego i trendów

Ø  Analiza procesów wewnątrz organizacji

Ø  Doradztwo strategiczne i rekomendacje

Ø  Wsparcie przy operacjonalizacji strategii.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI.

Ø  Mapowanie, analiza i rekomendacje zmian procesów w organizacji

Ø  Pomoc i monitoring wdrożenia nowej mapy procesów

Ø  Zarządzanie zmianą procesów i szkolenie pracowników

Ø  Analiza efektywności wprowadzanych zmian.

RESTRUKTURYZACJA I REORGANIZACJA.

Ø  Analiza otoczenia rynkowego, społecznego i regulacyjnego

Ø  Diagnoza problemów i potrzeb przedsiębiorstwa

Ø  Włączenie interesariuszy do procesu reorganizacji

Ø  Przygotowanie i wsparcie we wdrożeniu planu reorganizacji

Ø  Efektywne zarządzanie zmianą.

OPTYMALIZACJA PROCESÓW SPRZEDAŻOWYCH W CELU ZWIĘKSZENIA RENTOWNOŚCI.

Ø  Audyt procesów sprzedażowych w organizacji

Ø  Analiza wpływu procesów operacyjnych i łańcucha dostaw na sprzedaż

Ø  Rekomendacje zmian w relacjach między procesami w organizacji w celu ich optymalizacji oraz analiza narzędzi IT

Ø  Przygotowanie i wdrożenie planu optymalizacji sprzedaży

Ø  Monitoring efektywności wdrożonych zmian.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW.

Ø  Audyt kosztów uwzględniający specyfikę organizacji, branży i celów strategicznych

Ø  Analiza opłacalności i skutków optymalizacji kosztów

Ø  Rekomendacje dla organizacji w zakresie oszczędności i optymalizacji wydatków

Ø  Rekomendacje w zakresie optymalizacji zastosowanych rozwiązań IT.

DORADZTWO W ZAKRESIE CYFRYZACJI I INFORMATYZACJI USŁUG.

Ø  Analiza potrzeb technologicznych i informatycznych organizacji

Ø  Rekomendacje zmian i optymalizacji technologicznych

Ø  Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań IT oraz usług cyfrowych.

DORADZTWO  PUBLIC AFFAIRS ORAZ REGULACYJNO-PRAWNE.

Ø  Monitoring kluczowych dla organizacji procesów politycznych i legislacyjnych

Ø  Budowanie i utrzymywanie relacji z liderami opinii publicznej, instytucjami i decydentami

Ø  Organizacja eventów dotyczących istotnych dla klienta zagadnień regulacyjno-biznesowych.

REPREZENTACJA INTERESÓW KLIENTA NA POLSKIM RYNKU ORAZ WPROWADZANIE

NOWEGO PODMIOTU, USŁUG I PRODUKTÓW NA POLSKI RYNEK :

Ø  Organizacja formalno-prawna nowego przedsięwzięcia

Ø  Doradztwo regulacyjno-prawne, branżowe i relacyjne

Ø  Analiza potrzeb i możliwości wdrożenia rozwiązań klienta na rynku lokalnym

        Ø  Marketing produktów i usług klienta

Ø  Doradztwo i reprezentacja interesów firmy przed kontrahenta i partnerami w Polsce.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.