WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  KONFERENCJA. 12 STYCZNIA 2011
ZMIANY W ENERGETYCE 2011
Hotel Gromada w Warszawie (Pl. Powstańców W-wy 2)

Szanowni Państwo,
 
W 2011 roku sektor energetyczny czeka rewolucja regulacyjna. Już na początku nowego roku zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, w trakcie której renomowani prawnicy energetyczni, uczestniczący w pracach nad nowymi ustawami, omówią najważniejsze zmiany regulacyjne, jakie czekają Państwa przedsiębiorstwa w 2011 roku.
 
Udział w konferencji umożliwi Państwu wcześniejsze przygotowanie Państwa firm do działania w nowych warunkach prawnych.
 
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE.
 
W tym roku czeka nas duża nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne dostosowująca krajowe przepisy do III Pakietu Liberalizacyjnego U.E. Nasi eksperci przedstawią Państwu przewidywany zakres zmian i założenia projektów, nad którymi pracuje Ministerstwo Gospodarki.
 
REWOLUCJA W ZIELONYCH CERTYFIKATACH.
 
Rząd przygotowuje nową ustawę o odnawialnych źródłach energii, która zmieni dotychczasowe zasady wspierania OŹE. Nowe zasady wsparcia energii z OŹE będą uzależnione od wielu nowych czynników i zróżnicowane w zależności od rodzaju nośnika energii, zainstalowanej mocy czy daty rozpoczęcia pracy urządzenia. Dyskutować będziemy czy nowe regulacje obejmą również inwestycje zrealizowane lub rozpoczęte i czy chroniona będzie zasada praw nabytych.
 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I BIAŁE CERTYFIKATY.
 
W parlamencie trwają prace nad ostatecznym kształtem ustawy o efektywności energetycznej. Na przedsiębiorstwa energetyczne nałożone zostaną nowe obowiązki związane z oszczędnością energii. Dyskutować będziemy jak działać będzie nowy system, jak będzie można obracać białymi certyfikatami i czy będzie można je łączyć z innymi kolorami certyfikatów.
 
HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI.
 
Trwają prace nad nową ustawą o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, która zastąpi dotychczas obowiązujące przepisy. Zmianom ulegnie cały system handlu uprawnieniami do emisji, w tym procedura uchwalania KPRU, zasady obrotu uprawnieniami (wprowadzenie aukcji), reguły monitorowania i rozliczania emisji.
 
SPEC-USTAWA O KORYTARZACH PRZESYŁOWYCH.
 
Nowe przepisy mają ułatwić budowę infrastruktury przesyłowej. Służebność przesyłu będzie mogła powstawać na podstawie decyzji administracyjnej, a nie umowy cywilnej, jak dotąd.
Omówimy nowe procedury, zasady ustanawiania służebności przesyłu na wielu nieruchomościach, zasady przyznawania odszkodowań i kwestie nowego statusu urządzeń zlokalizowanych na cudzych gruntach.
 
OCHRONA ODBIORCÓW WRAŻLIWYCH.
 
Nowa ustawa przewiduje wprowadzenie systemu bonifikat na zakup energii elektrycznej dla odbiorców w trudnej sytuacji materialnej. Omówimy w jaki sposób będzie działał nowy system, kto będzie uprawniony do bonifikaty i w jaki sposób i od kogo sprzedawca energii będzie otrzymywał rekompensatę.
 
Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.
Michał Putkiewicz
Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.