WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 

KONFERENCJA. 12 GRUDNIA 2016     VII  EDYCJA
LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE   2016.

Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00 otwarcie konferencji
  BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI A POLITYKA ENERGETYCZNA UE
10.00- 10.30 „Koncepcja Bramy Północnej a polityka energetyczne UE. Szanse i zagrożenia dla projektu i  bezpieczeństwa energetycznego Polski”
(dr Piotr Naimski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej)
  UWARUNKOWANIA ROZWOJU KRAJOWEGO RYNKU GAZU. NOWE ŹRÓDŁA GAZU, NOWE POŁĄCZENIA PRZESYŁOWE, NOWE ZASADY MAGAZYNOWANIA GAZU, EFEKTY DETARYFIKACJI.
10.30- 11.00 "Strategia rozwoju PGNiG S.A. a uwolnienie rynku i cen gazu w Polsce. Nowe źródła dostaw gazu, sprzedaż gazu na giełdzie gazu, rozwój nowych usług na rynku krajowym"
 
(Maciej Woźniak, Wiceprezes Zarządu, PGNiG S.A.)
11.00-11.30 "Terminal LNG, rozbudowa krajowej infrastruktury i regionalna integracja systemów przesyłowych, jako istotne czynniki zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego"
(Paweł Jakubowski, Dyrektor Pionu Rozwoju, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.)
  UWALNIANIE RYNKU I CEN GAZU W POLSCE.
11.30-12.00 „Uwalnianie rynku i cen gazu w Polsce. Wpływ na konkurencyjność i bezpieczeństwo dostaw gazu”
(Elżbieta Piskorz, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu,  Ministerstwo Energii)
12.00- 12.15 przerwa na kawę
12.15-12.45 "Uwarunkowania regulacyjno-prawne detaryfikacji na rynku gazu"
(mec. Adam Wawrzynowicz, Partner Zarządzający, kancelaria prawna Wawrzynowicz&Wspólnicy)
  GIEŁDA GAZU I PLATFORMY OTC. JAK ZWIĘKSZYĆ PŁYNNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ KRAJOWEGO RYNKU GAZU.
12.45- 13.15 "Rozwój rynku gazu i rynku OTC na Towarowej Giełdzie Energii i GPW. Znaczenie giełdowego i pozagiełdowego obrotu gazem dla rozwoju konkurencyjnego, płynnego i hurtowego rynku gazu w Polsce"
(Beata Wittmann, Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku, Towarowa Giełda Energii S.A.)
  GŁÓWNE TRENDY NA EUROPEJSKIM I ŚWIATOWYM RYNKU GAZU - WPŁYW NA KRAJOWY RYNEK GAZU.
13.15-13.45 "Główne trendy na regionalnym i globalnym rynku gazu a sytuacja rynku gazu w Polsce"
(Mariusz Przybylik, Partner EMEA, AT Kearney)
13.45-14.45 lunch
  NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU GAZU. ASPEKTY REGULACYJNO-PRAWNE.
14.45- 15.15 "Nowe zasady magazynowania gazu. Uwarunkowania regulacyjno-prawne"
(dr Paweł Grzejszczak, Partner, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka)
15.15-15.45 "Silny regulator na rynku paliw ciekłych i gazowych. Nowe zasady koncesjonowania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi i gazowymi, nowe kompetencje i uprawnienia Prezesa URE, nowe rodzaje koncesji, obowiązek złożenia kaucji"
(mec. Andrzej Nentwig, Counsel oraz mec. Andrzej Walkiewicz, Senior Associate, kancelaria prawna Bird&Bird)
15.45-16.15 "Transgraniczny handel gazem - uwarunkowania regulacyjno-prawne importu gazu do Polski : projekt nowego rozporządzenia dywersyfikacyjnego oraz zasady współpracy z Gaz-Systemem w zakresie alokacji przepustowości"
(mec. Andrzej Nentwig, Counsel oraz mec. Andrzej Walkiewicz, Senior Associate, kancelaria prawna Bird&Bird)
16.15-16.45 "Uwarunkowania regulacyjno-prawne zmiany sprzedawcy gazu z perspektywy odbiorcy przemysłowego w kontekście zmian regulacji"
(mec. Łukasz Petelski, Associate, kancelaria prawna Bird&Bird)
16.45- 17.00 podsumowanie i zakończenie konferencji.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.