WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 


KONFERENCJA. 11 GRUDNIA 2017     VIII EDYCJA
LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE 2017.

BRAMA PÓŁNOCNA A IMPORT GAZU Z ROSJI I NIEMIEC

DETARYFIKACJA I UWALNIANIE RYNKU GAZU

NOWE ZASADY MAGAZYNOWANIA GAZU

ROZPORZĄDZENIE SOS I INNE REGULACJE UE DOT. RYNKU GAZU

ROZBUDOWA KRAJOWYCH I TRANSGRANICZNYCH SIECI PRZESYŁOWYCH

Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w VIII edycji konferencji "Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne".  Konferencja jest cyklicznym, odbywającym się od 2006 roku, wydarzeniem poświęconym uwalnianiu i rozwojowi rynku gazu w Polsce i Europie Centralnej oraz bezpieczeństwie energetycznemu w regionie.

Miło nam poinformować, że udział w konferencji i wygłoszenie wystąpienia otwierającego potwierdził Pan Minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI CZY LIBERALIZACJA RYNKU GAZU.

Polski rząd i spółki gazownicze realizują kolejne etapy procesu dywersyfikacji źródeł dostaw gazu w ramach koncepcji tzw. Bramy Północnej. Polityce tej towarzyszą zmiany w regulacjach prawnych (nowe zasady magazynowania gazu i inne), które spotykają się z zarzutami, iż zmierzają do zamknięcia polskiego rynku gazu i jego ponownej monopolizacji.

Jak pogodzić realizację kosztownych projektów dywersyfikacyjnych z uwalnianiem rynku gazu ? Czy zapewnienie zbytu dla gazu z Baltic Pipe i zwrot z inwestycji w projekty Bramy Północnej da się pogodzić z otwarciem polskiego rynku na import gazu z różnych kierunków ?  Czy pełne otwarcie polskiego rynku będzie możliwe dopiero po realizacji kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego projektów infrastrukturalnych ?      O dylemacie: bezpieczeństwo energetyczne czy liberalizacja rynku dyskutować będziemy w pierwszej części konferencji.

W wystąpieniu otwierającym konferencję Pan Minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds.Strategicznej Infrastruktury Energetycznej przedstawi strategię i działania rządu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, przeciwdziałania niekorzystnym dla Polski decyzjom Komisji Europejskiej oraz realizacji koncepcji Bramy Północnej.

Przedstawiciel Ministerstwa Energii (a zarazem Wiceprzewodniczący RN PGNiG S.A.) Pan Piotr Sprzączak będzie mówił o rosnącej roli gazu w strategii energetycznej Polski i wpływie nowych regulacji europejskich (w szczególności rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw SoS) na poziom bezpieczeństwa energetycznego w Polsce i regionie.

W gronie uczestników rynku będziemy dyskutowali o kierunkach, tempie, szansach i zagrożeniach związanych z detaryfikacją i liberalizacją rynku gazu, nowych regulacjach prawnych dot. importu i obrotu gazem oraz realizacji projektów dywersyfikacyjnych.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU KRAJOWEGO RYNKU GAZU. WPŁYW DETARYFIKACJI NA RYNEK, NOWE ŹRÓDŁA GAZU, NOWE POŁĄCZENIA MIĘDZYSYSTEMOWE, ROZBUDOWA SYSTEMU DYSTRYBUCJI, NOWE ZASADY MAGAZYNOWANIA.

Bezpieczny i konkurencyjny rynek gazu to rynek zdywersyfikowany w zakresie kierunków i źródeł dostaw gazu, posiadający rozbudowaną sieć połączeń międzysystemowych umożliwiających szybki i pewny import w  przypadku kryzysu, nowoczesną sieć dystrybucji, bezpieczne systemy magazynowania gazu i dużą płynność na rynku hurtowym zapewniającą konkurencyjne ceny dla odbiorców.

W takim kierunku budowy rynku powinniśmy zmierzać. O postępach i planach swoich przedsiębiorstw mówić będą przedstawiciele liderów rynku.

Paweł Jakubowski, Dyrektor Pionu Rozwoju w Gaz-System S.A. przedstawi plany rozbudowy krajowej i  transgranicznej infrastruktury przesyłowej, plany budowy nowych magazynów gazu oraz strategię spółki związaną z rozwojem terminalu LNG i postępy w realizacji projektu Bramy Północnej.

Wojciech Graczyk, Dyrektor ds. Obsługi Prawnej i Zarządzania Regulacjami w innogy Polska, a zarazem Przewodniczący Komisji Gazu i Energii przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK), omówi warunki konieczne dla rozwoju płynnego, hurtowego rynku gazu w Polsce i przedstawi uwagi operatorów alternatywnych względem kierunków rozwoju sektora gazowniczego w Polsce.

O kierunkach i znaczeniu rozbudowy systemu dystrybucji i magazynowania gazu w dobie liberalizacji rynku mówić będzie dr inż. Andrzej Sikora, Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych.

Mecenas Adam Wawrzynowicz, Partner Zarządzający w kancelarii Wawrzynowicz&Wspólnicy, omówi nowe zasady magazynowania gazu i ich wpływ na rozwój krajowego rynku gazu.

DETARYFIKACJA RYNKU GAZU A GIEŁDY GAZU I PLATFORMY OTC. JAK ZWIĘKSZYĆ PŁYNNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ KRAJOWEGO I REGIONALNEGO RYNKU GAZU.

O roli giełd gazu i platform OTC w rozwoju konkurencyjnego, hurtowego rynku gazu w Polsce i regionie mówić będzie Jacek Sozański, Dyrektor ds. handlowych w Onico Energia. Następnie w gronie przedstawicieli TGE, platform OTC i uczestników rynku gazu dyskutować będziemy o wpływie detaryfikacji oraz nowych regulacji dla importerów gazu na rozwój giełdy i konkurencyjnego rynku gazu w Polsce.

GŁÓWNE TRENDY NA EUROPEJSKIM I ŚWIATOWYM RYNKU GAZU - WPŁYW NA KRAJOWY RYNEK GAZU.

W gronie ekspertów i analityków dyskutować będziemy o głównych trendach na światowym i europejskim rynku gazu, o szansach, jakie terminal LNG, projekt Bramy Północnej, regionalna integracja systemów przesyłowych i uwolnienie krajowego rynku gazu otwiera przed  PGNiG S.A., alternatywnymi dostawcami gazu i przemysłowymi odbiorcami gazu. Wystąpienie opisujące główne trendy na regionalnym i globalnym rynku gazu przedstawi Andrzej Janiszowski, ekspert z firmy doradczej EY.

CZY W POLSCE POWSTANIE HUB GAZOWY ?

Jedną z korzyści z realizacji projektów Bramy Północnej ma być szansa na powstanie w Polsce hubu gazowego dla Europy Środkowo-Wschodniej. Czy jest to realne ? Jakie są warunki konieczne do powstania hubu gazowego ? Na przykładzie doświadczeń funkcjonujących hubów w Europie, w gronie ekspertów zastanowimy się nad warunkami koniecznymi do budowy płynnego, hurtowego hubu gazowego w Polsce.

GAZ DLA UKRAINY CZY GAZ Z UKRAINY ? NOWY RYNEK DLA POLSKICH GRACZY.

Ukraina ze zużyciem na poziomie 32 mld m3  jest największym rynkiem gazowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Polityka władz ukraińskich zmierzająca do uniezależnienia się od dostaw z Rosji i zwiększenia importu z Zachodu otwiera nowe możliwości biznesowe przed polskimi firmami. O uwarunkowaniach regulacyjno-prawnych, ekonomicznych i rynkowych eksportu i obrotu gazem na Ukrainie mówić będzie Marcelina Gołębiewska, doradca w Instytucie Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU GAZU. ASPEKTY REGULACYJNO-PRAWNE.

Liczne nowe regulacje prawne polskie i europejskie tworzą nowe ramy regulacyjno-prawne funkcjonowania rynku gazu w Polsce. W części regulacyjno-prawnej konferencji renomowani prawnicy energetyczni z kancelarii Wawrzynowicz&Wspólnicy, Domański Zakrzewski Palinka oraz Bird&Bird omówią najważniejsze zmiany i nowe regulacje m.in. :

- nowe zasady magazynowania gazu (nowelizacja ustawy o zapasach i zmiany w Prawie Energetycznym) i ich wpływ na konkurencyjność krajowego rynku gazu;

- nowe rozporządzenie SoS ws. dostaw gazu w sytuacjach kryzysowych i jego wpływ na sytuację rynku gazu w Polsce i regionie;

- uwarunkowania regulacyjno-prawne detaryfikacji rynku gazu i jej wpływ na ceny gazu dla przedsiębiorstw;

- uwarunkowania importu gazu i obrotu gazem w świetle nowych regulacji prawnych;

- uwarunkowania transgranicznego handlu gazem i współpracy z Gaz-Systemem w zakresie alokacji przepustowości.

W konferencji weźmie udział ponad 60 menadżerów ze szczebla decyzyjnego reprezentujących najważniejsze przedsiębiorstwa z sektora gazowniczego z Polski i Europy Centralnej, najważniejszych przemysłowych odbiorców gazu w regionie, głównych firm doradczych oraz dostawców rozwiązań i technologii dla sektora gazowniczego.

Miejsce konferencji:
Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w prestiżowych i praktycznych wnętrzach pięciogwiazdkowego Hotelu Sofitel Victoria zlokalizowanego w historycznym centrum Warszawy.

Główne obrady konferencji odbywać się będą w przestronnej sali Belweder. Foyer konferencyjne, restauracje hotelowe i bar kawowy zachęcają do kuluarowych rozmów biznesowych i towarzyskich.


Raport z ubiegłorocznej edycji  konferencji

Networking:

Lista firm i  instytucji, które zgłosiły udział w konferencji                      (stan na 07.12.2017):

> Bird&Bird

> Domański Zakrzewski Palinka

> EUROPOL GAZ S.A.

> EWE Polska Sp. z o.o.

> EY (Ernst&Young Advisory)

> Gas Storage Poland Sp. z o.o.

> GAZ-SYSTEM S.A.

> GRUPA AZOTY S.A.

> Hermes Energy Group S.A.

> INEON Sp. z o.o. Sp.k.

> innogy Polska S.A.

> Instytut Nafty i Gazu

> Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

> Ministerstwo Energii

> ONICO Energia Sp. z o.o.

> ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

> PCC ROKITA S.A.

> Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

> PGNiG S.A.

> PGNiG S.A. Oddział Obrotu Hurtowego

> Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (APH)

> Towarowa Giełda Energii S.A.

> Wawrzynowicz&Wspólnicy


Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.
Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o. 
ZŁOTY PARTNER
 


STRATEGICZNY
PATRON
MEDIALNY
PATRONI MEDIALNIWSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.