WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 20 MARCA 2013   VIII EDYCJA KONFERENCJI
GAZ DLA POLSKI 2013
Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21), sala Copernicus III

PRELEGENCI :

mec Igor Muszyński
Partner międzynarodowy w kancelarii prawnej Chadbourne&Parke. Kieruje praktyką energetyczną i ds. zmian klimatycznych warszawskiego biura Chadbourne. Jest też międzynarodowym ekspertem w sprawach regulacji energetyki. Doradzał polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom energetycznym, samorządom i odbiorcom energii elektrycznej i paliw. Mec. Muszyński specjalizuje się także w finansowaniu projektów energetycznych i prywatyzacjach przedsiębiorstw energetycznych doradzając zarówno Skarbowi Państwa, jak i inwestorom. Brał udział w tworzeniu pierwszej giełdy energii w środkowej i wschodniej Europie. Igor Muszyński był bezpośrednio zaangażowany jako doradca Ministerstwa Przemysłu i Handlu w proces restrukturyzacji i liberalizacji polskiego sektora energetycznego, a także brał udział w dostosowywaniu polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej. Był członkiem stałego zespołu, który opracował projekt uchwalonego w 1997 roku Prawa energetycznego. Odegrał kluczową rolę w procesie tworzenia Towarowej Giełdy Energii S.A. Igor Muszyński z sukcesami reprezentował szereg przedsiębiorstw energetycznych w sprawach prowadzonych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (włącznie ze sprawami dotyczącymi taryf), Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Najwyższym, a także w różnych sprawach spornych, procesach sądowych i mediacjach dotyczących sektora energetycznego. Reprezentuje także klientów przed Komisją Europejską w sprawach z zakresu niedozwolonej pomocy publicznej. 

Marcin Lewenstein
Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Programu Studiów Europejskich SGH i paryskiego Instytutu Nauk Politycznych. W latach 2000–2004 zajmował się public affairs i pracował w Ambasadzie Kanady w Warszawie oraz Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej. Od 2004 r. związany z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., gdzie odpowiadał za zagadnienia wpływu integracji europejskiej na otoczenie regulacyjne sektora gazowego. W latach 2006-2007 w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej Społeczeństwo Informacyjne i Media. Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora Biura Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od lipca 2008 ponownie w PGNiG S.A., gdzie odpowiada za planowanie strategii Grupy Kapitałowej oraz zarządzanie projektami i rozwój nowych obszarów działalności Spółki jako Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Grupy Kapitałowej.

Krzysztof Hrywniak
Dyrektor Departamentu Handlu Hurtowego w DUON Marketing and Trading S.A.  Absolwent wydziału Elektrotechniki i Automatyki na Politechnice Gdańskiej oraz studiów MBA realizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów. Ukończył również dwuletnie studia podyplomowe na kierunku Zarzadzanie i Ekonomia na Politechnice GdańskieJest doświadczonym specjalistą do spraw obrotu energią, swoją znajomość funkcjonowania rynku tradingowego zdobył pełniąc m.in. funkcje Dyrektora Handlu Energią w spółce ELNORD oraz Dyrektora Departamentu Obrotu w spółce Energa – Obrót SA. Obecnie w firmie DUON Marketing and Trading S.A. obejmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Handlu Hurtowego. Jest dyrektorem pierwszego w Polsce zespołu traderów handlującego na giełdach EEXi NORDPOOL. Z powodzeniem wdrożył projekt kompleksowej obsługi zagranicznych podmiotów na polskim rynku energii w języku angielskim, który pozwala realizować wielomilionowe transakcje. W iście sprinterskim tempie, kierowany przez niego zespół zdobył koncesji na handel gazem i energią oraz został członkiem niemieckiej giełdy energii.

Leszek Prachniak
Dyrektor Departamentu Notowań w Towarowej Giełdzie Energii S.A.Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. W latach 1994-2000 sprawował funkcję kierownika obrotu energią elektryczną w spółce Energa S.A. Od 2000 roku Dyrektor Działu Notowań na TGE. Odpowiada m.in. za organizację i prowadzenie notowań na rynku giełdowym. Aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia rynków funkcjonujących na TGE, w tym Rynku Gazu.

Maciej Markowski
Pełnomocnik Zarządu ds. Obrotu Gazem i Energią w firmie ENERGA-OBRÓT SA. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, w trakcie studiów Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej. Odpowiedzialny za realizację kluczowych projektów rozwoju biznesu oraz reprezentowanie Spółki na poziomie stowarzyszeń branżowych oraz opiniowanie inicjatyw legislacyjnych związanych z rynkiem gazu i energii. Od jesieni 2011 roku kieruje programem wejścia ENERGA-OBRÓT SA na rynek gazu, jest również menadżerem projektów związanych z rozwojem oferty Dual-Fuel na rynkach zagranicznych. Wcześniej zdobywał doświadczenie w wiodących spółkach doradczych, uczestnicząc w projektach doradczo-wdrożeniowych w kraju i zagranicą.

Przemysław Stangierski
Prezes Zarządu i Partner A.T. Kearney Polska.

Grzegorz Kaczor
Menadżer w Ernst&Young Business Advisory.

Andrzej Kiełbik
Kierownik Pracowni Studiów i Analiz w BSiPG Gazoprojekt S.A. Od prawie 20 lat zajmuje się opracowaniami projektowymi, analitycznymi i koncepcyjnymi dla branży gazowniczej, petrochemicznej i energetycznej. Brał udział w opracowaniu założeń techniczno-ekonomicznych oraz optymalizacji pracy Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia, analiz lokalizacyjnych terminal morskiego LNG w Polsce. Specjalizuje się w opracowaniach studialnych i koncepcyjnych w zakresie: systemów gazowniczych, podziemnych magazynów gazu, instalacji LNG, CNG, LPG, a także studiów wykonalności CCS tj. instalacji wychwytu, transportu oraz magazynowania CO2. Uczestniczy w opracowaniach Standardów i Wytycznych Technicznych dla przemysłu gazowniczego w ramach Izby Gospodarczej Gazownictwa.

mec. Katarzyna Radzewicz
radca prawny, senior associate w kancelarii prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k. Ekspert w zakresie prawa energetycznego i sektorowych zamówień publicznych. Od ponad 10 lat doradza spółkom elektroenergetycznym i ciepłowniczym oraz firmom z sektora oil&gas. Posiada bogate doświadczenie w sektorowych procesach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Doradza przy inwestycjach w nowe moce wytwórcze i rozbudowę sieci.

Konrad Szymański
Europoseł (od 2004 roku), członek Komisji Energii, Badań Naukowych i Przemysłu Parlamentu Europejskiego, sprawozdawca Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ds. rynku gazu, w tym gazu ze złóż niekonwencjonalnych.

Marcelina Gołębiewska
Analityk rynków gazu ziemnego. Specjalizacja: rynki gazu w Rosji i na Ukrainie. Od 2008 roku w PGNiG S.A. W l. 2006-2008 doradca w Instytucie Studiów Energetycznych. W l. 2000-2006 publicystka magazynu gospodarczego "Nowy Przemysł". Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe i doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka i współautorka publikacji naukowych, popularno-naukowych oraz referatów na konferencje naukowe i biznesowe. Od 2008 roku prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej. Jest ekspertem Instytutu Sobieskiego.WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.