WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  KONFERENCJA. 8 GRUDNIA 2010
LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11)
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w IV edycji konferencji poświęconej najważniejszym i najbardziej aktualnym problemom sektora gazowniczego w Polsce.
 
ZMIANY W KONTRAKCIE JAMALSKIM I POROZUMIENIE GAZOWE POLSKA-ROSJA.
 
Najważniejszym wydarzeniem końca roku jest finał polsko-rosyjskich negocjacji gazowych.
Dyskutować będziemy o znaczeniu porozumienia dla krajowego rynku gazu i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli obecnego i poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Gospodarki.
 
GAZOCIĄG JAMALSKI A EUROPEJSKI RYNEK GAZU.
 
O co naprawdę chodziło w sporze z Komisją Europejską o dostęp stron trzecich do gazociągu jamalskiego ? Czy istnieją możliwości techniczne udostępniania wolnych przepustowości dla innych niż PGNiG i GAZPROM operatorów ? Czy możliwe jest przeniesienie punktów odbioru (własności) gazu zakontraktowanego przez koncerny zachodnioeuropejskie na wschodnią granicę Polski ? Jakie mogłoby to mieć skutki dla krajowego rynku gazu ? Co z rewersem na gazociągu jamalskim ?
Do odpowiedzi na te pytania i dyskusji zaprosiliśmy czołowych prawników i ekspertów z branży.
 
REGULACJE TWORZĄCE EUROPEJSKI RYNEK GAZU.
 
Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego oraz prawnicy omówią najważniejsze regulacje tworzące powstający europejski rynek gazu – Trzecią Dyrektywę Gazową oraz rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw (SoS).
 
 
RYNEK GAZU W EUROPIE ŚRODKOWEJ A INTERESY POLSKI.
 
Przyjrzymy się mapie istniejących i projektowanych przepływów gazowych i giełd gazowych w Europie Środkowej i będziemy dyskutować o możliwościach rozwoju współpracy południkowej w naszym regionie Europy. Zanalizujemy również strategie gazowe naszych sąsiadów i zestawimy je z celami polityki energetycznej Polski.
Przedstawiciele branży chemicznej przedstawią sytuację na europejskim rynku gazu z perspektywy kupującego i korzyści, jakie osiągnie polski przemysł z rozbudowy połączeń międzysystemowych oraz otwarcia krajowego rynku na konkurencję.
 
NOWE REGULACJE PRAWNE DLA SEKTORA GAZOWNICZEGO.
 
W parlamencie i rządzie trwają zaawansowane prace nad zmianą kluczowych dla sektora gazowniczego przepisów prawnych. Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz prawnicy specjalizujący się w problematyce gazowniczej omówią założenia ustawy Prawo Gazowe oraz zmiany w ustawie o zapasach obowiązkowych, która m.in. znosi obowiązek utrzymywania zapasów na terenie kraju. Omówione zostaną również zmiany w przepisach prawnych dotyczących działalności poszukiwawczej i wydobywczej.
 
 
Zapraszam do udziału w konferencji!
 
Michał Putkiewicz
 
Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.