WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  KONFERENCJA. 7 GRUDNIA 2011                                  V EDYCJA
LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE.
KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA
Hotel Westin  w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)

PRELEGENCI :

Prof. Maciej Kaliski (zaproszony) - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Halina Bownik-Trymucha - Dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Andrzej Janiszowski - Dyrektor Departamentu Regulacji  PGNiG S.A.

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński - Prezes Zarządu  Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. 

Marek Kamiński - Dyrektor w Ernst&Young Business Advisory.   Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego gdzie uzyskał tytuł Magistra Ekonomii. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta oraz tytuł MBA uzyskany na Manchester Business School w Wielkiej Brytanii. 
S
pecjalizuje się doradztwie biznesowym dla podmiotów z sektora gazowego i elektroenergetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem liberalizacji rynków energetycznych, kwestii regulacyjno-taryfowych oraz  rynku poszukiwania i wydobycia węglowodorów. Dołączył do zespołu Ernst & Young  jako Dyrektor w styczniu 2010, wcześniej pracował w Andersen (1996-2006)  i Deloitte (2007-2009). Obecnie kierują pracami zespołu doradztwa biznesowego Ernst & Young dla podmiotów sektora Oil & Gas. W swej karierze kierował wieloma projektami doradczymi dla takich klientów jak: Grupa PGNiG,  PKN Orlen, ORLEN Upstream, Spółki Gazownictwa, Grupa PGE, CEZ, Izba Gospodarcza Gazownictwa, SPEC, Rząd Bułgarii, OGP GAZ -SYSTEM  i wiele innych.

Kurt Oswald - Partner w A.T. Kearney, biuro w Wiedniu.

mec. Richard Eccles -     Richard jest szefem grupy ds. Prawa Europejskiego oraz Konkurencji w londyńskim biurze Bird & Bird. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w praktyce europejskiego i brytyjskiego prawa konkurencji, regulacji w zakresie pomocy publicznej, prawa europejskiego oraz przemysłu sieciowego. Doświadczenie Richarda obejmuje wszystkie aspekty tych dziedzin, w tym prawo antymonopolowe, kontrolę fuzji i przejęć oraz unijną pomoc publiczną. Richard doradzał w sprawie regulacji dotyczących konkurencji na rynku przemysłu sieciowego oraz liberalizacji przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Richard posiada bogate doświadczenia w takich dziedzinach prawa, jak sport, przemysł farmaceutyczny, nowe technologie, media, komunikacja elektroniczna i usługi pocztowe. Występował jako pełnomocnik przed Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Wielkiej Brytanii, Komisją ds. Konkurencji i organami nadzoru sektora Wielkiej Brytanii. W dziedzinie kontroli fuzji i przejęć, Richard doradzał w zakresie europejskich i brytyjskich przepisów dotyczących kontroli połączeń. Przygotowywał zgłoszenia kontroli fuzji i przejęć przed brytyjskim Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed Komisją Europejską oraz stawał przed Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji. Richard doradzał Komisji Europejskiej i krajowym organom ochrony konkurencji w różnych krajach Europy Środkowej, w sprawie harmonizacji krajowego prawa konkurencji z prawem unijnym.  Richard uznawany jest przez wszystkie wiodące rankingi prawników za jednego z najlepszych ekspertów zajmujących się prawem konkurencji. Jego prace z zakresu prawa konkurencji oraz własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym są często publikowane. Richard do niedawna był Przewodniczącym Europejskiego Oddziału Stowarzyszenia Prawników (aktualnie Sekcja Prawa Konkurencji Stowarzyszenia Prawników) i jest aktywnym członkiem komisji tego stowarzyszenia.

 Pavel Docekal - Dyrektor Departamentu Regulacyjnego w RWE Transgas A.S. Związany ze Spółką od 2000 roku. Wcześniej pracował w czeskim Ministerstwie Przemysłu i Handlu.

mec. Hermenegildo Altozano - kieruje praktyką energetyczną i mediów przemysłowych w biurze Bird & Bird w Madrycie. Specjalizuje się w sektorze energetycznym, doradzając w transakcjach i projektach realizowanych w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Jego doświadczenie obejmuje, oprócz kwestii prawnych, sferę biznesową, co wiąże się ze zrozumieniem problemów, z jakimi spotykają się jego klienci i ich cele biznesowe. Hermenegildo jest dyrektorem Senior Program in Energy Law w Intituto de Empresa w Madrycie oraz wykładowcą na Uniwersytecie Francisco de Vitoria, gdzie zajmuje się prawem międzynarodowym prywatnym. W 2010 r. zdobył nagrodę dla najlepszego prawnika branży energetycznej w Hiszpanii w konkursie International Law Office Client Choice Awards. Hermenegildo Altozano przez jednego z klientów został opisany jako „jeden z najbardziej aktywnych prawników branży energetycznej w kraju”, a w zestawieniu Chambers & Partners EMEA Guide 2011 został określony jako „posiadający niezwykłą wiedzę”. Wśród jego ostatnich klientów są takie firmy jak Enagás (Hiszpania) i Vopak (Holandia), którym doradzał w transakcji przejęcia terminalu LNG w meksykańskim Tamaulipas. Hermenegildo Altozano doradzał także Enagás podczas przejęcia części zaangażowania w terminalu LNG Gascan na Wyspach Kanaryjskich.

dr inż. Andrzej Sikora - Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

Marcelina Gołębiewska - Kierownik Działu Analiz i Koordynacji w PGNiG S.A. Specjalistka ds. polityki gazowej Federacji Rosyjskiej i krajów b.WNP. Doktorantka w Szkole Głównej Handlowej.


   
 
 
 
 
   
 
 
 
 


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 

 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.