WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER

English Info

KONFERENCJA. 26 LISTOPADA 2013   II EDYCJA
NOWE PRAWO POCZTOWE I AKTY WYKONAWCZE
Uwarunkowania regulacyjno-prawne działalności pocztowej i kurierskiej na gruncie Prawa Pocztowego, Prawa Konkurencji, Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Podatkowego.
Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)

Szanowni Państwo,

W rocznicę uchwalenia nowej ustawy Prawo Pocztowe zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej ocenie pierwszego roku obowiązywania ustawy, dyskusji nad projektami aktów wykonawczych do Prawa Pocztowego oraz analizie praktycznych i spornych aspektów działalności operatorów pocztowych i kurierskich na gruncie prawa pocztowego, prawa konkurencji, prawa zamówień publicznych i prawa podatkowego.
W trakcie konferencji zaprezentowane i poddane dyskusji zostaną projekty aktów wykonawczych do Prawa Pocztowego przygotowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI:
1. PRAWO POCZTOWE W PRAKTYCE. OCENA REGULACJI, POSTULATY ZMIAN.
2. NOWE ZASADY ROZPOCZYNANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORÓW ZA ŚWIADCZONE USŁUGI
4. DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY POCZTOWEJ INNYCH OPERATORÓW
5. DOSTĘP DO KLIENTA KOŃCOWEGO
6. OPERATOR WYZNACZONY I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH
7. VAT A USŁUGI POCZTOWE I USŁUGI POWSZECHNE
8. PRZEKAZY POCZTOWE I URZĘDOWE POTWIERDZENIE NADANIA LISTU
9. KOSZT NETTO I FINANSOWANIE USŁUGI POWSZECHNEJ
10. TAJEMNICA POCZTOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Szczegółowe rozwiązania Nowego Prawa Pocztowego przedstawią Państwu prawnicy z renomowanych polskich i międzynarodowych kancelarii prawniczych i firm doradztwa podatkowego specjalizujących się w zagadnieniach rynku pocztowego i kurierskiego:
- Wierzbowski Eversheds
- GLN Gide Loyrette Nouel
- MDDP Sobońska Olkiewicz i Wsp.
- MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
- Łukowicz Swierzewski i Wsp.

W dyskusji panelowej o nowych rozwiązaniach prawnych wezmą udział m.in. Alina Kępczyńska (Dyrektor Biura Regulacji Prawnych, Poczta Polska S.A.), Łukasz Gołębiowski (Dyrektor Biura Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego, Poczta Polska S.A.), Robert Sulich (Prezes Zarządu Forum Przewoźników Ekspresowych), Wiesław Klimaszewski (Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych), Jacek Barankiewicz (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego) oraz przedstawiciel Inpost-u.

Jako organizator największej w Polsce konferencji pocztowej "Rynek usług pocztowych w Polsce" (tegoroczna VIII edycja zgromadziła ponad 110 uczestników z 50 firm : raport pokonferencyjny) gwarantujemy najwyższą jakość merytoryczną i organizacyjną konferencji.

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 23.11.2012 ustawy Prawo Pocztowe i dużym zainteresowaniem konferencją przedłużyliśmy termin zgłoszeń udziału w konferencji do 26 listopada 2012 r.!

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.

Michał Putkiewicz
Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.PATRONAT MERYTORYCZNY

   
 
     
 PATRONAT

PATRONI MEDIALNI
 

        

 

WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.