WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
KONFERENCJA. 18 WRZEŚNIA 2013
RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2013
Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 1)

PRELEGENCI I PANELIŚCI :

Małgorzata Olszewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialna m.in. za sektor pocztowy i telekomunikacyjny.
Reprezentuje Skarb Państwa w Poczcie Polskiej S.A. Wcześniej zajmowała stanowisko Dyrektora Departamentu Telekomunikacji w MAC i pracowała w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej na stanowisku Naczelnika Wydziału Legislacji i Prawa Unijnego.

Magdalena Gaj - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Radca prawny i ekspert w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego. W 2001 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji (dzisiaj Urząd Komunikacji Elektronicznej). W 2005 roku objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego UKE. W 2009 roku została powołana na stanowisko Podskretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie była odpowiedzialna za sprawy telekomunikacji i poczty.

Karol Krzywicki - Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (od 2005 roku). Od 2000 roku związany z sektorem pocztowym (Ministerstwo Łączności; Ministerstwo Infrastruktury; Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty; Urząd Komunikacji Elektronicznej).
Uczestnik prac legislacyjnych m.in.nad ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, nowelizacji Prawa Pocztowego oraz projektu nowego Prawa Pocztowego implementującego III Dyrektywę Pocztową. Reprezentuje Prezesa UKE w pracach Komitetu Dyrektywy Pocztowej w Komisji Europejskiej, jest członkiem Komitetu Kontaktowego Europejskiej Grupy Regulatorów Pocztowych (CERP) oraz Światowego Związku Pocztowego (UPU).

Dariusz Dolczewski - Dyrektor Departamentu Poczty w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Łukasz Gołębiowski - Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży w Poczcie Polskiej S.A. Pracuje w Poczcie Polskiej od 1999 roku. W tym czasie odpowiadał m.in. za zarządzanie relacjami z klientami i rozwój usług pocztowych w segmencie klienta biznesowego i instytucjonalnego oraz za zaprojektowanie i wdrożenie systemów zarządzania ryzykiem, a także systemów zarządzania bezpieczeństwem m.in. w obszarze ochrony informacji, ciągłości działania, ochrony osób i mienia, ochrony lotnictwa cywilnego oraz bezpieczeństwa państwa.
Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego Pionem Sprzedaży. Jako dyrektor kierował również Biurem Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością oraz Biurem Zarządzania Bezpieczeństwem. Ponadto pełnił funkcję zastępcy dyrektora Centrum Poczty i Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem. Wcześniej zajmował kierownicze stanowiska w Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej, Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczym, Urzędzie Wymiany Poczty z Zagranicą i Rejonowym Urzędzie Pocztowym.

Szymon Midera - Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A. Odpowiada za bankowość detaliczną, marketing, rozwój sieci sprzedaży i logistykę. W zarządzie Banku Pocztowym od 2008r. Wcześniej przez 7 lat związany z BRE Bankiem S.A., m.in. jako Dyrektor Biura Marketingu i Rozwoju (2007-2008) oraz Wicedyrektor Departamentu Marketingu i Relacji Inwestorskich (2005-2007). Ekspert bankowości detalicznej z ponad 10-letnim doświadczeniem, był odpowiedzialny m.in. za zbudowanie sieci mikrooddziałów Banku Pocztowego (prawie 100 w ciągu 2 lat), opracowanie koncepcji sprzedaży kredytów hipotecznych Banku Pocztowego w oparciu o mobilnych doradców, przygotowanie i realizację strategii marketingowej mBanku w Polsce, Czechach i na Słowacji i wiele innych projektów.

Rafał Brzoska - Założyciel i współwłaściciel spółek z Grupy Integer.pl S.A. , Prezes Zarządu Inpost Sp. z o.o., zarządza rozwojem drugiej co wielkości na świecie sieci Paczkomatów, które obecne są m.in. w Polsce, Estonii, Rosji, Chile i Australii.

Janusz Jank - Dyrektor handlowy w Inpost Sp. z o.o. Sprawuje nadzór nad sprzedażą usług listowych oraz paczkowych na rynku krajowym. Z Grupą Integer.pl związany od 2012. Wcześniej przez wiele lat pracował  w strukturach Poczty Polskiej S.A., w tym na stanowisku Dyrektora handlowego. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.

Alina Kępczyńska - Dyrektor Biura Regulacji Prawnych w Poczcie Polskiej S.A. Życie zawodowe związała z Pocztą Polską S.A. Uczestniczyła w procesie tworzenia nowego Prawa Pocztowego w 2003 roku, a także każdorazowej jego zmianie. Brała również czynny udział w tworzeniu III Dyrektywy Pocztowej zarówno na etapie założeń do niej, które powstawały w Komisji Europejskiej, jak i procesie legislacyjnym na forum Parlamentu Europejskiego.

Paweł Góra 
- Członek Zarządu Forum Przewoźników Ekspresowych (zrzeszającego m.in. DHL, GLS, TNT, UPS, AGAP).

Jacek Barankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. strategicznych w Polskim Stowarzyszeniu Marketingu SMB. Szef Grupy Call Center SMB. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Data Contact Sp. z o.o., Współwłaściciel i Wiceprezes Zarządu Saski Consulting Sp. z o.o.

dr Rafał Zgorzelski - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Publicznych (zrzeszającego m.in. Inpost i Polską Grupę Pocztową).

Przemysław Sypniewski - Ekspert Sejmowej Podkomisji ds. Prawa Pocztowego.

Tomasz Dzideczek - Senior Technical Architect w Motorola Solutions.

Matthew Parker - Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku w Zebra Technologies.

Tomasz Tromer - przedstawiciel duńskiej firmy  Lyngsoe Systems w Polsce (od 2001 roku). Absolwent Aarhus University oraz studiów MBA na SGGW w Warszawie. Posiada doświadczenie w sektorze pocztowym po obu stronach Atlantyku.

Anna Stolarczyk - Starszy Specjalista w Zakładzie Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Instytucie Łączności- Państwowym Instytucie Badawczym. Autorka licznych opracowań, raportów i analiz dotyczących rynku pocztowego w Polsce. Współautorka raportu Instytutu Łączności pt. "Porównanie działalności Poczty Polskiej i operatorów alternatywnych na krajowym rynku usług pocztowych".

Marek Sylwestrzak - Specjalista w Zakładzie Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Instytucie Łączności-Państwowym Instytucie Badawczym. Doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor raportów i analiz dot. rynku pocztowego w Polsce.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.