WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
KONFERENCJA. 17 WRZEŚNIA 2014
RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2014
Honorowy patronat: Pani Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 1)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00 otwarcie konferencji
  UWOLNIONY RYNEK POCZTOWY W POLSCE WOBEC WYZWAŃ CYFRYZACJI I NOWOCZESNOŚCI.
10.00- 10.30 „Strategia rządu wobec rynku pocztowego i Poczty Polskiej S.A. Rynek pocztowy wobec wyzwań cyfryzacji i nowoczesności”
(w zastępstwie Pani Minister Małgorzaty Olszewskiej - Jan Jakubczyk, Naczelnik Wydziału Nadzoru, Departament Poczty, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
10.30- 11.00 „Rynek usług pocztowych w drugim roku pełnej liberalizacji. Działania na rzecz konkurencji na rynku pocztowym w strategii regulacyjnej i praktyce działania Prezesa UKE”
(Karol Krzywicki, Zastępca Prezesa, Urząd Komunikacji Elektronicznej)
11.00- 11.30 "Envelo - poczt@ z każdego miejsca i o każdej porze"
(Grzegorz Świdwiński, Prezes Zarządu, Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa Poczty Polskiej S.A.)
11.30-12.00 "Rola IT w budowie przewagi konkurencyjnej dla firmy usługowej"
(Jacek Zacharewicz, Prezes Zarządu,  Alfa-Projekt Sp. z o.o.)
12.00- 12.15 przerwa na kawę
12.15- 12.45 wystąpienie InPost Sp. z o.o.
(Janusz Jank, Dyrektor handlowy, InPost Sp. z o.o.)
  CYFRYZACJA, MOBILNOŚĆ, SAMOOBSŁUGOWOŚĆ - TRENDY ROZWOJU RYNKU USŁUG POCZTOWYCH W EUROPIE I NA ŚWIECIE.
12.45-13.15 "Cross-border e-commerce. Packets are the new letters - how do you capture your unfair share of the market ?"
(Jeff Taylor, Sales Director Transport&Logistics EMEAI, Honeywell Scanning and Mobility)
13.15- 13.45 "Transforming the postal services in new style of IT"
(Paolo Cattolico, EMEA Strategic Account Marketing,  Hewlett-Packard Company)
13.45- 14.30 "Liberalizacja, cyfryzacja, automatyzacja - wyzwania biznesowe i regulacyjno-prawne. Czy operatorzy pocztowo-kurierscy i regulacje prawne nadążają za dynamicznie zmieniającym się technologicznie rynkiem i oczekiwaniami konsumentów ?"
panel dyskusyjny z udziałem : Karola Krzywickiego (Dyrektora Departamentu Rynku Pocztowego w UKE),  Łukasza Gołębiowskiego (Dyrektora Zarządzającego Pionem Sprzedaży w Poczcie Polskiej S.A.),  Sebastiana Anioła (Dyrektora Zarządzającego Inpost Sp. z o.o.),  Jacka Barankiewicza (Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB), dr Rafała Zgorzelskiego (Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych), Przemysława Sypniewskiego (Prezesa Warszawskiego Instytutu Pocztowego).
14.30- 15.15 lunch
  STRATEGIE ROZWOJU OPERATORÓW POCZTOWYCH I KURIERSKICH, ŚWIADCZENIE USŁUGI POWSZECHNEJ, BIG DATA I OCHRONA PRYWATNOŚCI  W ERZE DIGITALIZACJI USŁUG POCZTOWYCH.
15.15-15.45 "Usługi powszechne w erze poczty cyfrowej. Wpływ digitalizacji na przychody, zatrudnienie i zakres świadczenia usług powszechnych przez operatorów pocztowych w Europie"
(Anna Moller Boivie, Senior Economist and Postal Service Leader, Copenhagen Economics)
15.45- 16.15 "Big Data: Potential and Governance - Consumer trust : setting the right balance between access and privacy"
(Sebastien Houze, Sekretarz Generalny FEDMA - Federation of European Direct and Interactive Marketing)
16.15- 16.45 "Świadczenie usług pocztowych w kontekście ustawy o prawach konsumenta"
(mec. Grzegorz Choromański, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB)
  RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2014. KONKURENCJA, CENY, PRZYCHODY.
16.45- 17.15 „Rynek pocztowy w Polsce 2014. Wpływ liberalizacji na udziały w rynku, ceny usług i strukturę przychodów”
(Anna Stolarczyk, Instytut Łączności)
17.15- 17.30 podsumowanie i zakończenie konferencji.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.