WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
KONFERENCJA. 23 WRZEŚNIA 2015
RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2015
Honorowy patronat: Pani Magdalena Gaj
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 1)

PRELEGENCI I PANELIŚCI
:

Karol Krzywicki - Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej odpowiedzialny za rynek pocztowy od 2014 roku. Wcześniej w l. 2005-2014 Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Od 2000 roku związany z sektorem pocztowym (Ministerstwo Łączności; Ministerstwo Infrastruktury; Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty; Urząd Komunikacji Elektronicznej).
Uczestnik prac legislacyjnych m.in.nad ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, nowelizacji Prawa Pocztowego oraz projektu nowego Prawa Pocztowego implementującego III Dyrektywę Pocztową. Reprezentuje Prezesa UKE w pracach Komitetu Dyrektywy Pocztowej w Komisji Europejskiej, jest członkiem Komitetu Kontaktowego Europejskiej Grupy Regulatorów Pocztowych (CERP) oraz Światowego Związku Pocztowego (UPU).

Marcin Wójtowicz - Dyrektor Departamentu Poczty w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Jan Jakubczyk - Naczelnik Wydziału Nadzoru nad Pocztą Polską, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Dariusz Dolczewski - Dyrektor Zarządzający Pionem Strategii i Rozwoju, Poczta Polska S.A. Odpowiada za Strategię, Programy Strategiczne i Współpracę Międzynarodową. W Poczcie Polskiej pracuje od 2014 roku. Jest odpowiedzialny za kształtowanie i wdrażanie strategii firmy, rozwój obszarów innowacyjnych oraz współpracę z start-upami i międzynarodowymi partnerami biznesowymi. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Obecnie jest doktorantem na Wydziale Zarządzania UW, specjalizuje się w kwestiach zarządzania i organizacji dużych grup kapitałowych. Posiada kompetencje w zakresie zarządzania programi/projektami strategicznymi, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji strategicznej oraz zarządzania zmianą. Przed rozpoczęciem pracy w Poczcie Polskiej pracował m.in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Poczty w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie prowadził sprawy związane z nadzorem właścicielskim nad Pocztą Polską S.A.

Rafał Brzoska - Założyciel i współwłaściciel spółek z Grupy Integer.pl S.A. , Prezes Zarządu Inpost S.A., zarządza rozwojem drugiej co wielkości na świecie sieci Paczkomatów, które obecne są m.in. w Polsce, Estonii, Rosji, Chile i Australii.

Tomasz Swat - Dyrektor Handlowy InPost S.A.

Mariusz Jaworski - Dyrektor Sprzedaży InPost S.A.

Juozas Buitkus - Prezes Zarządu LP Express, spółki kurierskiej z Grupy Poczty Litewskiej (Lietuvos Pasta), posiadającej największą na Litwie sieć paczkomatów i punktów nadawania/odbioru paczek. Wcześniej pracował w branży ubezpieczeniowo-finansowej (był m.in. Członkiem Zarządu w firmie ubezpieczeniowej Balta (Grupa PZU)).

Peter Sturdik - Head of International Postal Services Department , Slovenska Posta

Michael Lierow - Partner w firmie doradczej Oliver Wyman w Monachium. Doradza przedsiębiorstwom z rynku pocztowego, kurierskiego, logistycznego oraz retail. Specjalizuje się w kwestiach strategii, zarządzania operacyjnego, łańcucha dostaw oraz sprzedaży wielokanałowej. Kieruje globalny Centrum Zrównoważonego Rozwoju w firmie Oliver Wyman. Studiował w Niemczech, Francji i Australii. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych oraz MBA.

Adrian King - Współzałożyciel i Prezes Zarządu StrategieGroup z siedzibą w Londynie, czołowej europejskiej firmy doradczej pracującej dla największych operatorów pocztowych m.in. Royal Mail oraz DeutschePost. Od 25 lat zajmuje się doradztwem na rynku pocztowym i kurierskim.

Michał Mazur - Partner, PwC Polska.

Maciej Chłodziński - Dyrektor w dziale Management Consulting w KPMG Advisory, kieruje grupą doradztwa ekonomiczno-regulacyjnego. Współpracował z operatorami pocztowymi i regulatorami rynków pocztowych w kilku krajach europejskich. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacji rynku pocztowego.

Piotr Miszczak - Senior Sales Engineer CE, Zebra Technologies

Przemysław Sypniewski - Prezes Instytutu Pocztowego, były Członek Rady Poczty Polskiej i były doradca Komisji ds. Nowego Prawa Pocztowego w Sejmie RP.

Rafał Zgorzelski - doktor nauk humanistycznych w specjalności dzieje komunikacji pocztowej, ekspert do spraw rynku pocztowego i kurierskiego związany z branżą od ponad 14 lat, autor licznych komentarzy i publikacji o tej tematyce. Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (zrzeszającego m.in. InPost S.A. oraz Polską Grupę Pocztową S.A.)

Tomasz Kostyra - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Były Członek Zarządu FEDMA (Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Marketingu Bezpośredniego). Prezes SMB w l. 2000-2004. Członek Rady Usług Pocztowych oraz międzynarodowej grupy agencji reklamowych IDN. Aktualnie Członek Zarządu i współwłaściciel Grupy Dominanta Base and Direct.

Marcin Sosnowski - Dyrektor Wykonawczy w Polskim Stowarzyszeniu Marketingu SMB.

WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.