WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
KONFERENCJA. 14 WRZEŚNIA 2016
RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2016
Honorowy patronat: Pan Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa

Honorowy patronat: Pani Magdalena Gaj , Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 1)

SYLWETKI PRELEGENTÓW I PANELISTÓW
"RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE I EUROPIE 2016" (FOLDER)


PRELEGENCI I PANELIŚCI
:

Andrzej Adamczyk (zaproszony) - Minister Infrastruktury i Budownictwa

Kazimierz Smoliński - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Karol Okoński - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (2001) z tytułem magistra inżyniera. Doświadczony Menadżer Projektów i Programów zajmujący kierownicze stanowiska w sektorze usług doradczych, bankowości i usługach pocztowych. W latach 2001-2012 był zaangażowany w liczne projekty IT z ramienia międzynarodowej firmy doradczej Accenture Sp. z o.o., a następnie pełnił rolę Dyrektora IT w Poczta Polska Usługi Cyfrowe oraz FM Bank PBP. Jest posiadaczem certyfikatów PMP, Prince 2 Practitioner i ITIL oraz ukończył liczne szkolenia z zakresu realizacji projektów IT i zarządzania IT. Jego domeną są skomplikowane projekty integracyjne oraz procesy zarządzania zmianą i zarządzania cyklem wytwórczym oprogramowania.


Karol Krzywicki - Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej odpowiedzialny za rynek pocztowy od 2014 do 2016 roku. Wcześniej w l. 2005-2014 Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Od 2000 roku związany z sektorem pocztowym (Ministerstwo Łączności; Ministerstwo Infrastruktury; Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty; Urząd Komunikacji Elektronicznej).
Uczestnik prac legislacyjnych m.in.nad ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, nowelizacji Prawa Pocztowego oraz projektu nowego Prawa Pocztowego implementującego III Dyrektywę Pocztową. Reprezentuje Prezesa UKE w pracach Komitetu Dyrektywy Pocztowej w Komisji Europejskiej, jest członkiem Komitetu Kontaktowego Europejskiej Grupy Regulatorów Pocztowych (CERP) oraz Światowego Związku Pocztowego (UPU).

Przemysław Sypniewski - Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i stypendystą Uniwersytetu Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech. Pod koniec lat 90-ych wicedyrektor biura w Poczcie Polskiej. W latach 2005-2008 członek Rady Poczty dwóch kadencji – w obu pełnił funkcję Sekretarza Rady.

Był biegłym Najwyższej Izby Kontroli ds. rynku pocztowego i regulacji pocztowych, a także ekspertem sejmowej komisji ds. tworzenia prawa pocztowego i implementacji dyrektyw pocztowych Unii Europejskiej.

Założyciel i pierwszy prezes Instytutu Pocztowego, stowarzyszenia obywateli zajmującego się rynkiem pocztowym.

Grzegorz Kurdziel - Członek Zarządu ds. sprzedaży, Poczta Polska S.A.

Członek Zarządu ds. Sprzedaży w Poczcie Polskiej S.A. Wcześniej przeszedł karierę zawodową od listonosza przez stanowiska kierownicze w pionie sprzedaży, zastępcę i dyrektora regionu sprzedaży po stanowisko Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w Segmencie Klienta Kluczowego. Pełnił również stanowisko Członka Zarządu i sekretarza Rady Nadzorczej w spółce kapitałowej. Absolwent politologii i nauk społecznych na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe na kierunki marketing i zarządzanie oraz studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Sławomir Zawadzki - Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Paweł Usidus - Prezes Zarządu, Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. - Envelo

Pavel Adamovsky - Dyrektor Generalny, UPS

Aurimas Ciagus - Dyrektor Sprzedaży, Lietuvos Pastas AB (Poczta Litewska)

Gediminas Mazeika - Dyrektor Zarządzania Produktami Pocztowymi, Lietuvos Pastas AB (Poczta Litewska)

Łukasz Czechowski - Dyrektor IT, Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. - Envelo

Michał Mazur - Partner, PwC

Maciej Klimek - Project Leader, Boston Consulting Group

Maciej Chłodziński - Dyrektor, KPMG

Michał Płotnicki - Senior Manager, EY (Ernst&Young)

Wojciech Dziomdziora - Counsel, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka

Jacek Bucholc - Prezes Zarządu, WRH Global Polska Sp. z o.o.

Łukasz Krzyczkowski - ekspert, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych PWPW S.A.