WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  KONFERENCJA. 22 WRZEŚNIA 2010
RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2010
Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitaln
10.00 otwarcie konferencji
  STRATEGIA RZĄDU I REGULATORA WOBEC SEKTORA USŁUG POCZTOWYCH. STAN PRZYGOTOWAŃ DO PEŁNEGO OTWARCIA RYNKU.
10.00- 10.30 „Założenia do projektu ustawy Prawo Pocztowe i strategia rządu wobec rynku usług pocztowych” 
(Maciej Jankowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury)
10.30- 11.15  „Bariery wejścia na rynek usług pocztowych. Konieczność ich ograniczania” 
(Karol Krzywicki, Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej)
11.15- 11.45 „Poczta Polska i nowe Prawo Pocztowe wobec wyzwań otwarcia rynku usług pocztowych” 
(Mariusz Popek, Członek Zarządu, Poczta Polska S.A. oraz Alina Kępczyńska, Dyrektor Biura Regulacji Prawnych, Poczta Polska S.A.)
11.45- 12.00 przerwa na kawę
  NOWE TECHNOLOGIE DLA OPERATORÓW POCZTOWYCH.
12.00- 12.35 "Automatyzacja i nowoczesne rozwiązania na rynku pocztowym"
(Wiktor Różański, Wiceprezes Zarządu, Arcus S.A.)
  KIERUNKI ROZWOJU RYNKU POCZTOWEGO I KURIERSKIEGO W POLSCE.
12.35- 13.10 "Branża przesyłek ekspresowych : kondycja sektora w kontekście założeń do ustawy Prawo Pocztowe" 
(Robert Sulich, Prezes Zarządu, Forum Przewoźników Ekspresowych)
13.10-13.45 "Obsługa sektora e-commerce. Nowy kierunek rozwoju operatorów pocztowych" 
(Rafał Brzoska, Prezes Zarządu, InPost Sp. z o.o.)
13.45-14.15 panel dyskusyjny
14.15- 15.15 lunch
  UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I PRAWNE OTWARCIA RYNKU POCZTOWEGO W POLSCE.
15.15- 15.45 "Model biznesowy pocztowego operatora publicznego - czy może wymagać dofinansowania z funduszy publicznych"
(Maciej Rozbiecki, KPMG Advisory Sp. z o.o.)
15.45- 16.15  „Usługa powszechna na krajowym rynku pocztowym. Obszar zastrzeżony, konkurencja, ceny, substytucja”
 (Anna Stolarczyk, Instytut Łączności)
16.15- 16.45 „Uwarunkowania prawne otwarcia rynku pocztowego w Polsce. Założenia do projektu ustawy Prawo Pocztowe a dyrektywa pocztowa”
 (mec. Olgierd Swierzewski, kancelaria Łukowicz, Swierzewski i Wsp. Sp.k.)
16.45- 17.00  podsumowanie i zakończenie konferencji.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.