WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  KONFERENCJA. 23 MARCA 2011
UMOWY W GAZOWNICTWIE
Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11)

PRELEGENCI :  

mec. Przemysław Kałek -  radca prawny, kierujący Działem Energetycznym w kancelarii Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak Sp.k. Wcześniej przez kilka lat dyrektor departamentu prawnego Grupy RWE w Polsce. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi i gazowniczymi. Uczestniczył w szeregu postępowań dotyczących uzyskiwania koncesji, zatwierdzania taryf, warunków dostępu do sieci, w tym przed Sądem Najwyższym w precedensowych sprawach dotyczących prawa do korzystania z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę energetyczną.

Mec. Adam Wawrzynowicz – radca prawny, wspólnik w kancelarii BWWS, kierujący praktyką energetyczną kancelarii. Współautor założeń do ustawy Prawo Gazowe. Zajmował się m.in. regulacjami dot. magazynów gazu ziemnego, w tym w zakresie taryfy na magazynowanie oraz wniosku do Prezesa URE o wyznaczenie operatora systemu magazynowania.
Mec. Tomasz Brzeziński – radca prawny, członek zespołu Prawa Energetycznego w kancelarii BWWS. Świadczył pomoc prawną dla przedsiębiorstw energetycznych, telekomunikacyjnych, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw z sektora budowlano-inwestycyjnym.

Mec. Katarzyna Radzewicz
 radca prawny, senior associate w kancelarii prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k. Specjalizuje się w prawie energetycznym i prawie zamówień publicznych. Uczestniczyła w procesach konsolidacyjnych i prywatyzacyjnych oraz zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym dla przedsiębiorstw energetycznych i gazowniczych.

Mec. Agata Bator - senior associate w kancelarii prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k  Specjalizuje się w prawie energetycznym i prawie pracy. Zajmuje się bieżącym doradztwem dla przedsiębiorstw energetycznych i gazowniczych.

Dr Grzegorz Wąsiewski radca prawny w  kancelarii White&Case. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie geologicznym i górniczym oraz regulacjach prawnych sektora gazowniczego. Uczestniczył w prywatyzacji kopalni oraz doradzał m.in. w kwestiach prawnych związanych z infrastrukturą systemu przesyłowego.
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.