WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 4 MARCA 2013 VII EDYCJA KONFERENCJI
ZMIANY W ENERGETYCE 2013
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)

PRELEGENCI : 

mec. Wojciech Bigaj
radca prawny w kancelarii GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz. Świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorstw gazowniczych oraz energetycznych, w tym m.in. dla spółek z grupy kapitałowej PGNiG S.A. Doradzał przy wydzieleniu oraz wyznaczeniu Operatora Systemu Magazynowania. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu oraz konsultacji projektów taryf dla przedsiębiorstw energetycznych (taryfy magazynowe; taryfy spółek dystrybucyjnych), jak również w doradztwie na rzecz podmiotów uczestniczących w procedurach open season. Doradza klientom z sektora elektroenergetycznego (m.in.w kwestiach związanych z zakupem energii ze źródeł odnawialnych, stosowaniem IRiESD, stosowaniem definicji odbiorcy końcowego) oraz przedsiębiorstwom inwestującym w odnawialne źródła energii (biogazownie), m.in. w kwestiach środowiskowych.

mec. Przemysław Kałek
radca prawny, Partner w kancelarii prawnej Chadbourne&Parke. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z sektora energetycznego i ciepłowniczego.Wcześniej kierował departamentem energetycznym w kancelarii Sołtysiński Kawecki Szlęzak oraz kierował obsługą prawną Grupy RWE w Polsce. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi. Uczestniczył w szeregu postępowań dotyczących uzyskiwania koncesji, zatwierdzania taryf, warunków dostępu do sieci, w tym przed Sądem Najwyższym w precedensowych sprawach dotyczących prawa do korzystania z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę energetyczną i gazowniczą.

mec. Katarzyna Radzewicz
radca prawny, senior associate w kancelarii prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k. Ekspert w zakresie prawa energetycznego i sektorowych zamówień publicznych. Od ponad 10 lat doradza spółkom elektroenergetycznym i ciepłowniczym oraz firmom z sektora oil&gas. Posiada bogate doświadczenie w sektorowych procesach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Doradza przy inwestycjach w nowe moce wytwórcze i rozbudowę sieci.


dr Grzegorz Wąsiewski
doktor nauk prawnych, radca prawny w kancelarii White&Case. Specjalizuje się w Prawie Energetycznym, Prawie Geologicznym i Górniczym oraz regulacjach prawnych dot. rynku biopaliw. Brał udział m.in. w prywatyzacji kopalni oraz doradzał w kwestiach prawnych związanych z infrastrukturą systemu przesyłowego.

mec. Maciej Wesołowski
radca prawny w kancelarii DLA Piper Wiater Sp.k. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora energetycznego. Doradzał w zakresie koncesjonowania, taryf, stosowania zasady TPA, systemu wsparcia OZE oraz pokrywania tzw. kosztów osieroconych przy KDT-ach. Przez kilka lat pracował w biurze prawnych URE, gdzie reprezentował Prezesa URE przed Sądem Najwyższym, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.