WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 4 MARCA 2013 VII EDYCJA KONFERENCJI
ZMIANY W ENERGETYCE 2013
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00- otwarcie konferencji
  MAŁY TRÓJPAK ENERGETYCZNY. NOWE RAMY PRAWNE ENERGETYKI W 2013 ROKU.
10.00- 10.45 „Mały Trójpak Energetyczny. Wdrożenie Trzeciego Pakietu Energetycznego U.E. i wpływ zmian na polską energetykę”
(mec. Wojciech Bigaj, radca prawny, kancelaria prawna GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz)
  BIAŁE CERTYFIKATY I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
10.45- 11.20 „Ustawa o efektywności energetycznej i system białych certyfikatów z perspektywy przedsiębiorstw energetycznych. Najnowsze regulacje prawne, rozporządzenia wykonawcze, pierwszy przetarg efektywnościowy z dnia 31.12.2012.  Obowiązek umarzania białych certyfikatów, obrót i wartość białego certyfikatu, sankcje za niezrealizowanie przedsięwzięcia efektywnościowego i brak zakupu białych certyfikatów”
(Filip Opoka, prawnik energetyczny, kancelaria prawna DLA Piper Wiater Sp.k.)
11.20- 12.00 „Inteligentne układy pomiarowe jako mechanizm wsparcia efektywności energetycznej - kierunki zmian prawnych”
(mec. Przemysław Kałek, radca prawny, kancelaria prawna Chadbourne&Parke)
12.00- 12.15 przerwa na kawę
  FOTOWOLTAIKA. UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU W POLSCE.
12.15- 13.00 „Ramy formalno-prawne rozwoju fotowoltaiki w Polsce”
(mec. Katarzyna Radzewicz, radca prawny, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka)
  MORSKA ENERGETYKA WIATROWA. UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU W POLSCE.
13.00- 13.45 „Inwestycje w morską energetykę wiatrową. Ramy formalno-prawne i pierwsze spostrzeżenia praktyczne”
(mec. Maciej Wesołowski, radca prawny, kancelaria prawna DLA Piper Wiater)
13.45- 14.30 lunch
  POMARAŃCZOWE CERTYFIKATY, NOWELA KOGENERACYJNA I NOWE INSTRUMENTY WSPARCIA KOGENERACJI.
14.30-15.15 „Pomarańczowe certyfikaty, dotychczasowe oraz nowe zasady wsparcia kogeneracji”
(dr Grzegorz Wąsiewski, radca prawny, kancelaria prawna White&Case)
  NOWE ZASADY PRZYDZIAŁU UPRAWNIEŃ I HANDEL EMISJAMI W 2013 ROKU.
15.15- 16.00 „Zasady przydziału uprawnień i handlu emisjami w 2013 roku. Nowa ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i jej wpływ na rozwój zielonych inwestycji. Wpływ backloadingu na rynek i ceny pozwoleń na emisje w 2013 roku”
(przedstawiciel renomowanej kancelarii prawnej)
 
16.00-16.15 podsumowanie i zakończenie konferencji.  
 


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.