WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 5 CZERWCA 2012
NOWY MODEL RYNKU GAZU.
PROGRAM UWALNIANIA GAZU, NOWA IRiESP, GIEŁDOWY RYNEK GAZU I HANDEL GAZEM W PUNKCIE WIRTUALNYM.
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00 otwarcie konferencji
 
NOWY MODEL RYNKU GAZU. PROGRAM UWALNIANIA GAZU, NOWA IRiESP, HANDEL GAZEM W PUNKCIE WIRTUALNYM.
10.00- 10.30
„Liberalizacja hurtowego rynku gazu i rozwój giełdowego rynku gazu w polityce regulacyjnej Prezesa URE”
(Arkadiusz Ratajczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji, Urząd Regulacji Energetyki)
10.30- 11.00
„Program Uwalniania Gazu i giełdowy rynek gazu. Znaczenie dla głównych uczestników rynku gazu w Polsce
(Andrzej Janiszowski, Dyrektor Departamentu Regulacji, PGNiG S.A.)
11.00-11.30 
„Nowy model rynku gazu i projekt nowej IRiESP. Główne założenia nowego systemu”
(mec. Małgorzata Banasik, kancelaria prawna Banasik, Woźniak i Wsp., współautorka nowej IRiESP OSP Gaz-System S.A.)
11.30-11.50
„Umowa ramowa - nowy model umowy przesyłowej”
(mec. Małgorzata Banasik, kancelaria prawna Banasik, Woźniak i Wsp.)
11.50-12.15
„Uwarunkowania prawne handlu gazem w punkcie wirtualnym”
(mec. Kamil Iwicki, kancelaria prawna GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz, do 05.2012 Główny Specjalista w Departamencie Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki, współautor m.in. projektu ustawy Prawo Gazowe)
12.15-12.30 przerwa na kawę
12.30-12.50
„Nowy model rynku gazu z perspektywy operatora alternatywnego. Warunki konieczne dla uwolnienia rynku gazu”
(Krzysztof Noga, Prezes Zarządu, KRI Marketing and Trading S.A.)
  GIEŁDOWY RYNEK GAZU. UWARUNKOWANIA OBROTU I ZASADY ROZLICZANIA TRANSAKCJI.
12.50- 13.20
„Rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii. Uwarunkowania obrotu gazem na giełdzie towarowej”
(dr inż. Jacek Goszczyński, Wiceprezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.)
13.20- 13.45
„Zasady rozliczania transakcji na giełdowym rynku gazu”
(Andrzej Kalinowski, Dyrektor Działu Rozliczeń i Rozrachunku  Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.)
13.45- 14.15
„Uwolnienie rynku gazu poprzez giełdę. Szanse i zagrożenia”
(Marek Kamiński, Dyrektor, Ernst&Young)
14.15-15.00 lunch  
    15.00-15.30   „Giełdowy handel gazem a obowiązki wynikające z rozporządzenia REMIT
(mec. Katarzyna Radzewicz, kancelaria prawna Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k.)
 
 
INSTRUMENTY LIBERALIZACJI RYNKU GAZU W NOWYM PRAWIE GAZOWYM.
15.30-16.15 
Instrumenty liberalizacji rynku gazu w nowym prawie gazowym
(mec.Katarzyna Radzewicz, kancelaria prawna Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k.)
16.15- 16.45
„Wprowadzenie jednostek energii w rozliczaniu obrotu i zużycia gazu ziemnego
(mec.Adam Wawrzynowicz, Partner Zarządzający, kancelaria prawna GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz )
16.45-17.00 dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.