WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 5 CZERWCA 2012
NOWY MODEL RYNKU GAZU.
PROGRAM UWALNIANIA GAZU, NOWA IRiESP, GIEŁDOWY RYNEK GAZU, HANDEL W PUNKCIE WIRTUALNYM.
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)
                                                                                                                                                                                    RAPORT POKONFERENCYJNY
Szanowni Państwo,                                                                  Information in English

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej powstającemu nowemu modelowi rynku gazu w Polsce. Program Uwalniania Gazu przygotowywany przez PGNiG S.A., projekt nowej IRiESP przygotowany przez Gaz-System S.A., projekt giełdowego rynku gazu przygotowany przez TGE S.A. oraz instrumenty liberalizacji rynku gazu zawarte w projekcie Prawa Gazowego tworzą fundamenty nowego modelu rynku gazu. 
Przedstawiony zostanie również najnowszy projekt liberalizacji rynku gazu przygotowany przez Urząd Regulacji Energetyki.
W trakcie konferencji będziemy dyskutować o zaproponowanych rozwiązaniach.

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI:
1. PROGRAM UWALNIANIA GAZU WG PGNiG S.A. STAN REALIZACJI I HARMONOGRAM.
2. LIBERALIZACJA RYNKU GAZU WG URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI.
3. NOWA IREiSP. ZAŁOŻENIA NOWEGO MODELU RYNKU GAZU.
4. UMOWA RAMOWA - NOWY MODEL UMOWY PRZESYŁOWEJ.
5. HANDEL GAZEM W PUNKCIE WIRTUALNYM.
6. GIEŁDOWY RYNEK GAZU. ZASADY OBROTU I ROZLICZANIA TRANSACJI.
7. POWSTANIE RYNKU USŁUG BILANSUJĄCYCH.
8. INSTRUMENTY LIBERALIZACJI RYNKU GAZU W NOWYM PRAWIE GAZOWYM.
9. JEDNOSTKI ENERGII W ROZLICZANIU OBROTU I ZUŻYCIA GAZU ZIEMNEGO.

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, PGNiG S.A., OSP Gaz-System S.A., Towarowej Giełdy Energii S.A., operatorów alternatywnych i traderów, a także przedstawiciele kancelarii prawniczych i firm doradczych uczestniczących w pracach nad PUG, IRiESP oraz nowym Prawem Gazowym.

W konferencji weźmie udział ponad 50 menadżerów reprezentujących główne krajowe przedsiębiorstwa z sektora gazowniczego, największych przemysłowych odbiorców gazu oraz czołowe europejskie firmy gazownicze zainteresowane wejściem na polski rynek.

Udział w konferencji zgłosili już przedstawiciele m.in. PGNiG S.A., GDF SUEZ (Francja), RWE (Niemcy), Lumius (Czechy), CP Energia S.A., KRI Marketing and Trading S.A., EWE Energia Sp. z o.o., Handen Sp. z o.o., Sime Polska Sp. z o.o., EuroPolGaz S.A.,Marathon Oil,  Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Tauron Polska Energia S.A., Grupy Lotos S.A., Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. , MDI Sp. z o.o., Banku Handlowego S.A. i innych firm.

Zapraszam do udziału w konferencji !

Michał Putkiewicz
Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.

 
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.