WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 18 MARCA 2015 IX EDYCJA KONFERENCJI
GAZ DLA POLSKI 2015
Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21), sala Copernicus III

PRELEGENCI : 

Adam Janczak 
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Małgorzata Szymańska 
Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki.

dr Piotr Naimski
doktor nauk przyrodniczych; Poseł na Sejm RP (od 2011), Wiceminister Gospodarki odpowiedzialny za sektor gazowniczy (2005-2007), doradca Szefa BBN i członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego przy Prezydencie RP (2008-2010), doradca Prezesa Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa energetycznego (1997-2001), Szef Urzędu Ochrony Państwa (1991-1992).

Rafał Wittmann
Dyrektor Pionu Rozwoju w OGP Gaz-System S.A.

Marcelina Gołębiewska
Analityk rynków gazu ziemnego. Specjalizacja: rynki gazu w Rosji i na Ukrainie. Od 2008 roku w PGNiG S.A. - aktualnie Główny Specjalista w Dziale Analiz Rynku. W l. 2006-2008 doradca w Instytucie Studiów Energetycznych. W l. 2000-2006 publicystka magazynu gospodarczego "Nowy Przemysł". Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe i doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka i współautorka publikacji naukowych, popularno-naukowych oraz referatów na konferencje naukowe i biznesowe. Od 2008 roku prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej. Jest ekspertem Instytutu Sobieskiego.

Beata Wittmann
Dyrektor Biura Paliw Płynnych i Gazu w Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Krzysztof Noga
Wiceprezes Zarządu DUON S.A.

Andrzej Kiełbik
Kierownik Pracowni Studiów i Analiz w BSiPG Gazoprojekt S.A. Od prawie 20 lat zajmuje się opracowaniami projektowymi, analitycznymi i koncepcyjnymi dla branży gazowniczej, petrochemicznej i energetycznej. Brał udział w opracowaniu założeń techniczno-ekonomicznych oraz optymalizacji pracy Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia, analiz lokalizacyjnych terminal morskiego LNG w Polsce. Specjalizuje się w opracowaniach studialnych i koncepcyjnych w zakresie: systemów gazowniczych, podziemnych magazynów gazu, instalacji LNG, CNG, LPG, a także studiów wykonalności CCS tj. instalacji wychwytu, transportu oraz magazynowania CO2. Uczestniczy w opracowaniach Standardów i Wytycznych Technicznych dla przemysłu gazowniczego w ramach Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Kamil Iwicki
Wspólnik w kancelarii Wawrzynowicz&Wspólnicy, ekspert ds. rynku gazu i prawa gazowego. Wcześniej do połowy 2012 Główny Specjalista w Departamencie Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki. Współautor m.in. projektu ustawy Prawo Gazowe.

Anita Palukiewicz
Prawnik w kancelarii prawnej Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy. Do niedawna pracowała w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych , gdzie była odpowiedzialna m.in. nowelizację Prawa Geologicznego i Górniczego w zakresie regulacji dot. złóż węglowodorów. Brała również udział w tworzeniu nowych rozwiązań systemowych. Ponadto prowadziła postępowania administracyjne dotyczące koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie złóż kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem kopalin energetycznych. Dodatkowo udzielała wyjaśnień w zakresie stosowania prawa oraz porad prawnych w zakresie własności górniczej Skarbu Państwa, zasad koncesjonowania oraz funkcjonowania i organizacji nadzoru górniczego w celu zapewnienia obsługi prawnej departamentu i kierownictwa Ministerstwa Środowiska.

WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.