WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 5 CZERWCA 2013 II EDYCJA KONFERENCJI
LNG W POLSCE I EUROPIE. NOWY MODEL RYNKU GAZU
Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)

PRELEGENCI :

Małgorzata Szymańska (zaproszona) - Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki.

Bartosz Fijałkowski
Dyrektor Biura Strategii i Analiz, Polskie LNG S.A. Magister Nauk Politycznych oraz studiów podyplomowanych w zakresie stosunków międzynarodowych i dyplomacji (Uniwersytet Sorbonne w Paryżu, Akademia Dyplomatyczna - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych). Posiada dyplom podyplomowych studiów w zakresie zarządzania projektami SGH oraz dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada certyfikat zarządzania projektami Ten-Step. Obecnie doktorant w Instytucie Studiów Ekonomicznych PAN. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w OECD, UKIE, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli (koordynator grupy robocznej w Radzie U.E.), Ministerstwie Środowiska w obszarze polityki energetycznej (członek zespołu negocjacyjnego ws. pakietu klimatycznego U.E.) oraz w Gaz-Systemie, w zakresie koordynacji techniczno-operacyjnej budowy terminala LNG w Świnoujściu wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Zasiadał w radach nadzorczych : PSE-Centrum S.A. oraz Towarowej Giełdu Energii S.A. Obecnie dyrektor ds. strategii i rozwoju w Polskie LNG S.A.


Andrzej Kiełbik
Kierownik Pracowni Studiów i Analiz w BSiPG Gazoprojekt S.A. Od prawie 20 lat zajmuje się opracowaniami projektowymi, analitycznymi i koncepcyjnymi dla branży gazowniczej, petrochemicznej i energetycznej. Brał udział w opracowaniu założeń techniczno-ekonomicznych oraz optymalizacji pracy Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia, analiz lokalizacyjnych terminal morskiego LNG w Polsce. Specjalizuje się w opracowaniach studialnych i koncepcyjnych w zakresie: systemów gazowniczych, podziemnych magazynów gazu, instalacji LNG, CNG, LPG, a także studiów wykonalności CCS tj. instalacji wychwytu, transportu oraz magazynowania CO2. Uczestniczy w opracowaniach Standardów i Wytycznych Technicznych dla przemysłu gazowniczego w ramach Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Marek Zierhoffer
Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Dystrybucji w DUON Dystrybucja S.A. W l. 2011-2012 członek zarządu DUON S.A. Z grupą DUON (wcześniej KRI i CP Energia) związany od 2001 roku, gdzie pełnił różne stanowiska menadżerskie. Absolwent Wydziału Chemii UAM w Poznaniu oraz programów rozwijających umiejętności menadżerskie.

dr Andrzej Sikora - Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych. W 2011 roku obronił doktorat na Akademii Górniczo-Hutniczej pt. "Skroplony gaz ziemny a inne źródła importu gazu do Unii Europejskiej". Absolwent AGH, Insead (Fontainebleau), University of Southern California i innych uczelni. W przeszłości był m.in. Wiceprezesem Zarządu Farm Food S.A. (1997-2002), pracował w PKN Orlen S.A. (2002-2005) m.in. na stanowisku Dyrektora ds. Optymalizacji Aktywów Produkcyjnych oraz Dyrektora Biura Integracji z Holdingiem Unipetrol. W l. 2005-2007 doradca w AKJ Capital S.A., gdzie uczestniczył w projektach wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego w Europie Zachodniej, Rosji, Kazachstanie, krajach nadbałtyckich i krajach Afryki.

mec. Tomasz Snażyk
Partner Zarządzający w kancelarii prawnej Cytowski LLC działającej na rynku USA i Polski. Specjalizuje się w aspektach prawnych i regulacyjnych dot. procesu inwestycyjnego oraz zagadnieniach związanych z prawem energetycznym. Ponadto prowadzi obsługę prawną projektów typu "project finance", zajmuje się sprawami korporacyjnymi i prawem zamówień publicznych.
Pracował w kancelarii prawnej w San Francisco (USA), gdzie zajmował się międzynanrodowymi postępowaniami cywilnymi oraz obsługą korporacyjną firm. Po powrocie do Polski pracował w Departamencie Dywersyfikacji Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki, gdzie był odpowiedzialny za sektor ropy i gazu. Następnie pracował w kancelarii GLN Gide Loyrette Nouel oraz był głównymi prawnikiem polskim spółki z branży OZE, a także doradca prawnym zarządu amerykańskiego koncernu z branży lotniczej.

Marcelina Gołębiewska
Analityk rynków gazu ziemnego. Specjalizacja: rynki gazu w Rosji i na Ukrainie. Od 2008 roku w PGNiG S.A. W l. 2006-2008 doradca w Instytucie Studiów Energetycznych. W l. 2000-2006 publicystka magazynu gospodarczego "Nowy Przemysł". Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe i doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka i współautorka publikacji naukowych, popularno-naukowych oraz referatów na konferencje naukowe i biznesowe. Od 2008 roku prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej. Jest ekspertem Instytutu Sobieskiego.

dr Marek Jeżewski
Partner i Szef Praktyki Arbitrażu Międzynarodowego w kancelarii prawnej Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Jest specjalistą w zakresie arbitrażu międzynarodowego, zwłaszcza arbitrażu inwestycyjnego, a także arbitrażu handlowego. Jest arbitrem rekomendowanym przy Sądzie Arbitrażowym PKPP Lewiatan. Jest także adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, gdzie wykłada międzynarodowe prawo gospodarcze oraz prawo gospodarcze U.E. Jest autorem wiodącej monografii z zakresu międzynarodowego arbitrażu międzynarodowego pt. "Międzynarodowe Prawo Inwestycyjne". Jest także autorem licznych publikacji wydawanych w kraju i zagranicą. Przez szereg lat reprezentował Polskę w pracach Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw międzynarodowego prawa handlowego, angażując się w prace m.in. nad regułami przejrzystości w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym.

mec. Hubert Moryson-Kowalski
Radca prawny w kancelarii prawnej Sołtysiński Kawecki Szlęzak. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i prawie handlowym. Posiada bogate doświadczenie w doradzaniu klientom z sektora gazowego i elektroenergetycznego w zakresie działalności na rynkach regulowanych, kontraktów handlowych oraz zamówień sektorowych. Wcześniejsze doświadczenia zdobywał m.in. w departamencie prawa energetycznego i infrastruktury międzynarodowej kancelarii Norton Rose Piotr Strawa and Partners LLP, a także w departamentach zamówień publicznych i regulacji spółki PGNiG S.A.
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.