WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 3 CZERWCA 2014  III EDYCJA KONFERENCJI
LNG W POLSCE I EUROPIE. NOWY MODEL RYNKU GAZU
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)

PRELEGENCI : 

Paweł Pikus
Naczelnik Wydziału Gazu Ziemnego , Departament Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki.

Bartosz Fijałkowski
Dyrektor Biura Strategii i Analiz, Polskie LNG S.A. Magister Nauk Politycznych oraz studiów podyplomowanych w zakresie stosunków międzynarodowych i dyplomacji (Uniwersytet Sorbonne w Paryżu, Akademia Dyplomatyczna - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych). Posiada dyplom podyplomowych studiów w zakresie zarządzania projektami SGH oraz dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada certyfikat zarządzania projektami Ten-Step. Obecnie doktorant w Instytucie Studiów Ekonomicznych PAN. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w OECD, UKIE, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli (koordynator grupy robocznej w Radzie U.E.), Ministerstwie Środowiska w obszarze polityki energetycznej (członek zespołu negocjacyjnego ws. pakietu klimatycznego U.E.) oraz w Gaz-Systemie, w zakresie koordynacji techniczno-operacyjnej budowy terminala LNG w Świnoujściu wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Zasiadał w radach nadzorczych : PSE-Centrum S.A. oraz Towarowej Giełdu Energii S.A. Obecnie dyrektor ds. strategii i rozwoju w Polskie LNG S.A.

Tadas Matulionis
Wicedyrektor projektu budowy terminalu LNG w Kłajpedzie, który ma zostać uruchomiony w grudniu 2014 roku. W Klaipedos Nafta AB należy do grupy zarządzającej spółką i odpowiada za realizację projektu budowy terminalu LNG.Od ponad 14 lat zaangażowany w duże projekty przemysłowe, m.in. był dyrektorem w głównej litewskiej firmie z branży energetycznej. Ukończył studia inżynierskie na Uniwersytecie Technologicznym w Kownie, posiada również tytuł EMBA wydany przez Baltic Management Institute.

Andrzej Kiełbik
Kierownik Pracowni Studiów i Analiz w BSiPG Gazoprojekt S.A. Od prawie 20 lat zajmuje się opracowaniami projektowymi, analitycznymi i koncepcyjnymi dla branży gazowniczej, petrochemicznej i energetycznej. Brał udział w opracowaniu założeń techniczno-ekonomicznych oraz optymalizacji pracy Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia, analiz lokalizacyjnych terminal morskiego LNG w Polsce. Specjalizuje się w opracowaniach studialnych i koncepcyjnych w zakresie: systemów gazowniczych, podziemnych magazynów gazu, instalacji LNG, CNG, LPG, a także studiów wykonalności CCS tj. instalacji wychwytu, transportu oraz magazynowania CO2. Uczestniczy w opracowaniach Standardów i Wytycznych Technicznych dla przemysłu gazowniczego w ramach Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Tomasz Jaskólski
Dyrektor Oddziału w Odolanowie, PGNiG S.A.

Janusz Daniuk
Kierownik Działu LNG w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z sektorem gazowniczym związany od 1984 roku. Od 2010 roku zajmuje stanowisko kierownika Działu LNG w PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład w Białymstoku.

Przemysław Podgórski
Członek Zarządu Unimot Gaz S.A. Od 2000 r. związany z Grupą Kapitałową Unimot, początkowo jako specjalista ds. logistyki, a następnie jako Dyrektor Działu Logistyki oraz Członek Zarządu Unimot Express Sp. z o.o. W 2012 roku został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Wytwórni Filtrów "PZL-Sędziszów" S.A. - spółki należącej do Grupy Unimot. W tym samym roku został Członkiem Zarządu Unimot Gaz S.A. Od 2011 pełni funkcję Członka Rady Polskiej Izby Gazu Płynnego.
Absolwent Politechniki Częstochowskiej, studiów podyplomowanych w Szkole Głównej Handlowej oraz Programu Rozwoju Kadry Menadżerskiej organizowanego przez ICAN Institute.

Grzegorz Kaczor
Menadżer w EY (Ernst&Young Business Advisory)

Marcelina Gołębiewska
Analityk rynków gazu ziemnego. Specjalizacja: rynki gazu w Rosji i na Ukrainie. Od 2008 roku w PGNiG S.A. W l. 2006-2008 doradca w Instytucie Studiów Energetycznych. W l. 2000-2006 publicystka magazynu gospodarczego "Nowy Przemysł". Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe i doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka i współautorka publikacji naukowych, popularno-naukowych oraz referatów na konferencje naukowe i biznesowe. Od 2008 roku prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej. Jest ekspertem Instytutu Sobieskiego.

mec. Tomasz Chmal
Adwokat i Partner w międzynarodowej kancelarii prawnej White&Case. Specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorstw z sektora gazowniczego, paliwowego i energetycznego. Aktualnie doradza znaczącym międzynarodowym koncernom poszukującym gazu łupkowego w Polsce. Doradzał największym polskim koncernom z branży paliwowej i gazowniczej w zakresie kontraktów importowych, inwestycji zagranicznych i sporów z regulatorem. Wielokrotnie rekomendowany w prestiżowym rankingu "Chambers Europe" w zakresie "Energy&Natural Resources".

mec. Katarzyna Radzewicz
Radca prawny, senior associate w kancelarii prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k. Ekspert w zakresie prawa energetycznego i sektorowych zamówień publicznych. Od ponad 10 lat doradza spółkom elektroenergetycznym i ciepłowniczym oraz firmom z sektora oil&gas. Posiada bogate doświadczenie w sektorowych procesach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Doradza przy inwestycjach w nowe moce wytwórcze i rozbudowę sieci.

mec. Tomasz Brzeziński
Radca prawny i wspólnik w kancelarii prawnej Wawrzynowicz&Wspólnicy.

mec. Przemysław Zdrajkowski
Prawnik w Zespole Prawa Ochrony Środowiska w kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka, z którą współpracuje od 2007 roku. Autor publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska.WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.