WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  KONFERENCJA. 15 LUTEGO 2012
NOWE PRAWO GAZOWE
Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11)

 Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej nowemu Prawu Gazowemu.
Regulacje poświęcone sektorowi gazowniczemu zostały wyodrębnione z ustawy Prawo Energetyczne i innych ustaw i zebrane w jednym akcie prawnym – projekcie ustawy Prawo Gazowe przedstawionym przez Ministerstwo Gospodarki.
 
Nowe Prawo Gazowe zmienia reguły rządzące sektorem, dostosowuje polskie regulacje do wymagań Trzeciego Pakietu Energetycznego i rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw i tworzy ramy prawne dla procesu uwolnienia rynku gazu.
 
Nowa ustawa likwiduje koncesje na obrót gazem i wprowadza nowy system koncesji na sprzedaż gazu. Wprowadza możliwość handlu gazem ziemnym w tzw. wirtualnym punkcie tworząc ramy prawne dla rynku tradingu gazowego i handlu nadwyżkami gazu.
Nowa ustawa zmienia modele głównych umów stosowanych na rynku gazowniczym, uelastycznia zasady kształtowania taryf, wprowadza system upustów cenowych dla odbiorców wrażliwych, nakłada nowe obowiązki na operatorów systemowych i na nowo rozdziela uprawnienia nadzorcze i regulacyjne nad rynkiem gazu.
 
Główne tematy konferencji :
         ·            Zmiany w systemie koncesyjnym rynku gazu;
         ·            Zmiany w kształcie głównych umów zawieranych na rynku gazu;
         ·            Ochrona odbiorcy wrażliwego na rynku gazu;
         ·            Wirtualny handel gazem ziemnym;
         ·            Nowe zasady kształtowania taryf dla gazu ziemnego;
         ·            Nowe obowiązki i uprawnienia operatorów systemowych;
         ·            Nowy podział uprawnień nadzorczych i regulacyjnych nad rynkiem gazu;
         ·            Nowe regulacje w zakresie zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa dostaw.
 
 
Przepisy Nowego Prawa Gazowego przybliżą Państwu prawnicy specjalizujący się w obsłudze sektora gazowniczego, uczestniczący w pracach nad nowymi regulacjami, pracujący w renomowanych kancelariach prawnych:
> CMS Cameron McKenna Sp.k.
> Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k.
> GWJ Gramza, Wawrzynowicz, Jenerowicz Sp.k.
> WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp.k.
> White&Case Sp.k.

oraz przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki.
 
 
Michał Putkiewicz
 
Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.