WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  KONFERENCJA. 21 LUTEGO 2012                            VI EDYCJA KONFERENCJI
ZMIANY W ENERGETYCE 2012
TRÓJPAK ENERGETYCZNY. NOWE PRAWO ENERGETYCZNE, NOWA USTAWA O OZE, NOWE PRAWO GAZOWE.
Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11)

Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji po¶więconej tzw. trójpakowi energetycznemu, czyli projektom nowych regulacji prawnych: ustawy Prawo Energetyczne, ustawy o Odnawialnych ¬ródłach Energii oraz ustawy Prawo Gazowe przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki.

W trakcie całodniowej konferencji zaproszeni eksperci - prawnicy energetyczni z renomowanych kancelarii prawnych obsługuj±cych przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego, ciepłowniczego, gazowniczego i sektora O¬E -wnikliwie zanalizuj± nowe regulacje prawne, w szczególno¶ci omówi± najważniejsze zmiany, jakie wprowadzaj± projekty ustaw w dotychczasowym porz±dku prawnym.

Omówione zostan± trzy projekty ustaw: nowe Prawo Energetyczne (10.00-13.00), nowa ustawa o Odnawialnych ¬ródłach Energii (13.00-15.15) oraz nowa ustawa Prawo Gazowe (15.15-16.15). 

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI:

NOWE PRAWO ENERGETYCZNE:
> Nowe regulacje w zakresie przył±czenia do sieci, sprzedaży energii, zmiany sprzedawcy i sprzedaży awaryjnej;
> Wzmocnienie pozycji odbiorcy końcowego. Rozstrzyganie sporów, Rzecznik Praw Odbiorców/Konsumentów;
> System ochrony odbiorców wrażliwych - poziomy upustów i procedura refundacji dla przedsiębiorstw energetycznych;
> Nowe regulacje i nowe obowi±zki OSP i OSD;
> Zasady funkcjonowania Jednostek Rezerwy Interwencyjnej przy OSP;
> Nowe obowi±zki przedsiębiorstw energetycznych i zasady funkcjonowania Systemu Inteligentnego Opomiarowania;

NOWA USTAWA O O¬E :
> Zmiany w systemie wsparcia energii z O¬E (współczynniki korekcyjne; 15-letni okres stabilno¶ci wsparcia; gwarancje pochodzenia energii z O¬E);
> Nowe zasady rozpoczynania i prowadzenia działalno¶ci w zakresie O¬E;
> Nowe zasady przył±czania nowych Ľródeł O¬E do sieci;
> Nowe zasady wsparcia O¬E ze współspalania oraz z biogazowni.

NOWE PRAWO GAZOWE:
> Zmiany w systemie koncesyjnym rynku gazu;
> Zmiany w kształcie głównych umów zawieranych w sektorze gazowniczym;
> Ochrona odbiorcy wrażliwego na rynku gazu;
> Wirtualny handel gazem ziemnym;
> Nowe zasady kształtowania taryf dla gazu ziemnego;
> Zapasy obowi±zkowe i bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego.

Nowe ustawy omówi± eksperci z renomowanych krajowych i międzynarodowych kancelarii prawnych:
> Bird&Bird Sp.k. (autorzy analizy skutków prawnych zmian we wsparciu O¬E wykonanej dla Ministerstwa Gospodarki)
> DLA Piper Wiater Sp.k.
> Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k.
> Spaczyński, Szczepaniak i Wsp. Sp.k.
> White&Case Sp.k.

oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji !

Michał Putkiewicz

Prezes Zarz±du
Adventure Consulting Sp. z o.o.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.