WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  KONFERENCJA. 21 LUTEGO 2012                            VI EDYCJA KONFERENCJI
ZMIANY W ENERGETYCE 2012
TRÓJPAK ENERGETYCZNY. NOWE PRAWO ENERGETYCZNE, NOWA USTAWA O OZE, NOWE PRAWO GAZOWE.
Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11)

PRELEGENCI :  

dr Grzegorz Wąsiewski
doktor nauk prawnych, radca prawny w kancelarii White&Case. Specjalizuje się w Prawie Energetycznym, Prawie Geologicznym i Górniczym oraz regulacjach prawnych dot. rynku biopaliw. Brał udział  m.in. w prywatyzacji kopalni oraz doradzał w kwestiach prawnych związanych z infrastrukturą systemu przesyłowego.

mec. Maciej Wesołowski
radca prawny w kancelarii DLA Piper Wiater Sp.k. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora energetycznego. Doradzał w zakresie koncesjonowania, taryf, stosowania zasady TPA, systemu wsparcia OZE oraz pokrywania tzw. kosztów osieroconych przy KDT-ach. Przez kilka lat pracował w biurze prawnych URE, gdzie reprezentował Prezesa URE przed Sądem Najwyższym, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Gabriela Kaczmarek - prawnik energetyczny, główny specjalista w Środkowo-Zachodnim Oddziale Urzędu Regulacji Energetyki. Specjalizuje się w problematyce rozstrzygania sporów, praw odbiorców oraz ochrony odbiorców wrażliwych na rynku energetycznym.

mec. Kamila Bury
Kieruje praktyką prawa energetycznego i infrastruktury w kancelarii Bird&Bird. Wcześniej przez kilka lat pracowała w niemieckich kancelariach prawniczych, gdzie doradzała w zakresie prawa energetycznego. Ukończyła studia prawnicze w Niemczech i USA. Jest adwokatem stanu New York (USA).

mec. Dominik Strzałkowski
radca prawny, senior associate w kancelarii prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wsp. Sp.k. Specjalizuje się w Prawie Energetycznym i Gazowym. Doradza spółkom energetycznym w zakresie prawa spółek, przejęć i fuzji, prawa energetycznego, prawa konkurencji, prawa finansowego, inwestycji typu greenfield, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.

mec. Katarzyna Radzewicz
radca prawny, senior associate w kancelarii prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k. Specjalizuje się w prawie energetycznym i prawie zamówień publicznych. Uczestniczyła w procesach konsolidacyjnych i prywatyzacyjnych oraz zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym dla przedsiębiorstw energetycznych.
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.