WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  KONFERENCJA. 21 LUTEGO 2012                         VI  EDYCJA KONFERENCJI
ZMIANY W ENERGETYCE 2012
TRÓJPAK ENERGETYCZNY. NOWE PRAWO ENERGETYCZNE, NOWA USTAWA O OZE, NOWE PRAWO GAZOWE.
Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitaln
10.00- otwarcie konferencji
  NOWE RAMY PRAWNE ENERGETYKI W POLSCE.
10.00- 10.30 „Trzeci Pakiet Energetyczny U.E. a nowe ramy prawne energetyki w Polsce. Przesłanki przygotowania i główne założenia projektów ustawy Prawo Energetyczne, ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz ustawy Prawo Gazowe” 
(dr Grzegorz Wąsiewski, radca prawny, kancelaria prawna White&Case Sp.k.)
  NOWE PRAWO ENERGETYCZNE.
10.30- 11.15 „Nowe regulacje prawne w zakresie zasad przyłączania do sieci, sprzedaży energii elektrycznej i zmiany sprzedawcy oraz sprzedaży awaryjnej” 
(mec. Maciej Wesołowski, radca prawny, kancelaria prawna DLA Piper Wiater Sp.k.)
11.15- 12.00 „Wzmocnienie pozycji odbiorcy końcowego. Rozstrzyganie sporów, Rzecznik Praw Odbiorców/Konsumentów” 
(Gabriela Kaczmarek, Urząd Regulacji Energetyki)
12.00- 12.15 przerwa na kawę
12.15- 13.00 „Ochrona odbiorców wrażliwych w nowym Prawie Energetycznym. Obliczanie ryczałtu pomniejszającego rachunek za energię elektryczną oraz procedura refundacji strat dla przedsiębiorstw energetycznych” 
(Gabriela Kaczmarek, Urząd Regulacji Energetyki)
  NOWY SYSTEM WSPARCIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. USTAWA O OŹE.
13.00- 13.45 „Nowa ustawa o OZE. Działalność gospodarcza w zakresie OZE i zasady przyłączania instalacji OZE do sieci elektroenergetycznych” 
(mec. Kamila Bury, Szef Praktyki Energetycznej, kancelaria prawna Bird&Bird Sp.k.)
13.45- 14.30 lunch
14.30- 15.15 „Mechanizmy i instrumenty wsparcia wytwarzania energii z OZE. Nowe rozwiązania w zakresie systemu świadectw pochodzenia”
 (mec. Dominik Strzałkowski, radca prawny, kancelaria prawna Spaczyński, Sczepaniak i Wsp. Sp.k.)
  NOWE PRAWO GAZOWE.
15.15- 16.00 „Nowe Prawo Gazowe - nowe rozwiązania dla przedsiębiorstw i konsumentów” 
(mec. Katarzyna Radzewicz, radca prawny, kancelaria prawna Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k.)
 
16.00-16.15 podsumowanie i zakończenie konferencji.  
 
 PROGRAM KONFERENCJI JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWNĄ Z  ZAKRESU PRAWA AUTORSKIEGO.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.