WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
KONFERENCJA. 26 LISTOPADA 2013  II EDYCJA
NOWE PRAWO POCZTOWE I AKTY WYKONAWCZE
Uwarunkowania regulacyjno-prawne działalności pocztowej i kurierskiej na gruncie Prawa Pocztowego, Prawa Konkurencji, Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Podatkowego.
Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00 otwarcie konferencji
  PRAWO POCZTOWE. PIERWSZE DOŚWIADCZENIA, ROZPORZĄDZENIA, POSTULATY ZMIAN.
10.00-10.30
"Akty wykonawcze do Nowego Prawa Pocztowego. Projektowane rozwiązania i ich wpływ na kształt rynku usług pocztowych w Polsce"
(Dariusz Dolczewski, Dyrektor Departamentu Poczty, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
10.30-11.00  „Prawo Pocztowe w pierwszym roku obowiązywania - czy potrzebna jest nowelizacja. Ocena regulacji z perspektywy ustawodawcy”
(Jacek Tomczak, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji ds. Ustawy Prawo Pocztowe, Członek Komisji Infrastruktury Sejmu)
11.00-11.30

„Prawo Pocztowe i akty wykonawcze, jako prawne podstawy budowania oferty usługowej operatora wyznaczonego”
(Alina Kępczyńska, Dyrektor Biura Regulacji Prawnych, Poczta Polska S.A.)

11.30-12.00 "Prawo Pocztowe a III Dyrektywa Pocztowa. Ocena działania regulacji i jej zgodności z prawem europejskim"
(dr Rafał Zgorzelski, Prezes Zarządu, Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych)
12.00- 12.15 przerwa na kawę
12.15-13.00  "Prawo Pocztowe i akty wykonawcze. Wpływ regulacji na konkurencyjność rynku pocztowego i kurierskiego"
dyskusja panelowa z udziałem m.in. : Elżbiety Pańczyk (Radcy Ministra w Departamencie Poczty, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), Łukasza Gołębiowskiego (Dyrektora Zarządzającego Pionem Sprzedaży w Poczcie Polskiej S.A.), dr Rafała Zgorzelskiego (Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych, zrzeszającego m.in. Inpost, Polską Grupę Pocztową oraz Speedmail), przedstawiciela Forum Przewoźników Ekspresowych oraz Przemysława Sypniewskiego (doradcy sejmowej Podkomisji ds. Prawa Pocztowego).
  ROZPOCZYNANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ.
13.00-13.30 "Uwarunkowania prawne rozpoczynania działalności pocztowej i obowiązki operatorów względem instytucji publicznych w Prawie Pocztowych i rozporządzeniach wykonawczych"
(mec. Anna Romejko-Borkowska, Radca Prawny, Wspólnik, kancelaria prawna SWS Strykowski Wachowiak)
  DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY POCZTOWEJ W PRAKTYCE.
13.30-14.00 "Regulacyjno-prawne i praktyczne aspekty dostępu do infrastruktury pocztowej operatora wyznaczonego"
(dr Arwid Mednis, Radca Prawny, Partner, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds)
  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A DORĘCZANIE PRZESYŁEK URZĘDOWYCH.
14.00-14.30 "Zasada doręczania tzw. przesyłek urzędowych a zasada równego traktowania operatorów pocztowych w zamówieniach publicznych"
(dr Rafał Szczęsny, Radca Prawny, Partner Zarządzający, kancelaria prawna Kobiela Szczęsny)
14.30-15.15 lunch
  OPERATOR WYZNACZONY, PRZEKAZ POCZTOWY, MASOWY NADAWCA I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH.
15.15-15.45 "Operator wyznaczony i warunki wykonywania usług powszechnych w świetle Prawa Pocztowego i rozporządzeń wykonawczych
(mec. Artur Salbert, Radca Prawny, kancelaria prawna Modzelewska&Paśnik)
  PRAWO KONKURENCJI A RYNEK POCZTOWY I KURIERSKI.
15.45- 16.15 "Sektor pocztowy a prawo konkurencji. Doświadczenia polskie i europejskiej"
(mec. Piotr Paśnik, Adwokat, Partner, kancelaria prawna Modzelewska&Paśnik)
  PODATKOWE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ W POLSCE.
16.15-16.45 "Działalność operatora wyznaczonego i operatorów alternatywnych na gruncie przepisów prawa podatkowego i Prawa Pocztowego"
(przedstawiciel renomowanej kancelarii prawnej)
  METODA KALKULACJI KOSZTU NETTO I FINANSOWANIE USŁUGI POWSZECHNEJ.
16.45-17.15 "Koszt netto i finansowanie usługi powszechnej. Ocena obecnych regulacji, postulaty zmian"
(Maciej Rozbiecki, Principal Consultant, KPMG)
17.15- 17.30 podsumowanie i zakończenie konferencji.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.