WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 

KONFERENCJA. 25 LISTOPADA 2014 III EDYCJA
NOWE PRAWO POCZTOWE
USŁUGA POWSZECHNA W ERZE DIGITALIZACJI, KONKURS NA OPERATORA WYZNACZONEGO,  CYFRYZACJA USŁUG POCZTOWYCH A PRAWO.
Hotel Sheraton w Warszawie (ul. Bolesława Prusa 2)

RAPORT POKONFERENCYJNY 

Relacje prasowe z konferencji :
Dziennik Gazeta Prawna 
Rzeczpospolita
Rynek-Pocztowy.pl

Szanowni Państwo,

KONKURS NA OPERATORA WYZNACZONEGO I NOWY MODEL USŁUGI POWSZECHNEJ.

Do końca 2014 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpisze i określi warunki konkursu na operatora wyznaczonego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 2015 roku, tak, aby nowy operator wyznaczony mógł rozpocząć świadczenie usług powszechnych od 01.01.2016. Wynik konkursu zdeterminuje kształt rynku usług pocztowych w Polsce na najbliższe kilka lat. Dlatego tak ważna jest dyskusja nad warunkami, zasadami i procedurą tego konkursu. 

Zapraszamy Państwa do tej dyskusji, która odbędzie się w trakcie III edycji konferencji "Nowe Prawo Pocztowe" poświęconej wyzwaniom i uwarunkowaniom regulacyjno-prawnym rozwoju rynku pocztowego i kurierskiego w Polsce. 

Na forum ERGP (Europejskiej Organizacji Regulatorów Rynku Pocztowego) oraz w Komisji Europejskiej toczy się dyskusja nt. modelu, kształtu i zakresu pocztowej usługi powszechnej w czasach nowoczesnych technologii (wielu kanałów kontaktów międzyludzkich i B2B) i cyfryzacji usług pocztowych. Będziemy chcieli włączyć się do tej dyskusji i postawić pytania :  czy współcześnie usługa pocztowa powinna być usługą publiczną, której świadczenie i warunki jej świadczenia zapewnia i gwarantuje władza publiczna ? czy utrzymywanie pocztowej usługi powszechnej i związanych z nią praw i obowiązków operatorów i władzy publicznej (w tym kosztów)  nie jest anachronizmem ? jaki powinien być nowoczesny model i zakres usług powszechnej ? 

W dyskusji o modelu i przyszłości usługi powszechnej oraz warunkach konkursu na operatora wyznaczonego wezmą udział m.in. Karol Krzywicki (Wiceprezes UKE), przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, poseł Jacek Tomczak (Platforma Obywatelska, Członek Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Szef Podkomisji ds. ustawy Prawo Pocztowe), Łukasz Gołębiowski (Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży, Poczta Polska S.A.), Sebastian Anioł (Dyrektor Zarządzający InPost Sp. z o.o.), Jacek Barankiewicz (Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB), dr Rafał Zgorzelski (Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych), Przemysław Sypniewski (Prezes Warszawskiego Instytutu Pocztowego), prawnicy oraz eksperci.

CYFRYZACJA USŁUG POCZTOWYCH A PRAWO.

Czy prawo nadążą za dynamicznie zmieniającymi się technologicznie usługami pocztowymi i kurierskimi ? Czy prawa użytkowników e-usług pocztowych są należycie chronione i zabezpieczane przez regulacje prawne ? Jakie zmiany w prawie są konieczne, aby bezpiecznie posługiwać się e-listem rejestrowanym, e-awizo, cyfrowym stemplem pocztowym czy korzystać z e-doręczeń w sprawach urzędowych ?
O wyzwaniach regulacyjno-prawnych cyfryzacji usług pocztowych dyskutować będą prawnicy i eksperci z dziedziny prawa nowoczesnych technologii i prawa pocztowego.

TRANSGRANICZNE I KRAJOWE USŁUGI KURIERSKIE A OCHRONA INTERESÓW UŻYTKOWNIKÓW.

Kolejnym tematem poruszanym w trakcie konferencji będzie wdrażanie do systemu prawnego UE zaleceń tzw. "Zielonej Księgi" UE w sprawie zintegrowanego rynku paczek, wyzwania regulacyjno-prawne transgranicznego i krajowego rynku kurierskiego w erze dynamicznego rozwoju e-commerce, odpowiedzialność operatorów za świadczone usługi oraz ochrona interesów użytkowników usług kurierskich w czasach wzrostu znaczenia pewności i bezpieczeństwa obrotu kurierskiego.

SEKTOR POCZTOWY A PRAWO KONKURENCJI I PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

W najbliższych miesiącach rynek czeka batalia w kilku najważniejszych przetargach na usługi pocztowe, m.in. organizowanych przez Centrum Usług Wspólnych (CUW) dla jednostek administracji państwowej.
Zaproszeni eksperci-prawnicy z kancelarii specjalizujących się w problematyce zamówień publicznych, konkurencji i rynków regulowanych, zanalizują m.in. kwestie ofert cenowych i ochrony konkurencji w trakcie przetargów publicznych.

OCHRONA PRAW  KONSUMENTÓW ORAZ UŻYTKOWNIKÓW USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH.

25 grudnia br. wchodzi w życie Ustawa o Prawach Konsumenta, która zwiększa uprawnienia klientów firm e-commerce w zakresie odstąpienia od umowy, nieprzyjęcia lub zwrotu towaru. Nowe regulacje wpłyną na proces dostarczania produktów przez operatorów pocztowych i kurierskich. Eksperci szczegółowo zaanalizują nowe regulacje w kontekście ich wpływu na działalnośći firm pocztowych i kurierskich, a także omówią inne przepisy chroniące interesy klientów sektora e-commerce oraz użytkowników usług pocztowych i kurierskich.

PODATKOWE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ W POLSCE.

Zaproszeni doradcy podatkowi omówią całościową problematyką opodatkowania działalności pocztowej, a w szczególności zanalizują kwestię różnic w opodatkowaniu usług powszechnych i usług pocztowych  na gruncie prawa podatkowego i prawa pocztowego.


W trakcie konferencji wygłoszą wystąpienia lub wezmą udział w panelach dyskusyjnych  przedstawiciele: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Poczty Polskiej S.A., InPost Sp. z o.o., Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (zrzeszającego i.e. Inpost, Polska Grupę Pocztową, Speedmail), Warszawskiego Instytutu Pocztowego, Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB oraz przedstawiciele renomowanych kancelarii prawnych specjalizujących się w problematyce rynku pocztowego i kurierskiego, prawa zamówień publiczncych, prawa konkurencji i prawa nowoczesnych technologii.

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.

Michał Putkiewicz
Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.PLATYNOWY PARTNER
ZŁOTY 
PARTNER

PARTNERPATRONAT


PATRONI MEDIALNI

 
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.