WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 

KONFERENCJA. 21 LISTOPADA 2016   V EDYCJA
NOWE PRAWO POCZTOWE 2016.
PRAWO NOWOCZESNYCH DOSTAW.
CYFRYZACJA USŁUG KOMUNIKACJI.
REGULACYJNO-PRAWNE WYZWANIA DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ, KURIERSKIEJ, ECOMMERCE ORAZ MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO W ERZE CYFRYZACJI.

Honorowy patronat: Pan Marcin Cichy , Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 1)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w V edycji konferencji "Nowe Prawo Pocztowe 2016" poświęconej wyzwaniom i uwarunkowaniom regulacyjno-prawnym rozwoju rynku pocztowego, kurierskiego, dystrybucyjnego, marketingu bezpośredniego oraz e-commerce w Polsce oraz Unii Europejskiej.

RAPORT "NOWE PRAWO POCZTOWE 2014"

RYNEK POCZTOWY I KURIERSKI W ERZE CYFRYZACJI. WYZWANIA STRATEGICZNE I REGULACYJNO-PRAWNE.

Czy polski rynek i operatorzy przygotowani są do wyzwań, jakie niesie cyfryzacja usług komunikacji i budowa transgranicznego rynku dostaw ? O wyzwaniach strategicznych i regulacyjno-prawnych rynku pocztowego i kurierskiego, a także projektach nowych regulacji mówić będą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


JEDNOLITY RYNEK CYFROWY i JEDNOLITY RYNEK DOSTAW.  UWARUNKOWANIA REGULACYJNO-PRAWNE I  PODATKOWE.

Przyjrzymy się na jakim etapie są prace Komisji Europejskiej nad regulacjami dot. budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego i Jednolitego Rynku Dostaw. Zastanowimy się czy trwające właśnie negocjacje nad transatlantyckimi porozumieniami o wolnym handlu z USA (TTIP) oraz Kanadą (CETA) przyczynią się do stworzenia transatlantyckiego rynku cross-border eCommerce i jak to wpłynie na rynek polski.

CYFRYZACJA USŁUG KOMUNIKACJI A RYNEK POCZTOWY, KURIERSKI I ECOMMERCE.

Głównym wyzwaniem biznesowym i regulacyjno-prawnym rynku pocztowego jest postępująca cyfryzacja usług komunikacji. Od lipca 2016 roku obowiązuje rozporządzenie eIDAS, które wprowadza jednolity model e-identyfikacji na terenie całej UE i otwiera nowy rozdział w rozwoju transgranicznego sektora e-usług. W październiku weszła w życie ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej, która otwiera nowy etap budowy eAdministracji. Przed nami proces elektronizacji postępowań sądowych i cyfryzacji relacji z administracją publiczną.

Czy tradycyjne usługi pocztowe przetrwają cyfryzację ?

Czy prawa użytkowników e-usług pocztowych będą należycie chronione ? Jak bezpiecznie posługiwać się będziemy e-listem rejestrowanym, e-awizo, cyfrowym stemplem pocztowym czy korzystali z e-doręczeń w sprawach urzędowych ? Jakie nowe e-usługi komercyjne i publiczne powstaną dzięki upowszechnieniu się jednolitego e-ID w całej UE ?
O wyzwaniach regulacyjno-prawnych cyfryzacji usług komunikacji i jej wpływie na rynek pocztowy, kurierski, eCommerce i marketingu bezpośredniego dyskutować będą prawnicy i eksperci z dziedziny prawa nowoczesnych technologii, a także przedstawiciele operatorów pocztowych i kurierskich.

PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI E-COMMERCE. 

Z roku na rok rośnie znaczenie obsługi e-commerce w przychodach firm kurierskich i pocztowych, rosną również oczekiwania firm e-commerce i e-klientów. Rodzi to coraz więcej sporów i wątpliwości prawnych. Zaproszeni prawnicy odpowiedzą na pytania m.in. o zakres odpowiedzialności dostawcy w transakcjach e-commerce, uwarunkowania prawne obsługi zwrotów, zakres odpowiedzialności podwykonawców, obowiązki prawne dostawców w transakcjach transgranicznych i inne istotne wątpliwości prawne.

POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE W DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ I KURIERSKIEJ.

Coraz większa konkurencja, transgraniczność usług, nowe modele dostaw, rosnące wymagania klientów z sektora eCommerce generują wiele problemów prawnych i sporów na linii : sprzedawca-dostawca-odbiorca.

Zaproszeni eksperci szczegółowo zanalizują główne problemy prawne w zakresie reklamacji usługi pocztowej, kurierskiej oraz przesyłki towarowej.

USŁUGI KURIERSKIE I PACZKOWE W ERZE ROZWOJU E-COMMERCE.

Kolejny blok tematyczny poświęcony będzie krajowym i transgranicznym usługom kurierskim i paczkowym. Zaproszeni eksperci zanalizują główne problemy prawne działalności kurierskiej na gruncie prawa europejskiego i polskiego, m.in. zasady świadczenia usług w różnych porządkach prawnych, odpowiedzialność podwykonawców i operatorów za świadczenie usług, regulacje dot. ochrony praw użytkowników.

SEKTOR POCZTOWY A PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRAWO KONKURENCJI.

Kryterium ceny czy również kryteria społeczne w zamówieniach publicznych ? Jakimi kryteriami powinien się kierować sektor publiczny w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych na usługi pocztowe. Zaproszeni eksperci-prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych, konkurencji i rynków regulowanych zaanalizują m.in. kwestie ofert cenowych i ochrony konkurencji w trakcie przetargów publicznych.

PRAWO MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO i MARKETING AUTOMATION. GŁÓWNE WYZWANIA PRAWNE.

W czasach wielokanałowości przekazu marketingowego - firmy marketingu bezpośredniego i e-marketingu gromadzą ogromne ilości danych o klientach krajowych i zagranicznych. Rosnąca ilość coraz bardziej restrykcyjnych i szczegółowych regulacji prawnych czyni z tej działalności swoisty bieg przez tor przeszkód.

Nasi eksperci choć trochę pomogą Państwu w uniknięciu wpadek - omówią najważniejsze regulacje i wątpliwości prawne występujące w praktyce firm zajmujących się marketingiem bezpośrednim i e-marketingiem.

PODATKOWE ASPEKTY ŚWIADCZENIA TRANSGRANICZNYCH USŁUG KURIERSKICH.

Zaproszeni doradcy podatkowi omówią główne wątpliwości i problemy prawne na gruncie opodatkowania działalności transgranicznych usług dostaw i cross-border eCommerce.


W trakcie konferencji wygłoszą lub wezmą udział w panelach dyskusyjnych przedstawiciele : Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Poczty Polskiej S.A., przedstawicieli operatorów alternatywnych, firm kurierskich, firm z sektora marketingu bezpośredniego, organizacji branżowych oraz  przedstawiciele renomowanych kancelarii prawnych specjalizujących się w problematyce rynku pocztowego i kurierskiego, prawa zamówień publicznych, prawa konkurencji i prawa nowoczesnych technologii.

Tegoroczna konferencja odbędzie się prestiżowych i praktycznych wnętrzach Hotelu Courtyard by Marriott, bezpośrednio obok lotniska Chopina w Warszawie. Główne obrady konferencji odbywać się będą w przestronnej sali balowej im. Żwirki i Wigury. 

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.

Michał Putkiewicz
Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.


HONOROWY
PATRONATSREBRNY PARTNER

PARTNERPATRONAT


PATRONI MEDIALNI

 
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.