WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  KONFERENCJA. 21 WRZEŚNIA 2011
RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2011
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45), sala Ludwikowska
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00 otwarcie konferencji
  RYNEK USŁUG POCZTOWYCH NA ROK PRZED PEŁNYM OTWARCIEM. 
STRATEGIE RZĄDU, REGULATORA I OPERATORÓW.
10.00- 10.30 „Nowe Prawo Pocztowe i strategia rządu wobec Poczty Polskiej S.A. oraz rynku usług pocztowych” 
(Maciej Jankowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury)
   10.30- 11.00  „Strategia i działania Prezesa UKE. Perspektywy rozwoju rynku usług pocztowych w Polsce ” 
(Karol Krzywicki, Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej)
11.00- 11.30 „Poczta Polska S.A. wobec wyzwań rynku - wyznaczony operator pocztowy czy lider biznesu” 
(Janusz Wojtas, Członek Zarządu Poczty Polskiej S.A.) Platynowy Partner Konferencji
11.30-11.45 pytania do prelegentów i dyskusja
11.45- 12.00 przerwa na kawę
12.00- 12.45  "Co przyniesie otwarcie rynku usług pocztowych 01.01.2013 ? Stan przygotowania rynku i operatorów do liberalizacji" - 
dyskusja z udziałem: Rafała Brzoski (Prezesa Zarządu Inpost Sp. z o.o.), Pawła Góry (Członek Zarządu Forum Przewoźników Ekspresowych; TNT Express Worldwide Poland), Karola Krzywickiego (UKE), Aliny Kępczyńskiej (Dyrektor Biura Regulacji Prawnych, Poczta Polska S.A.), Piotra Krzeszowiaka (Członek Zarządu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego) oraz przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury.
  KIERUNKI ROZWOJU KONKURENCYJNEGO RYNKU USŁUG POCZTOWYCH.
12.45- 13.15 "Rozwój konkurencji na otwartych rynkach pocztowych w krajach U.E. Modele biznesowe operatorów narodowych i ich konkurentów" (wystąpienie w j.angielskim tłumaczone na j.polski)
(dr Nick Van der Lijn, Partner Zarządzający, Ecorys Nederlanden BV)
13.15- 13.45  "Rozwój usług bankowych i finansowych a oferta operatorów pocztowych. Uwarunkowania regulacyjno-prawne" 
(mec. Aleksandra Widziewicz, Partner, kancelaria prawna Bird&Bird Maciej Gawroński Sp.k.)
13.45- 14.15 "Wpływ liberalizacji na rynek usług pocztowych: znacznie gorzej niż oczekiwano(wystąpienie w j.angielskim tłumaczone na j.polski)
(Robert Tasiaux, Partner, Szef Praktyki Pocztowej i Transportowej w Północnej Europie, A.T. Kearney )
14.15-15.15  lunch
  MODELE FINANSOWANIA USŁUGI POWSZECHNEJ A SYTUACJA RYNKU POLSKIEGO.
15.15- 15.45 "Koszt i finansowanie usługi powszechnej. Doświadczenia krajów U.E. i wnioski dla rynku usług pocztowych w Polsce" (wystąpienie w j.angielskim tłumaczone na j.polski)
(Antonia Niederprum, Starszy Ekonomista, Departament Usług Pocztowych i Logistyki, WIK-Consult GmbH)
  KRAJOWY RYNEK USŁUG POCZTOWYCH. KONKURENCJA, CENY, WYNIKI FINANSOWE.
15.45- 16.15 "Poczta Polska i operatorzy alternatywni na krajowym rynku usług pocztowych. Udziały w rynku, opłaty za usługi, wyniki finansowe" - prezentacja najnowszego raportu Instytutu Łączności.
(Anna Stolarczyk i Marek Sylwestrzak, Instytut Łączności)
  UWARUNKOWANIA PRAWNE OTWARCIA RYNKU USŁUG POCZTOWYCH.
16.15- 16.45 „Nowe Prawo Pocztowe a dyrektywa pocztowa. Sytuacja prawna operatora narodowego i operatorów alternatywnych po wejściu w życie ustawy i otwarciu rynku”
 (mec. Olgierd Swierzewski, kancelaria Łukowicz, Swierzewski i Wsp. Sp.k.)
16.45- 17.00  podsumowanie i zakończenie konferencji.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER

 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.