WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
English Info

 
KONFERENCJA. 12 WRZEŚNIA 2012     VIII EDYCJA
RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2012
Honorowy patronat: Pani Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul.Królewska 11)

NOWE PRAWO POCZTOWE KONFERENCJA 28.11.2012
 
RAPORT POKONFERENCYJNY


Relacje z konferencji:
Oficjalna strona Prezesa UKE

Magazyn "Poczta Polska" cz. 1

Magazyn "Poczta Polska" cz.2

Portal e-logistyka.pl


Zapraszamy Państwa do udziału w VIII edycji konferencji "Rynek usług pocztowych w Polsce". 
Konferencja jest największym wydarzeniem konferencyjnym dla sektora usług pocztowych, kurierskich, kolporterskich i dystrybucyjnych w Polsce i aspiruje do miana największej konferencji pocztowej w Europie Środkowej.
Od 2006 roku honorowy patronat nad konferencją sprawuje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wystąpienia otwierające konferencję wygłaszają Ministrowie odpowiedzialni za sektor łączności.
W tegorocznej edycji konferencji weźmie udział ponad 100 uczestników ( w tym ponad 30 Prezesów, Wiceprezesów, Członków Zarządów i Dyrektorów Generalnych) reprezentujących 50 przedsiębiorstw z sektora pocztowego, kurierskiego, dystrybucyjnego, kolporterskiego, informatycznego, technologicznego i doradczego z Polski, Austrii, Danii, Niemiec i Francji.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ubiegłorocznej edycji konferencji : RAPORT RYNEK USŁUG POCZTOWYCH 2011.

OTWARCIE RYNKU USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 01.01.2013. STRATEGIE RZĄDU, REGULATORA I OPERATORÓW.

W pierwszej części konferencji dyskutować będziemy o stanie przygotowania rynku do pełnego otwarcia 01.01.2013 oraz warunkach regulacyjno-prawnych i ekonomicznych liberalizacji rynku.

Wystąpienie otwierające konferencję wygłosi Pani Małgorzata Olszewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialna za sektor pocztowy. Przedstawi w nim stan prac nad Nowym Prawem Pocztowym oraz strategie rządu względem rynku pocztowego i Poczty Polskiej S.A.

W imieniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej: Pani Magdalena Gaj, Prezes UKE oraz Pan Karol Krzywicki, Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego w UKE przedstawią sytuację na rynku pocztowym w przededniu liberalizacji oraz politykę regulacyjną UKE w zakresie wspierania rozwoju konkurencji na rynku pocztowym po 01.01.2013.

Pan Janusz Wojtas, Członek Zarządu Poczty Polskiej S.A., przedstawi strategię Spółki względem otwarcia rynku i rozwoju konkurencji.

Prezes Zarządu Banku Pocztowego S.A. Pan Tomasz Bogus przedstawi model biznesowy banku w grupie kapitałowej operatora pocztowego oraz omówi uwarunkowania sprzedaży usług finansowych w sieci operatora pocztowego.

O nowym Prawie Pocztowym oraz konsekwencjach i warunkach otwarcia rynku pocztowego dyskutować będą w trakcie panelu przedstawiciele UKE, MAiC, Poczty Polskiej S.A., operatorów alternatywnych, Forum Przewoźników Ekspresowych, Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego.

NOWE PRODUKTY, AKTUALNE TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU GLOBALNEGO RYNKU POCZTOWEGO.

Dr Regina Neubauer, Szefowa Global Postal Lab w firmie doradczej Capgemini, przedstawi prezentację pt. "The Status of Postal Services 3.0 : Second Postal Innovation Study" będącą analizą najnowszych usług i produktów operatorów pocztowych z perspektywy potrzeb klientów.

Alex Dieke, Szef Departamentu Poczty w niemieckiej firmie doradczej WIK-Consult GmbH, omówi główne trendy i kierunki rozwoju rynku pocztowego na świecie.

Rafał Brzoska, Prezes Zarządu Inpost-u, przedstawi modele współpracy sektora e-commerce z operatorami pocztowymi oraz rozwiązania jak przełożyć rozwój sektora e-commerce na wzrost przychodów operatorów pocztowych i kurierskich.

Francois Guillaume Postel z Global Postal Hub Ernst&Young w Paryżu przedstawi nowe usługi, jakie w przyszłości będą świadczyć operatorzy pocztowi nowej generacji.

UWARUNKOWANIA PODATKOWE I PRAWNE OTWARCIA RYNKU USŁUG POCZTOWYCH.

Eksperci z firmy doradztwa podatkowego MDDP zanalizują problematykę opodatkowania świadczenia usług pocztowych, w tym sporny problem podatku VAT, w świetle regulacji polskich i europejskich.

Mec. Olgierd Świerzewski, ekspert Prawa Pocztowego, m.in. współautor projektu nowego Prawa Pocztowego wykonanego na zlecenie UKE, omówi problematykę kosztu netto i zasad finansowania usługi powszechnej, oceni rozwiązania zawarte w projekcie ustawy Prawo Pocztowe i wskaże konsekwencje ich przyjęcia dla rynku pocztowego w Polsce.

RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2012. UDZIAŁY W RYNKU, PRZYCHODY, CENY.

W ostatniej części konferencji eksperci z Instytutu Łączności przedstawią wyniki swoich najnowszych badań dot. sytuacji na rynku usług pocztowych w Polsce w 2012 roku. Zanalizują udziały w rynku i jego segmentach poszczególnych operatorów, przychody operatorów i porównają ceny świadczonych usług.


Konferencja będzie międzynarodowa - prelekcje będą wygłaszane po polsku i angielsku. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Miejsce konferencji:
Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w prestiżowych i praktycznych wnętrzach pięciogwiazdkowego Hotelu Sofitel Victoria znajdującego się w centrum Warszawy.  Główne obrady odbywać się będą w przestronnych salach Gdańska&Krakowska&Mazurska.W pojemnym foyer przed salami konferencyjnymi będzie miejsce na część wystawienniczą konferencji. Prezentowane będą najnowsze rozwiązania i produkty dla operatorów pocztowych i kurierskich. Foyer konferencyjne, restauracje i bary hotelowe zachęcają do kuluarowych rozmów biznesowych i towarzyskich.

Zapraszamy serdecznie do udziału indywidualnego w konferencji lub partnerskiego umożliwiającego prezentację Państwa produktów w trakcie obrad konferencji oraz na stoiskach wystawienniczych we foyer konferencji.

LISTA FIRM I INSTYTUCJI, KTÓRE JUŻ  ZGŁOSIŁY UDZIAŁ W TEGOROCZNEJ KONFERENCJI (stan na 10.09.2012):

> Aba Papier Sp. z o.o. (Prezes Zarządu)
> ABC-DC
> Accenture Sp. z o.o. (m.in. Prezes Zarządu)
> Acxiom Polska Sp. z o.o. (Członek Zarządu)
> Arcus S.A.
> Asseco Poland S.A. (Wiceprezes Zarządu)
> Austrian Post (Austria) (Senior Vice-President)
> Bank Pocztowy S.A. (m.in. Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu)
> Capgemini Deutschland GmbH (Niemcy)
> C.E.C. Sp. z o.o. (Partner Zarządzający)
> Copenhagen Economics A/S (Dania)
> Docufield Sp. z o.o. (m.in. Prezes Zarządu)
> Dystrybucja Polska Sp. z o.o. (Prezes Zarządu; Dyrektor marketingu)
> Ernst&Young Global Postal Hub (Francja)
> Ernst&Young Corporate Finance Sp. z o.o.
> Forum Przewoźników Ekspresowych (Prezes Zarządu; Członkowie Zarządu)
> Georg Utz Sp. z o.o. (m.in. Dyrektor Generalny)
> GLS General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.
> Inforsys S.A. (Prezes Zarządu)
> Inpost Sp. z o.o. (Prezes Zarządu; Dyrektor Zarządzający; Dyrektor Sprzedaży; Dyrektor Handlowy)
> Instytut Łączności
> Kolportaż Rzetelny Sp. z o.o. (Prezes Zarządu)
> KPMG Advisory Sp. z o.o.
> Kuvert Polska Sp. z o.o.
> Łukowicz, Swierzewski i Wsp. (Partner Zarządzający)
> MDDP Sobońska, Olkiewicz i Wsp.
> MDDP Michalik, Dłuska, Dziedzic i Wsp.
> Microsoft Sp. z o.o.
> Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
> Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Podsekretarz Stanu)
> Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (Prezes Zarządu)
> OPEK Sp. z o.o.
> PKO BP S.A.
> Poczta Polska S.A. (m.in. Członkowie Zarządu, Dyrektorzy)
> Polska Grupa Pocztowa S.A. (Dyrektor Operacyjny)
> Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (operator T-Mobile)
> Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
> POSTDATA S.A. (Prezes Zarządu; Wiceprezes Zarządu)
> PP Direct Post Sp. z o.o. (Prezes Zarządu; Dyrektor Finansowy)
> Prografix Sp. z o.o.(Prezes Zarządu; Dyrektor Operacyjny)
> P 4 Sp. z o.o. (operator sieci Play)
> Schober Information Group Polska Sp. z o.o. (Dyrektor Zarządzający)
> Solystic S.A.S. (Francja)
> Speedmail Sp. z o.o. (Prezes Zarządu; Dyrektor Operacyjny)
> StarNet Telecom Sp. z o.o.
> Sygnity S.A.
> TNT Holdings (Poland) Sp. z o.o. (Dyrektor Generalny)
> Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego (Prezes Zarządu; Wiceprezes Zarządu, Członkowie Zarządu)
> WIK-Consult GmbH  (Niemcy)
> Urząd Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE; Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego)
> UPS Polska Sp. z o.o.
Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.
Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.


HONOROWY PATRONAT


PLATYNOWY PARTNER
     
 
ZŁOTY  PARTNER 
      
PARTNER
   
PATRONAT

PATRONI MEDIALNI


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.