WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 25 CZERWCA 2013
MAŁY TRÓJPAK ENERGETYCZNY
NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO I JEJ WPŁYW NA RYNEK ENERGII, GAZU I OŹE
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)

Szanowni Państwo,

Sejm RP przyjął Mały Trójpak Energetyczny w piątek (21 czerwca 2013) większością 258 posłów za, 167 przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.
Zapraszamy do udziału w pierwszej konferencji poświęconej znowelizowanemu Prawu Energetycznemu

W poniedziałek (24.06) jest ostatni dzień zgłoszeń udziału w konferencji !

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej omówieniu Małego Trójpaku Energetycznego, czyli nowelizacji Prawa Energetycznego zmieniającej kluczowe regulacje dot. rynku energii, gazu, wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.

Nowelizacja dostosowuje ustawę Prawo Energetyczne do wymagań Trzeciego Pakietu Energetycznego U.E., zmienia przepisy dotyczące wielu istniejących już rozwiązań i wprowadza szereg nowych instytucji,definicji i obowiązków.

Główne tematy konferencji:
- Nowe regulacje dot. OSP, OSD i OSM;
- Nowe uprawnienia i wzmocnienie pozycji Prezesa URE;
- Nowe zasady zmiany sprzedawcy energii elektrycznej;
- Zmiany w zakresie świadectw pochodzenia;
- Odbiorca przemysłowy i ulgi dla przedsiębiorstw energochłonnych;
- Nowe regulacje i wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji;
- Gazowe obligo giełdowe i inne zmiany w regulacjach rynku gazu;
- Nowe rodzaje źródeł energii z OŹE: mikroinstalacja i mała instalacja;
- Zmiany w warunkach przyłączania nowych źródeł do sieci;
- Gwarancja pochodzenia energii z OŹE - nowy instrument, nowe obowiązki, nowy rynek;
- Instalator mikroinstalacji.

Nowe regulacje prawne omówią prawnicy energetyczni z renomowanych kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze podmiotów z sektora energetycznego:
> CMS Cameron McKenna
> DLA Piper Wiater 
> Domański Zakrzewski Palinka
> Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji !

Michał Putkiewicz

Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.