WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  KONFERENCJA. 19 MAJA 2011   (III EDYCJA)
UMOWY W ENERGETYCE
NOWA EDYCJA KONFERENCJI JUŻ 14 WRZEŚNIA 2011 (kliknij)
Hotel Mercure F.Chopin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 22)
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI

 Szanowni Państwo,
 
Zapraszam Państwa do udziału w III edycji konferencji poświęconej omówieniu najważniejszych umów zawieranych w sektorze energetycznym.

Szczegółowo omówiona zostanie problematyka następujących umów:
umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
> umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
> umowa o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej
> umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz zmiana sprzedawcy
> umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej
> umowa o bilansowanie handlowe.

Eksperci omówią warunki poprawnego zawarcia umowy, obowiązki stron umowy, konsekwencje odmowy zawarcia umowy, skutki prawne niedopełnienia obowiązków wynikających z umowy oraz uwarunkowania rozwiązania umowy. 
Przedstawiony zostanie również przegląd decyzji Prezesa URE oraz orzecznictwo sądowe dotyczące sporów na gruncie stosowania poszczególnych umów.

Omówiona zostanie również problematyka wstrzymania dostaw energii elektrycznej, rozwiązania umowy z klientem zalegającym z płatnościami, procedur reklamacyjnych i rozstrzygania sporów przez Prezesa URE.
 
Prelekcje wygłoszą i odpowiedzą na Państwa pytania prawnicy z renomowanych polskich i zagranicznych kancelarii prawnych:
> Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k.
> Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak Sp.k.
> White&Case Sp.k.
> Spaczyński, Szczepaniak i Wsp. Sp.k.

Zapraszam do udziału w konferencji!
 
Michał Putkiewicz
 
Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.