WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  KONFERENCJA. 21 MAJA 2012       II EDYCJA
UMOWY W GAZOWNICTWIE
Obecny stan prawny i zmiany w projekcie ustawy Prawo Gazowe
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)

PRELEGENCI :  

mec. Przemysław Kałek -  radca prawny, Partner Międzynarodowy w kancelarii prawnej Chadbourne&Parke. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z sektora energetycznego oraz gazowniczego. Wcześniej kierował departamentem energetycznym w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak Sp.k. oraz kierował obsługą prawną Grupy RWE w Polsce. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi i gazowniczymi. Uczestniczył w szeregu postępowań dotyczących uzyskiwania koncesji, zatwierdzania taryf, warunków dostępu do sieci, w tym przed Sądem Najwyższym w precedensowych sprawach dotyczących prawa do korzystania z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę energetyczną i gazowniczą.

Mec. Adam Wawrzynowicz – radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii GWJ Gramza, Wawrzynowicz, Jenerowicz Sp.k.. Świadczy pomoc prawną przedsiębiorstwom gazowniczym, energetycznym i ciepłowniczym. Współautor założeń do projektu ustawy Prawo Gazowe przygotowanego na zlecenie Izby Gospodarczej Gazownictwa. Uczestniczył w pracach związanych z wyznaczeniem PGNiG S.A. na Operatora Systemu Magazynowania. Zajmował się m.in. regulacjami dot. magazynów gazu ziemnego, w tym w zakresie taryfy na magazynowanie.

Mec. Wojciech Bigaj – radca prawny w kancelarii GWJ Gramza, Wawrzynowicz, Jenerowicz Sp.k. Świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorstw gazowniczych i energetycznych, w tym m.in. dla spółek z grupy kapitałowej PGNiG S.A. Był zaangażowany w prace nad projektem ustawy Prawo Gazowe na zlecenie IGG. Doradzał przy wydzielaniu oraz wyznaczaniu Operatora Systemu Magazynowania. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu oraz konsultacji projektów taryf dla przedsiębiorstw energetycznych (taryfy magazynowe, taryfy spółek dystrybucyjnych), jak również w doradztwie na rzecz podmiotów uczestniczących w procedurach open season.

Mec. Katarzyna Radzewicz
 radca prawny, senior associate w kancelarii prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k. Specjalizuje się w prawie energetycznym i prawie zamówień publicznych. W ponad 10-letniej praktyce zdobyła bogate doświadczenia w projektach realizowanych dla podmiotów z branży gazowej i paliwowej oraz w elektroenergetyce i ciepłownictwie. Zajmuje się kompleksowym doradztwem dla spółek paliwowych i gazowniczych. Uczestniczyła w procesach konsolidacyjnych i prywatyzacyjnych oraz zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym dla przedsiębiorstw energetycznych i gazowniczych.

Mec. Karol Orzechowski - adwokat w kancelarii prawnej K&L Gates Jamka Sp.k  Specjalizuje się w zagadnieniach infrastrukturalnych oraz energetycznych. Doradzał podmiotom zajmującym się budową elektrowni oraz wytwarzaniem energii ze źródeł alternatywnych, państwowym i prywatnym spółkom z sektora energetycznego i gazowego, podmiotom zajmującym się obrotem energią elektryczną oraz podmiotom związanym z wytwarzaniem energii jądrowej.

Dr Grzegorz Wąsiewski radca prawny w  kancelarii White&Case. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie geologicznym i górniczym oraz regulacjach prawnych sektora gazowniczego. Uczestniczył w prywatyzacji kopalni oraz doradzał m.in. w kwestiach prawnych związanych z infrastrukturą systemu przesyłowego.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.