WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  KONFERENCJA. 21 MAJA 2012               II EDYCJA
UMOWY W GAZOWNICTWIE
Obecny stan prawny i zmiany w projekcie ustawy Prawo Gazowe.
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)

 Szanowni Państwo,
 
Zapraszam Państwa do udziału w konferencji poświęconej omówieniu najważniejszych umów zawieranych w sektorze gazowniczym.
Szczegółowo omówiona zostanie problematyka następujących umów:
umowa o przyłączenie do sieci gazowniczej
> umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego
> umowa sprzedaży paliwa gazowego i procedura zmiany sprzedawcy
> umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego
> umowa o świadczenie usług przesyłu paliw gazowych
> umowa o świadczenie usług magazynowania.
Eksperci omówią warunki poprawnego zawarcia umowy, obowiązki stron umowy, konsekwencje odmowy zawarcia umowy, skutki prawne niedopełnienia obowiązków wynikających z umowy oraz uwarunkowania rozwiązania umowy. 
Przedstawiony zostanie również przegląd decyzji Prezesa URE oraz orzecznictwo sądowe dotyczące sporów na gruncie stosowania poszczególnych umów.
Umowy omawiane będą na gruncie obecnego stanu prawnego z uwzględnieniem zmian, jakie wprowadza projekt ustawy Prawo Gazowe.

Omówiona zostanie również problematyka wstrzymania dostaw paliwa gazowego, rozwiązania umowy z klientem zalegającym z płatnościami, procedur reklamacyjnych i rozstrzygania sporów przez Prezesa URE.
 
Prelekcje wygłoszą i odpowiedzą na Państwa pytania prawnicy z renomowanych polskich i zagranicznych kancelarii prawnych:
> Chadbourne&Parke Sp.k.
> Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k.
> GWJ Gramza, Wawrzynowicz, Jenerowicz Sp.k.
> White&Case Sp.k.
> K&L Gates Jamka Sp.k.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

Zapraszam do udziału w konferencji!
 
Michał Putkiewicz
 
Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.