WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 4 MARCA 2014 VIII EDYCJA KONFERENCJI
ZMIANY W ENERGETYCE 2014
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00- otwarcie konferencji
  NOWE ZASADY WSPARCIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ.
10.00- 10.45 „Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Zakres, cel i przewidywane skutki nowej regulacji”
(mec. Magdalena Mitas, Adwokat, Partner, kancelaria prawna Kochański Zięba Rapala i Partnerzy) 
>Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii z OZE; 
>System świadectw pochodzenia energii z OZE w nowej ustawie;
>Zasady wydawania gwarancji pochodzenia energi z OZE;
>Nowe rodzaje źródeł energii z OZE: mikroinstalacja i mała instalacja;
>Przewidywane skutki wdrożenia nowej regulacji dla rynku OZE.
10.45-11.30 "Nowy mechanizm wsparcia OZE a prawa nabyte inwestorów”
(mec. Łukasz Jankowski, Radca prawny, Senior Associate, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds) 
>Nowy model finansowania OZE a prawa nabyte inwestorów;
>System aukcji, cena referencyjna, przetarg na zakup OZE;
>OREO (Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej) i procedura rozliczania;
>Dotychczasowe inwestycje w OZE a nowy model wsparcia.
11.30-11.45 przerwa na kawę
  NOWE REGULACJE I ZASADY WSPARCIA KOGENERACJI.
11.45- 12.30 „Nowe regulacje i zasady wsparcia kogeneracji w nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne z dnia 24.01.2014 oraz projekcie ustawy o OZE”
(mec. Piotr Ciołkowski, Radca prawny, Senior Associate, kancelaria prawna CMS Cameron McKenna)
>Nowy model i zasady systemu wsparcia kogeneracji;
>Nowe zasady rozliczania obowiązku i skutki niewypełnienia obowiązku;
>Rozliczenie obowiązku za lata 2012 i 2013;
>Nowy zakres kumulacji wsparcia dla kogeneracji OZE.
12.30- 13.15 „Zasady korzystania z systemu wsparcia dla kogeneracji do 2018 i po 2018 roku”
(mec. Katarzyna Radzewicz, Radca prawny, Senior Associate, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka)
>Zasady wejścia do systemu wsparcia;
>Różne rodzaje paliw a system wsparcia dla kogeneracji;
>Sieć gazowa/gazociąg bezpośredni;
>System certyfikatów: żółte, czerwone, fioletowe, pomarańczowe;
>Możliwość łączenia certyfikatów;
>Współspalanie gazu ziemnego, metanu, biogazu z innymi paliwami;
13.15-14.00 lunch
  DYREKTYWA O INSTALACJACH PRZEMYSŁOWYCH (IED) I NOWE OBOWIĄZKI DLA ENERGETYKI ORAZ PRZEMYSŁU.
14.00- 14.45 „Implementacja dyrektywy IED do prawa polskiego - założenia nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska”
(mec. Daniel Chojnacki, Counsel, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka)
>Historia dyrektywy IED i obligatoryjny charakter obowiązków z niej wynikających;
>Rozszerzenie obowiązku na nowe branże przemysłu;
>Implementacja dyrektywy IED a zmiany w systemie pozwoleń na emisję;
>Procedury uzyskiwania pozwolenia na emisję w nowym stanie prawnym;
>Dyrektywa IED a planowanie nowych inwestycji.
14.45-15.15 "Dyrektywa IED - nowe obowiązki dla przemysłu i energetyki”
(mec. Daniel Chojnacki, Counsel, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka)
>Obowiązki dla przedsiębiorstw wynikające z implementacji dyrektywy IED;
>Nowe podejście (nowa rola) do dokumentów BREF/BAT;
>Nowy sposób liczenia mocy instalacji i konsekwencje dla polskiego przemysłu;
>Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie pomiarów emisji;
>Nowe obowiązki w zakresie ochrony gleb i wód podziemnych w trakcie i po zakończeniu inwestycji;
>Nowe obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorstw.
  PRZETARGI NA BIAŁE CERTYFIKATY I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W 2014 ROKU.
15.15-16.00 „System białych certyfikatów z perspektywy przedsiębiorstw energetycznych. Przetargi na białe certyfikaty. Obowiązek umarzania białych certyfikatów, obrót i wartość białego certyfikatu, sankcje za niezrealizowanie przedsięwzięcia efektywnościowego i brak zakupu białych certyfikatów”
(mec. Maciej Jóźwiak, Adwokat, kancelaria prawna Modzelewska Paśnik)
  SYSTEM HANDLU EMISJAMI W 2014. SKUTKI BACKLOADINGU I DEROGACJI CO2 DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU.
16.00- 16.45 „Zasady przydziału uprawnień i handlu emisjami w 2014 roku. Wpływ backloadingu na rynek i ceny pozwoleń na emisje w 2014 roku, derogacja CO2 dla energetyki, projekt nowego pakietu klimatycznego UE”
(mec. Maciej Jóźwiak, Adwokat, kancelaria prawna Modzelewska Paśnik)
 
16.45-17.00 podsumowanie i zakończenie konferencji.  
 


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.