WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 4 MARCA 2014 VIII EDYCJA KONFERENCJI
ZMIANY W ENERGETYCE 2014
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej omówieniu najważniejszych zmian otoczenia regulacyjno-prawnego energetyki i przemysłu w 2014 roku.

NOWE ZASADY WYTWARZANIA I WSPARCIA ENERGII Z OZE.

Omówimy szczegółowe rozwiązania nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. W szczególności nowe zasady wytwarzania energii z OZE, funkcjonowanie systemu świadectw pochodzenia w nowych warunkach regulacyjnych, zasady wydawania i obrotu gwarancjami pochodzenia energii z OZE, nowy mechanizm wsparcia (system aukcji) oraz omówimy kwestię ochrony praw nabytych inwestorów OZE.

NOWE REGULACJE I ZASADY WSPARCIA KOGENERACJI.

Na początku marca wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne przedłużająca do 2018 roku system wsparcia dla kogeneracji. Omówimy zasady, okres i poziom wsparcia dla różnych rodzajów kogeneracji, zasady rozliczenia obowiązku za 2012 i 2013 rok, nowy zakres kumulacji wsparcia, nowe zasady rozliczania obowiązku i skutki jego niewypełnienia.

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY IED I NOWE OBOWIĄZKI DLA PRZEMYSŁU I ENERGETYKI.

W marcu Sejm przyjmie nowelizację ustawy Prawo Ochrony Środowiska implementując do polskiego systemu prawnego Dyrektywę o Emisjach Przemysłowych (IED). Wprowadza ona bardzo restrykcyjne standardy emisyjne i nowe obowiązki środowiskowe dla energetyki i wielu gałęzi przemysłu. Omówimy szczegółowe rozwiązania nowych regulacji, nowe obowiązki środowiskowe dla przedsiębiorstw i zmiany, jakie implementacja wprowadza w dotychczasowym systemie pozwoleń na emisję.

SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W PRAKTYCE DRUGIEGO ROKU OBOWIĄZYWANIA.

Omówimy aktualny stan rynku białych certyfikatów i procedury związane z kolejnymi przetargami efektywnościowymi prowadzonymi przez Prezesa URE. Zanalizujemy procedury rozliczania się przez przedsiębiorstwa z białych certyfikatów.

NOWY PAKIET KLIMATYCZNY UE, BACKLOADING I ZMIANY W SYSTEMIE EU ETS.

Omówimy projekt Komisji Europejskiej w zakresie nowych celów Pakietu Klimatycznego UE do 2030 roku, skutki backloadingu dla cen i rynku pozwoleń na emisję i proponowane zmiany w systemie EU ETS. Kwestie te będą miały kluczowe znaczenie dla rentowności energetyki i przemysłu wysokoemisyjnego w Polsce w najbliższych latach.

Główne tematy konferencji:
- Nowe ustawa o odnawialnych źródłach energii;
- System świadectw pochodzenia w nowej ustawie OZE;
- Zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii z OZE;
- Nowy model finansowania OZE a prawa nabyte inwestorów;
- System aukcji, cena referencyjna, przetarg na zakup OZE;
- Nowe regulacje i zasady wsparcia kogeneracji do 2018 i po 2018 roku;
- Czerwone, żółte, fioletowe, pomarańczowe certyfikaty;
- Nowe zasady rozliczania obowiązku i skutki jego niewypełnienia;
- Implementacja dyrektywy IED - nowe obowiązki dla przemysłu i energetyki;
- Dyrektywa IED a zmiany w systemie pozwoleń na emisję;
- Procedury uzyskiwania pozwoleń na emisję w nowym stanie prawnym;
- Nowe podejście do dokumentów BREF/BAT;
- Nowy sposób liczenia mocy instalacji i konsekwencje dla przemysłu;
- Nowe obowiązki przedsiębiorców w w zakresie pomiarów emisji, ochrony gleb i wód;
- Przetargi na białe certyfikaty i obowiązki z zakresu efektywności energetycznej w 2014;
- Wpływ backloadingu i derogacji CO2 na energetykę i przemysł;
- Nowy pakiet klimatyczny UE (projekt Komisji Europejskiej) i jego wpływ na rentowność polskiego przemysłu.

Nowe regulacje prawne omówią prawnicy energetyczni z renomowanych krajowych i międzynarodowych kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze podmiotów z sektora energetycznego:
> CMS Cameron McKenna
> Domański, Zakrzewski, Palinka
> Kochański Zięba Rapala i Partnerzy
> Modzelewska Paśnik
> Wierzbowski Eversheds

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji !

Michał Putkiewicz

Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KO
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.