WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 4 MARCA 2015 IX EDYCJA KONFERENCJI
ZMIANY W ENERGETYCE 2015
Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11)

PRELEGENCI : 


mec. Tomasz Chmal
Adwokat i Partner w międzynarodowej kancelarii prawnej White&Case. Specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorstw z sektora gazowniczego, paliwowego i energetycznego. Aktualnie doradza znaczącym międzynarodowym koncernom poszukującym gazu łupkowego w Polsce. Doradzał największym polskim koncernom z branży paliwowej i gazowniczej w zakresie kontraktów importowych, inwestycji zagranicznych i sporów z regulatorem. Wielokrotnie rekomendowany w prestiżowym rankingu "Chambers Europe" w zakresie "Energy&Natural Resources".

mec. Łukasz Jankowski
Radca prawny Łukasz Jankowski kieruje zespołem prawa energetycznego w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Posiada wieloletnie doświadczenie w prawnej obsłudze przedsiębiorstw z sektora energii elektrycznej i gazu, które zdobywał między innymi jako menedżer obsługi prawnej w RWE Polska. Realizował również projekty na rzecz spółek obrotu oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Łukasz Jankowski doradzał w procesach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury sieciowej, bronił interesów OSD w postępowaniach cywilnych dotyczących nieruchomości zajętych na cele infrastrukturalne. Tworzył i negocjował umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy o świadczenie usług dystrybucji, umowy kompleksowe oraz umowy przyłączeniowe i umowy EFET. Reprezentował przedsiębiorstwa z branży energetycznej w licznych sporach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz w postępowaniach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym, w zakresie kwestii regulacyjnych, antymonopolowych, taryfowych, a także z zakresu ochrony konsumentów oraz kar pieniężnych.

dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska
Dr Aleksandra Kunkiel–Kryńska jest radcą prawnym w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Doradza krajowym i zagranicznym klientom w kwestiach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa umów i prawa konsumenckiego. Uczestniczy także w projektach dotyczących zamówień publicznych. Posiada szerokie doświadczenie związane z bieżącą obsługą spółek. Odbyła staż w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów (DG SANCO). Współtworzyła Europejskie Centrum Konsumenckie w Warszawie (ECC-net). W 2012 r. obroniła pracę doktorską z zakresu prawa europejskiego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Autorka publikacji m.in. w Europejskim Przeglądzie Sądowym, Monitorze Prawniczym, Rzeczpospolitej. Współautorka książki „Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich” (2004 i 2005, C.H. Beck) oraz autorka książki „Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w UE i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich” (2013, WoltersKluwer).

Milena Kazanowska-Kędzierska
Prawnik w zespole prawa energetycznego w kancelarii Wierzbowski Eversheds, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w kancelariach prawnych oraz  w przedsiębiorstwie zajmującym się obrotem paliwami stałymi.  Główne obszary jej zainteresowań to elektroenergetyka oraz rynek paliw stałych.


mec. Przemysław Kałek
radca prawny, Partner w kancelarii prawnej Chadbourne&Parke. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z sektora energetycznego i ciepłowniczego.Wcześniej kierował departamentem energetycznym w kancelarii Sołtysiński Kawecki Szlęzak oraz kierował obsługą prawną Grupy RWE w Polsce. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi. Uczestniczył w szeregu postępowań dotyczących uzyskiwania koncesji, zatwierdzania taryf, warunków dostępu do sieci, w tym przed Sądem Najwyższym w precedensowych sprawach dotyczących prawa do korzystania z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę energetyczną i gazowniczą.


mec Igor Muszyński
Partner międzynarodowy w kancelarii prawnej Chadbourne&Parke. Kieruje praktyką energetyczną i ds. zmian klimatycznych warszawskiego biura Chadbourne. Jest też międzynarodowym ekspertem w sprawach regulacji energetyki. Doradzał polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom energetycznym, samorządom i odbiorcom energii elektrycznej i paliw. Mec. Muszyński specjalizuje się także w finansowaniu projektów energetycznych i prywatyzacjach przedsiębiorstw energetycznych doradzając zarówno Skarbowi Państwa, jak i inwestorom. Brał udział w tworzeniu pierwszej giełdy energii w środkowej i wschodniej Europie. Igor Muszyński był bezpośrednio zaangażowany jako doradca Ministerstwa Przemysłu i Handlu w proces restrukturyzacji i liberalizacji polskiego sektora energetycznego, a także brał udział w dostosowywaniu polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej. Był członkiem stałego zespołu, który opracował projekt uchwalonego w 1997 roku Prawa energetycznego. Odegrał kluczową rolę w procesie tworzenia Towarowej Giełdy Energii S.A. Igor Muszyński z sukcesami reprezentował szereg przedsiębiorstw energetycznych w sprawach prowadzonych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (włącznie ze sprawami dotyczącymi taryf), Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Najwyższym, a także w różnych sprawach spornych, procesach sądowych i mediacjach dotyczących sektora energetycznego. Reprezentuje także klientów przed Komisją Europejską w sprawach z zakresu niedozwolonej pomocy publicznej.

mec. Magdalena Mitas
Adwokat, kieruje Praktyką Prawa Energetycznego w kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Doradza we wszystkich kwestiach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem inwestycji z dziedziny energii konwencjonalnej i odnawialnej, w tym m.in. farm wiatrowych, biogazu, elektrowni węglowych i koksowni. Przeprowadza audyty due dilligence inwestycji obejmujące m.in. zabezpieczenie praw do gruntu. Negocjuje warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznych oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej. Świadczy doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Reprezentuje klientów przed Regionalnymi Operatorami Sieci Elektroenergetycznej oraz Prezesem URE. Pomaga klientom w zakresie postępowań administracyjnych związanych z procesem realizacji inwestycji energetycznych.


mec. Katarzyna Radzewicz
radca prawny, senior associate w kancelarii prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k. Ekspert w zakresie prawa energetycznego i sektorowych zamówień publicznych. Od ponad 10 lat doradza spółkom elektroenergetycznym i ciepłowniczym oraz firmom z sektora oil&gas. Posiada bogate doświadczenie w sektorowych procesach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Doradza przy inwestycjach w nowe moce wytwórcze i rozbudowę sieci.

mec. Tomasz Brzeziński
Radca prawny i wspólnik w kancelarii prawnej Wawrzynowicz&Wspólnicy.


mec. Daniel Chojnacki
Radca prawny i counsel w kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka. Od ponad 12 lat zajmuje się doradztwem w zakresie polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska. Obecnie doktorant w Zespole Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców z branży energetycznej i gazowniczej.WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.