WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 12 GRUDNIA 2012  VI EDYCJA
LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE.
Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)

PRELEGENCI :

Aldona Kaźmierska – Z-st Dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji w Urzędzie Regulacji Energetyki. Posiada wykształcenie ekonomiczne. W l. 2002-2009 pracowała w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmowała się polityką energetyczną oraz funduszami U.E. Od 2009r. pracuje w Urzędzie Regulacji Energetyki, gdzie jest odpowiedzialna za sprawy hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Jarosław Patyk – Dyrektor Biura Członków Giełdy w Towarowej Giełdzie Energii S.A. W l. 1999-2005 pracował w biurze zarządu Nafty Polskiej S.A., gdzie był współodpowiedzialny za procesy zarządzania spółką, kontrolę i obsługę organów spółki. W l. 2005-2006 w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, jako dyrektor odpowiedzialny za reprezentowanie firm gazu płynnego na rynku polskim. W 2006r. został dyrektorem handlowym w CP Energia S.A., w 2007r. został prokurentem i prezesem spółki Cabron, a w 2008r. Wiceprezesem Zarządu CP Energia S.A. Od września 2012r.pełni funkcję Dyrektora Biura Członków Giełdy w Towarowej Giełdzie Energii S.A.
Dariusz Bliźniak – Prezes Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych IRGIT S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Od 1995r. jest członkiem organów korporacyjnych spółek prawa handlowego z obszaru energetyki i giełd towarowych oraz instytucji działających na rzecz rozwoju towarowego rynku giełdowego. Od 2008 do 2011r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Współautor podręczników: Giełda Towarowa (1997 i 1998) oraz Towarowe rynki terminowe (1997), a także autor podręczników z zakresu zarządzania funduszami europejskimi.
Wojciech Lubiewa-Wieleżyński – Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Grzegorz Kaczor - Menadżer w Ernst&Young Business Advisory
Mec. Piotr Spaczyński – Partner Zarządzający w kancelarii SSW Spaczyński Szczepaniak i Wsp.
Mec. Katarzyna Radzewicz – Radca Prawny, Senior Associate w kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka
Mec. Kamil Iwicki - ekspert ds.gazu w kancelarii prawnej GWJ Gramza, Wawrzynowicz, Jenerowicz Sp.k. Wcześniej pracował w Departamencie Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki.
Mec. Wojciech Bigaj – Radca Prawny w kancelarii prawnej GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz.
dr Grzegorz Wąsiewski – Radca Prawny w kancelarii prawnej White&Case.

Joanna Pęczek-Czerwińska
– Doradca Podatkowy w firmie MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Łukasz Batory - prawnik w kancelarii prawnej Banasik Woźniak i Wsp., członek zespołu opracowującego nową Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OSP Gaz-System S.A. Uczestnik prac zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i wdrożenie nowego modelu rynku gazu w Polsce w zakresie zadań Operatora Sieci Przesyłowej i Dystrybucyjnej. Uczestnik prac zespołu wprowadzającego zmiany w kodeksach sieci IRiESD spółek dystrybucyjnych. Uczestniczył również w projektach due dilligence spółek sektora ciepłowniczego i elektroenergetycznego.


   
 
 
 
 
   

 
 


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 

 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.