WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 12 GRUDNIA 2012    VI EDYCJA
LIBERALIZACJA RYNKU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00 otwarcie konferencji
 
NOWY MODEL RYNKU GAZU. PROGRAM UWALNIANIA GAZU, NOWA IRiESP, NOWE PRAWO GAZOWE, RYNEK GAZU NA GIEŁDZIE TOWAROWEJ.
10.00- 10.30
„Liberalizacja hurtowego rynku gazu i rozwój giełdowego rynku gazu w polityce regulacyjnej Prezesa URE”
(Aldona Kaźmierska, Zastępca Dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji, Urząd Regulacji Energetyki)
10.30-11.00 „Nowe Prawo Gazowe. Najważniejsze zmiany w regulacjach prawnych gazownictwa"
(mec. Kamil Iwicki, kancelaria prawna GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz, wcześniej w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki)
11.00-11.30
„Nowa IRiESP i umowa ramowa - nowe instrumenty na rynku gazu”
(mec. Łukasz Batory, kancelaria prawna Banasik Woźniak i Wsp., członek zespołu opracowującego nową IRiESP OSP Gaz-System S.A.)
11.30-12.00 „Rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Uwarunkowania obrotu gazem na giełdzie towarowej"
(Jarosław Patyk, Dyrektor Biura Członków Giełdy, Towarowa Giełda Energii S.A.)
12.00-12.15 przerwa na kawę
12.15-12.45
„Rola Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych w funkcjonowaniu giełdowego rynku gazu
(Dariusz Bliźniak, Prezes Zarządu, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych IRGIT S.A.)
  UWOLNIENIE RYNKU GAZU Z PERSPEKTYWY UCZESTNIKÓW RYNKU. CZY WARTO ZMIENIAĆ SPRZEDAWCĘ GAZU I JAK TO ZROBIĆ.
12.45- 13.15
„Uwolnienie rynku gazu i handel gazem na giełdzie towarowej z perspektywy przemysłowych odbiorców gazu. Korzyści i zagrożenia
(Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego)
13.15- 13.35
„Nowy model rynku gazu z perspektywy kupującego. Analiza korzyści i zagrożeń płynących z uwolnienia rynku gazu i rozwoju giełdowego rynku gazu
(Grzegorz Kaczor, Menadżer, Ernst&Young Business Advisory)
13.35-14.00
„Uwarunkowania prawne zmiany sprzedawcy w Nowym Prawie Gazowym”
(mec. Katarzyna Radzewicz, Senior Associate, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka
)
 
14.00- 14.45 lunch
  UWARUNKOWANIA PRAWNE HANDLU GAZEM NA GIEŁDZIE I POZA GIEŁDĄ. OBLIGO GIEŁDOWE, TARYFY, NOWE ZASADY ROZLICZEŃ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW OBROTU.
14.45-15.15
„Handel gazem poza obowiązkiem giełdowym. Nowe rozwiązania w systemie taryfowania i rozliczeń za gaz”
(mec. Wojciech Bigaj, kancelaria prawna GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz)
15.15- 15.45
„Uwarunkowania prawne handlu gazem w punkcie wirtualnym i na giełdzie. Zasady rozliczeń i odpowiedzialność prawna sprzedawcy, nabywcy, giełdy i OSP”
(dr Grzegorz Wąsiewski, kancelaria prawna White&Case)
  USTAWA ŁUPKOWA, ZMIANY W VAT I AKCYZIE A RYNEK GAZU.
15.45-16.15 „Prawo o wydobywaniu węglowodorów i ich opodatkowanie. Główne założenia nowych regulacji"
(mec. Piotr Spaczyński, Partner, kancelaria prawna Spaczyński Szczepaniak Wspólnicy)
16.15-16.45 „Przedsiębiorstwa gazownicze a nowe regulacje w zakresie akcyzy i VAT"
(Joanna Pęczek-Czerwińska, Doradca Podatkowy, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy)
16.45-17.00 podsumowanie i zakończenie konferencji.
 


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.