WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 21 MAJA 2014
USTAWA WĘGLOWODOROWA. ROZPOZNAWANIE ORAZ WYDOBYWANIE GAZU I ROPY W POLSCE.
ZMIANY W PRAWIE GEOLOGICZNYM I GÓRNICZYM ORAZ NOWE ZASADY OPODATKOWANIA WYDOBYCIA WĘGLOWODORÓW.
Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)

PRELEGENCI : 

Konrad Szymański
Europoseł (od 2004 roku), członek Komisji Energii, Badań Naukowych i Przemysłu Parlamentu Europejskiego, sprawozdawca Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ds. rynku gazu, w tym gazu ze złóż niekonwencjonalnych.

mec. Tomasz Chmal
Adwokat i Partner w międzynarodowej kancelarii prawnej White&Case. Specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorstw z sektora gazowniczego, paliwowego i energetycznego. Aktualnie doradza znaczącym międzynarodowym koncernom poszukującym gazu łupkowego w Polsce. Doradzał największym polskim koncernom z branży paliwowej i gazowniczej w zakresie kontraktów importowych, inwestycji zagranicznych i sporów z regulatorem. Wielokrotnie rekomendowany w prestiżowym rankingu "Chambers Europe" w zakresie "Energy&Natural Resources".


dr inż Andrzej Sikora 
Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych. W 2011 roku obronił doktorat na Akademii Górniczo-Hutniczej pt. "Skroplony gaz ziemny a inne źródła importu gazu do Unii Europejskiej". Absolwent AGH, Insead (Fontainebleau), University of Southern California i innych uczelni. W przeszłości był m.in. Wiceprezesem Zarządu Farm Food S.A. (1997-2002), pracował w PKN Orlen S.A. (2002-2005) m.in. na stanowisku Dyrektora ds. Optymalizacji Aktywów Produkcyjnych oraz Dyrektora Biura Integracji z Holdingiem Unipetrol. W l. 2005-2007 doradca w AKJ Capital S.A., gdzie uczestniczył w projektach wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego w Europie Zachodniej, Rosji, Kazachstanie, krajach nadbałtyckich i krajach Afryki.

mec. Piotr Spaczyński
Radca prawny i Partner Zarządzający w kancelarii prawnej SSW Spaczyński Szczepaniak i Wsp. Jego główną specjalizacją jest doradztwo prawne dla przedsiębiorstw gazowniczych, energetycznych oraz górniczych. Uczestniczy w pracach Polskiego Związku Firm Przemysłu Wydobywczego. Reprezentuje podmioty m.in. w postępowaniach koncesyjnych, środowiskowych i inwestycyjnych. Był wielokrotnie prelegentem konferencji dotyczących gazownictwa, górnictwa i geologii. Rekomendowany w prestiżowych rankingach, m.in. "Chambers Europe".

dr Grzegorz Wąsiewski
Radca prawny w kancelarii White&Case. Specjalizuje się w prawie geologicznym i górniczym, prawie gazowym i prawie energetycznym. Uczestniczył w prywatyzacji kopalni i doradzał m.in. w kwestiach prawnych związanych z infarstrukturą systemu przesyłowego.

mec. Maciej Jóźwiak - Adwokat, kieruje praktyką Prawa Energetycznego w kancelarii Modzelewska Paśnik. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie inwestycji na rynku energetycznym oraz postępowaniach sądowych i arbitrażowych. W ramach praktyki energetycznych doradzał klientom w procesach inwestycyjnych przy budowie ciepłowni oraz elektrociepłowni realizowanych przez czołowe przedsiębiorstwo energetyczne.Specjalizuje się w doradztwie w zakresie umów kompleksowej realizacji inwestycji, w szczególności Engineering Procurement Construction (EPC) i Engineering Procurement Construction Managemenent (EPCM) oraz umów serwisowych Long Term Service Agreement (LTSA). Reprezentuje również klientów w licznych postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu rynków regulowanych, postępowaniach cywilnych gospodarczych, w tym zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz postępowanich karnych z zakresu prawa karnego gospodarczego. Ma na swoim koncie udział w ponad stu postępowaniach sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym.

mec. Artur Salbert - Radca Prawny w kancelarii prawnej Modzelewska&Paśnik.

Michał Wróblewski - Menedżer w zespole ds. fuzji i przejęć działu doradztwa podatkowego Deloitte. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Radca prawny. Ma ponad siedem lat doświadczenia w doradztwie podatkowym. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w problematyce podatków międzynarodowych i fuzji i przejęć. Uczestniczył w licznych projektach restrukturyzacyjnych, obejmujących m.in. transakcje wydzielenia dla czołowych spółek w Polsce z branży dóbr szybko zbywalnych (FMCG), nowych technologii oraz sektora mediowego. W ostatnim czasie Michał doradza firmom międzynarodowym w zakresie aspektów podatkowych projektów inwestycyjnych związanych z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce.

mec. Daniel Chojnacki
Radca prawny i counsel w kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka. Od ponad 12 lat zajmuje się doradztwem w zakresie polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska. Obecnie doktorant w Zespole Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców z branży energetycznej i gazowniczej.
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.