WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
   
KONFERENCJA. 21 MAJA 2014
USTAWA WĘGLOWODOROWA. ROZPOZNAWANIE ORAZ WYDOBYWANIE GAZU I ROPY W POLSCE
ZMIANY W PRAWIE GEOLOGICZNYM I GÓRNICZYM ORAZ NOWE ZASADY OPODATKOWANIA WYDOBYCIA WĘGLOWODORÓW.
Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)


 
Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej omówieniu nowego modelu regulacji działalności poszukiwawczej i wydobywczej gazu oraz ropy naftowej w Polsce.
Zaproszeni eksperci omówią przepisy tzw. ustawy węglowodorowej, czyli zmiany w Prawie Geologicznym i Górniczym oraz innych ustawach oraz projekt ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów. Nowe regulacje zostały przyjęte przez Radę Ministrów i skierowane zostały pod obrady Sejmu RP. Zapraszamy Państwa do udziału w pierwszej konferencji na rynku poświęconej całościowemu omówieniu nowych regulacji.

POLSKIE I EUROPEJSKIE REGULACJE W ZAKRESIE POSZUKIWANIA I WYDOBYCIA WĘGLOWODORÓW.

W pierwszej części konferencji Konrad Szymański, Członek Parlamentu Europejskiego od dwóch kadencji i Członek Komisji Przemysłu, Badań i Energii, przedstawi europejski spór o regulacje zasad wydobycia gazu łupkowego i perspektywy jego zakończenia. 
Mecenas Tomasz Chmal z kancelarii White&Case przedstawi przegląd najciekawszych europejskich i światowych modeli regulacji poszukiwania i wydobycia węglowodorów wraz z wnioskami dla rynku polskiego.

WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA INTENSYFIKACJĘ DZIAŁALNOŚCI POSZUKIWAWCZEJ.

Dr Andrzej Sikora, Prezes Instytutu Studiów Energetycznych, przedstawi aktualny stan prac poszukiwawczych w zakresie gazu łupkowego w Polsce i główne bariery, na jakie natrafiają firmy poszukiwawcze. Następnie  dokona analizy proponowanych rozwiązań z perspektywy z interesów firm oraz państwa. Dyskutować będziemy o tym czy nowe regulacje będą miały wpływ na zwiększenie ilości odwiertów i przybliżenie perspektywy uruchomienia przemysłowego wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych.


NOWY MODEL KONCESJI A DOTYCHCZASOWE REGULACJE.

Nowe regulacje wprowadzają nowy model koncesji rozpoznawczo-wydobywczej. Dyskutować będziemy o uwarunkowaniach przekształcenia dotychczas wydanych koncesji starego typu w koncesje nowego typu, zaanalizujemy kwestię ochrony praw nabytych i sytuację prawną podmiotów prowadzących już działalność poszukiwawczo-wydobywczą.
Szczegółowo omówiony zostanie nowy model koncesji - jej zakres, czas obowiązywania, obowiązki koncesjonariusza, uwarunkowania ograniczenia i cofnięcia koncesji, przejście z fazy rozpoznania do fazy wydobywania i związane z tym obowiązki koncesjonariusza.

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE, PROCEDURA OPEN DOOR, ROLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

Nowe przepisy wprowadzają przetarg na działalność w zakresie rozpoznawania i wydobycia węglowodorów. Szczegółowo omówione zostaną poszczególne etapy postępowania przetargowego, kryteria oceny ofert i warunki przyznania koncesji. Przedstawione zostaną procedury na wypadek złożenia konkurencyjnych ofert dot. tego samego obszaru oraz uprawnienia organów administracji publicznej - Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

NOWE ZASADY PRZENOSZENIA KONCESJI.

Omówimy nowe zasady przenoszenia koncesji w drodze sprzedaży oraz sukcesji generalnej, a także obowiązki podmiotu przejmującego koncesję.

NOWE OBOWIĄZKI I PROCEDURY ŚRODOWISKOWE.

Omówimy zmiany w zakresie obowiązków i procedur środowiskowych w działalności rozpoznawczo-wydobywczej węglowodorów wynikające z przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego, jak i innych regulacji środowiskowych (w tym, m.in. nowe przepisy o ochronie gleby i wód wynikające z implementacji dyrektywy o emisjach przemysłowych IED do polskiego systemu prawnego).

NOWE ZASADY OPODATKOWANIA WYDOBYCIA WĘGLOWODORÓW.

Eksperci omówią projekt ustawy o specjalnym  podatku od wydobycia węglowodorów, zmiany w przepisach dot. opłaty eksploatacyjnej oraz inne formy opodatkowania działalności rozpoznawczo-wydobywczej.

Szczegółowe rozwiązania nowych regulacji przedstawią Państwu i odpowiedzą na Państwa pytania prawnicy i eksperci z renomowanych polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych oraz firm doradczych specjalizujących się w obsłudze przedsiębiorstw z sektora paliwowego, gazowniczego i wydobywczego:
> Deloitte
> DZP Domański Zakrzewski Palinka
> Instytut Studiów Energetycznych
> Modzelewska&Paśnik
> SSW Spaczyński Szczepaniak & Wspólnicy
> White&Case


Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji !

Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.

WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
   
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.