WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 21 MAJA 2014         III EDYCJA
USTAWA WĘGLOWODOROWA. ROZPOZNAWANIE ORAZ WYDOBYWANIE GAZU I ROPY W POLSCE.
Zmiany w Prawie Geologicznym i Górniczym oraz nowe zasady opodatkowania wydobycia węglowodorów.
Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00- 10.10 otwarcie konferencji
 
POLSKIE I EUROPEJSKIE REGULACJE W ZAKRESIE POSZUKIWANIA I WYDOBYCIA GAZU ZE ZŁÓŹ NIEKONWENCJONALNYCH.
10.10- 10.45
„Europejski spór o regulacje prawne dot. poszukiwania i wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Status quo i perspektywy zmian”
(Konrad Szymański, Europoseł, Członek Komisji Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego)
10.45-11.30
„Skuteczne instrumenty regulacji poszukiwania i wydobycia węglowodorów w innych krajach - farm in/out, informacja geologiczna, rola państwa. Wnioski dla Polski”
(mec. Tomasz Chmal, Partner, kancelaria prawna White&Case)
  WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA INTENSYFIKACJĘ DZIAŁALNOŚCI POSZUKIWAWCZEJ.
11.30-12.15
„Korzyści i zagrożenia wynikające z nowych regulacji z perspektywy interesów firm zaangażowanych w poszukiwanie ropy i gazu oraz interesów Państwa Polskiego”
(dr inż. Andrzej Sikora, Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.)
12.15-12.30 przerwa na kawę
  NOWY MODEL KONCESJI A DOTYCHCZASOWE REGULACJE.
12.30- 13.00
„Dotychczasowy model koncesyjny a zmiany w Prawie Geologicznym i Górniczym. Uwarunkowania przekszałcenia dotychczasowych koncesji w koncesje nowego typu. Główne problemy prawne, kwestia ochrony praw nabytych”
(dr Grzegorz Wąsiewski, kancelaria prawna White&Case)
13.00- 13.30  „Nowy model koncesji na rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów. Główne zmiany, rozszerzenie zakresu koncesji, czas obowiązywania koncesji, faza rozpoznania i faza wydobycia”
(mec. Piotr Spaczyński, Partner Zarządzający, kancelaria prawna SSW Spaczyński Szczepaniak & Wspólnicy)
*Charakter prawny i zakres koncesji * Czas obowiązywania koncesji * Nowe obowiązki koncesjonariusza * Uwarunkowania prawne ograniczenia i cofnięcia koncesji * Przejście z fazy rozpoznania do fazy wydobywania w ramach koncesji * Obowiązek udokumentowania złóż węglowodorów * Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-górniczej * Decyzja o uwarunkowań środowiskowych i obowiązek uzyskania decyzji inwestycyjnej.
13.30-14.15 lunch
   14.15- 14.45  „Przetarg na działalność w zakresie rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze złóż”
(mec. Maciej Jóźwiak, Partner, kancelaria prawna Modzelewska&Paśnik)
* Etapy postępowania przetargowego: kwalifikacja, przetarg * Procedura na wypadek złożenia konkurencyjnych wniosków (procedura open door) * Procedura odwoławcza od decyzji organu prowadzącego przetarg.
  NOWE ZASADY PRZENOSZENIA KONCESJI.
14.45- 15.15 
Nowe regulacje prawne w zakresie przenoszenia koncesji na rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów na inne podmioty”
(mec. Artur Salbert, Radca Prawny, kancelaria prawna Modzelewska&Paśnik)
* Warunki, jakie musi spełniać podmiot przejmujący koncesję * Procedura przeniesienia koncesji i wymagane zgody * Ograniczenie swobody przenoszenia koncesji w ramach tzw, sukcesji generalnej
 
NOWE ZASADY OPODATKOWANIA WYDOBYCIA WĘGLOWODORÓW I NOWE STAWKI OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH.
15.15-16.00
„Projekt ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów i inne opłaty związane z działalnością rozpoznawczą i wydobywczą węglowodorów w Polsce
(Michał Wróblewski, Senior Manager, Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.)
* Podatek od wartości wydobytych węglowodorów (royalty) * Specjalny podatek węglowodorowy * Zmiany w opłatach eksploatacyjnych * Inne formy opodatkowania działalności
  NOWE OBOWIĄZKI I PROCEDURY ŚRODOWISKOWE W DZIAŁALNOŚCI ROZPOZNAWCZEJ I WYDOBYWCZEJ.
16.00-16.45
Działalność w zakresie rozpoznawania i wydobycia węglowodorów a obowiązki wynikające z ustawy węglowodorowej oraz innych przepisów prawa ochrony środowiska”
(mec. Daniel Chojnacki, radca prawny, Counsel, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka)
16.45-17.00
Podsumowanie i zakończenie konferencji.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.