WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 22 KWIETNIA 2013
USTAWA WĘGLOWODOROWA. ROZPOZNAWANIE ORAZ WYDOBYWANIE GAZU I ROPY W POLSCE.
ZMIANY W PRAWIE GEOLOGICZNYM I GÓRNICZYM ORAZ NOWE ZASADY OPODATKOWANIA WYDOBYCIA WĘGLOWODORÓW.
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)

PRELEGENCI :

mec Tomasz Chmal
Adwokat i Partner w międzynarodowej kancelarii prawnej White&Case. Specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorstw z sektora gazowniczego, paliwowego i energetycznego. Aktualnie doradza znaczącym międzynarodowym koncernom poszukującym gazu łupkowego w Polsce. Doradzał największym polskim koncernom z branży paliwowej i gazowniczej w zakresie kontraktów importowych, inwestycji zagranicznych i sporów z regulatorem. Wielokrotnie rekomendowany w prestiżowym rankingu "Chambers Europe" w zakresie "Energy&Natural Resources".

mec. Piotr Spaczyński
Radca prawny i Partner Zarządzający w kancelarii prawnej SSW Spaczyński Szczepaniak i Wsp. Jego główną specjalizacją jest doradztwo prawne dla przedsiębiorstw gazowniczych, energetycznych oraz górniczych. Uczestniczy w pracach Polskiego Związku Firm Przemysłu Wydobywczego. Reprezentuje podmioty m.in. w postępowaniach koncesyjnych, środowiskowych i inwestycyjnych. Był wielokrotnie prelegentem konferencji dotyczących gazownictwa, górnictwa i geologii. Rekomendowany w prestiżowych rankingach, m.in. "Chambers Europe".


mec. Katarzyna Radzewicz
Radca prawny i senior associate w kancelarii prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka. Specjalizuje się w prawie energetycznym i prawie zamówień publicznych. W ponad 10-letniej praktyce zdobyła bogate doświadczenia w projektach realizowanych dla podmiotów z branży gazowej i paliwowej oraz w elektroenergetyce i ciepłownictwie. Zajmuje się kompleksowym doradztwem dla spółek paliwowych i gazowniczych. Uczestniczyła w procesach konsolidacyjnych i prywatyzacyjnych oraz zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym dla przedsiębiorstw energetycznych i gazownicznych.

dr Grzegorz Wąsiewski
Radca prawny w kancelarii White&Case. Specjalizuje się w prawie geologicznym i górniczym, prawie gazowym i prawie energetycznym. Uczestniczył w prywatyzacji kopalni i doradzał m.in. w kwestiach prawnych związanych z infarstrukturą systemu przesyłowego.

mec. Patrycja Goździowska
Doradca podatkowy i Partner w kancelarii prawnej SSW Spaczyński Szczepaniak Wspólnicy. Ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych i polskich przedsiębiorców. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej transakcji fuzji i przejęć, doradza przy restrukturyzacjach i konsolidacjach grup kapitałowych i podatkowych. Doradza przy wyborze efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności oraz projektach dotyczących optymalizacji podatkowych. Aktywnie działa jako członek International Fiscal Association oraz Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Uczestnicy w pracach Polskiego Związku Firm Przemysłu Wydobywczego przy PKPP Lewiatan nad uwagami do projektu nowelizacji ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym.

mec. Daniel Chojnacki
Radca prawny i counsel w kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka. Od ponad 12 lat zajmuje się doradztwem w zakresie polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska. Obecnie doktorant w Zespole Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców z branży energetycznej i gazowniczej.
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.