WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 22 KWIETNIA 2013
USTAWA WĘGLOWODOROWA. ROZPOZNAWANIE ORAZ WYDOBYWANIE GAZU I ROPY W POLSCE.
ZMIANY W PRAWIE GEOLOGICZNYM I GÓRNICZYM ORAZ NOWE ZASADY OPODATKOWANIA WYDOBYCIA WĘGLOWODORÓW.
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)

Regulamin Udziału w KONFERENCJI:

1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na numer faksu: (22) 894 40 24 oraz dokonanie płatności za udział w konferencji na konto organizatora do dnia 19 kwietnia 2013 roku.

2.
W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc cała kwota wpłacona na konto organizatorów zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.

3. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w formie pisemnej do dnia 19 kwietnia 2013 roku. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.

4. Nieodwołanie uczestnictwa w powyższym terminie i nieobecność na konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

5. W przypadku odwołania konferencji z winy organizatora, Zgłaszającemu się zostanie zwrócona pełna kwota.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności, zakresu przedmiotowego oraz osoby prowadzącej poszczególne prelekcje.

7.
Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w konferencji, dokumentację konferencyjną, przerwy na kawę oraz lunch.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.