WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
KONFERENCJA. 25 LISTOPADA 2015 IV EDYCJA
NOWE PRAWO POCZTOWE
OCENA TRZECH LAT PRAWA POCZTOWEGO, CYFRYZACJA USŁUG KOMUNIKACJI, PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI E-COMMERCE, DOSTĘP DO SIECI, SEKTOR POCZTOWY A ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie (ul.Żwirki i Wigury 1)

PRELEGENCI I PANELIŚCI :

Karol Krzywicki - Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej odpowiedzialny za rynek pocztowy od 2014 roku. Wcześniej w l. 2005-2014 Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Od 2000 roku związany z sektorem pocztowym (Ministerstwo Łączności; Ministerstwo Infrastruktury; Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty; Urząd Komunikacji Elektronicznej).
Uczestnik prac legislacyjnych m.in.nad ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, nowelizacji Prawa Pocztowego oraz projektu nowego Prawa Pocztowego implementującego III Dyrektywę Pocztową. Reprezentuje Prezesa UKE w pracach Komitetu Dyrektywy Pocztowej w Komisji Europejskiej, jest członkiem Komitetu Kontaktowego Europejskiej Grupy Regulatorów Pocztowych (CERP) oraz Światowego Związku Pocztowego (UPU).

Marcin Wójtowicz - Dyrektor Departamentu Poczty w Ministerstwie Cyfryzacji.

Piotr Bielarczyk - Radca prawny, Dyrektor Zarządzający Pionem Prawnym w Poczcie Polskiej S.A. obejmującym Biuro Prawne, Biuro Zarządu oraz Biuro Nadzoru Właścicielskiego. W 2013 wybrany Innowacyjnym Dyrektorem Działu Prawnego przez Krajową Radę Radców Prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych(doktorat poświęcony antropologii prawa), adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW. Prawnik z ponad 14-letnim stażem, w tym 9 lat w czołowej polskiej kancelarii. Specjalizacja: spory sądowe i arbitrażowe, prawo korporacyjne i konstytucyjne. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych krajowych i zagranicznych z zakresu procedury cywilnej, prawa konstytucyjnego, języka prawnego i antropologii prawa. Arbiter Sądu Arbitrażowego  przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa. Ekspert komisji sejmowych, m.in. współautor Kodeksu Postępowania Cywilnego dotyczących arbitrażu. Fundator (z ks.Malackim, mec. Bednarkiewiczem i L.Boskiem)  i Członek Rady Fundatorów Fundacji Academia Iuris, największej polskiej kliniki prawa.

Krystian Szostak - Członek Zarządu InPost S.A.

Rafał Zgorzelski - doktor nauk humanistycznych w specjalności dzieje komunikacji pocztowej, ekspert do spraw rynku pocztowego i kurierskiego związany z branżą od ponad 14 lat, autor licznych komentarzy i publikacji o tej tematyce. Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (zrzeszającego m.in. InPost S.A. oraz Polską Grupę Pocztową S.A.)

Przemysław Sypniewski - Prezes Instytutu Pocztowego, były Członek Rady Poczty Polskiej i były doradca Komisji ds. Nowego Prawa Pocztowego w Sejmie RP.

Tomasz Kostyra - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Były Członek Zarządu FEDMA (Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Marketingu Bezpośredniego). Prezes SMB w l. 2000-2004. Członek Rady Usług Pocztowych oraz międzynarodowej grupy agencji reklamowych IDN. Aktualnie Członek Zarządu i współwłaściciel Grupy Dominanta Base and Direct.

dr hab Dariusz Szostek - profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału PAN w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa i Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny i Partner w kancelarii prawnej Szostek Bar. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznego i e-administracji. 

mec. Wojciech Dziomdziora - Radca prawny i Counsel w kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa nowoczesnych technologii, prawa własności intelektualnej, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa autorskiego i mediów. Pełnił funkcję Dyrektora Spraw Publicznych i CSR w Orange oraz kierował projektami kluczowymi w Grupie TP, był Członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także był Dyrektorem Departamentu Prawno-Regulacyjnego w Ministerstwie Kultury.

Michał Mazur - Partner, PwC Polska.

dr Rafał Szczęsny- doktor nauk prawnych, radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii Kobiela Szczęsny.

mec. Joanna Presz-Król - Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii prawnej Pieróg&Partnerzy. Ekspert i wieloletni praktyk prawa zamówień publicznych. Karierę zawodową rozpoczęła w Departamencie Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Następnie podjęła współpracę z renomowanymi kancelariami prawnymi. Od ponad 6 lat związana z kancelarią Pieróg&Partnerzy. W ramach pracy zawodowej zajmuje się kompleksową obsługą prawną tak zamawiających, jak i wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Wykładowca na studiach podyplomowych z dziedziny zamówień publicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz trener na wielu szkoleniach z zakresu prawa zamówień publicznych. Autorska i współautorka szeregu publikacji z zakresu zamówień publicznych, w tym będącego aktualnie nowością na rynku wydawniczym Komentarza Zamówienia Publiczne, Akty Wykonawcze z serii Duże Komentarze Becka.

mec. Grzegorz Choromański - Radca prawny i Partner w kancelarii prawnej Pałucki Trusiński Prawo i Podatki. Od kilku lat zajmuje się w zapobieganiu, a także rozwiązywaniu problemów w zakresie reklamy i marketingu. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z ochroną praw autorskich, ochroną przed nieuczciwymi działaniami konkurencji oraz przetwarzanie danych osobowych. Blisko współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Marketingu SB. W przeszłości był m.in. przez 5 lat Prezesem Zarządu spółki akcyjnej z branży usług finansowych wprowadzającej, jako pierwsza, na rynek polski usługę faktoringu.

mec.Bartosz Marcinkowski - Radca prawny i Partner w kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka. Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w implementacji krajowych i międzynarodowych systemów ochrony danych osobowych. Ponadto specjalizuje się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, prowadził szereg skomplikowanych transakcji M&A. Doradza wielu przedsiębiorstwom w zakresie restrukturyzacji grup kapitałowych.WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.