WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 

KONFERENCJA. 25 LISTOPADA 2015   IV EDYCJA
NOWE PRAWO POCZTOWE
OCENA TRZECH LAT PRAWA POCZTOWEGO, CYFRYZACJA USŁUG KOMUNIKACJI, PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI E-COMMERCE, DOSTĘP DO SIECI, SEKTOR POCZTOWY A ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 1)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w IV edycji konferencji "Nowe Prawo Pocztowe" poświęconej wyzwaniom i uwarunkowaniom regulacyjno-prawnym rozwoju rynku pocztowego, kurierskiego, dystrybucyjnego, marketingu bezpośredniego oraz e-commerce w Polsce oraz Unii Europejskiej.

RAPORT "NOWE PRAWO POCZTOWE 2014"

RYNEK POCZTOWY I KURIERSKI W ERZE CYFRYZACJI. WYZWANIA STRATEGICZNE I REGULACYJNO-PRAWNE.

Czy polski rynek i operatorzy przygotowani są do wyzwań, jakie niesie cyfryzacja usług komunikacji i budowa transgranicznego rynku dostaw ? O wyzwaniach strategicznych i regulacyjno-prawnych rynku pocztowego i kurierskiego mówić będą przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz głównych operatorów pocztowych: Poczty Polskiej i InPost.

PRAWO POCZTOWE DO POPRAWKI ? OCENA TRZECH LAT OBOWIĄZYWANIA USTAWY.

Trzy lata po uchwaleniu ustawy Prawo Pocztowe będziemy dyskustować o niezbędnych zmianach w regulacjach dot. rynku pocztowego i kurierskiego. Przez ten czas znacząco zmieniło się otoczenie rynkowe, trwa cyfrowa rewolucja i boom e-commerce, powstaje Jednolity Rynek Dostaw w Unii Europejskiej. Czy dotychczasowe regulacje odpowiadają na wyzwania nowych czasów ? Które przepisy obroniły się w praktyce rynkowej, a które wymagają niezbędnej korekty ?
W dyskusji o zmianach w Prawie Pocztowym i innych regulacjach rynku wezmą udział przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Poczty Polskiej, InPost, Polskiego Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego SMB, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych oraz Instytutu Pocztowego.

CYFRYZACJA USŁUG KOMUNIKACJI A RYNEK POCZTOWY.

Głównym wyzwaniem biznesowym i regulacyjno-prawnych rynku pocztowego jest postępująca cyfryzacja usług komunikacji. W połowie 2016 roku wejdzie w życie rozporządzenie eIDAS, które wprowadza jednolity model e-identyfikacji na terenie całej UE i otwiera nowy rozdział w rozwoju transgranicznego sektora e-usług. Czy prawa użytkowników e-usług pocztowych będą należycie chronione ? Jak bezpiecznie posługiwać się będziemy e-listem rejestrowanym, e-awizo, cyfrowym stemplem pocztowym czy korzystali z e-doręczeń w sprawach urzędowych ? Jakie nowe e-usługi komercyjne i publiczne powstaną dzięki upowszechnieniu jednolitego e-ID w całej UE ?
O wyzwaniach regulacyjno-prawnych cyfryzacji usług komunikacji i jej wpływie na rynek pocztowy i kurierski dyskutować będa prawnicy i eksperci z dziedziny prawa nowoczesnych technologii.

PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI E-COMMERCE. 

Z roku na rok rośnie znaczenie obsługi e-commerce w przychodach firm kurierskich i pocztowych, rosną również oczekiwania firm e-commerce i e-klientów. Rodzi to coraz więcej sporów i wątpliwości prawnych. Zaproszeni prawnicy odpowiedzą na pytania m.in. o zakres odpowiedzialności dostawcy w transakcjach e-commerce, uwarunkowania prawne obsługi zwrotów, zakres odpowiedzialności podwykonawców, obowiązki prawne dostawców w transakcjach transgranicznych i inne istotne wątpliwości prawne.

DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY POCZTOWEJ.

Dyskutować będziemy o modelach biznesowych i regulacyjno-prawnych wzajemnego dostępu operatorów do infrastruktury pocztowej. Przedstawione zostaną zalety i zagrożenia związane z różnymi modelami dostępu realizowanymi w innych krajach Unii Europejskiej i na świecie. Zastanowimy się, jaki model byłby najlepszy dla rynku polskiego.

SEKTOR POCZTOWY A PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Kryterium ceny czy również kryteria społeczne w zamówieniach publicznych ? Jakimi kryteriami powinien się kierować sektor publiczny w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych na usługi pocztowe. Najbardziej gorący spór na rynku usług pocztowych będzie przedmiotem analiz prawnych zaproszonych ekspertów w kolejnej części konferencji.

OBOWIĄZKI OPERATORÓW W ZAKRESIE OCHRONY PRAW I PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW USŁUG POCZTOWYCH, KURIERSKICH I MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO W ERZE CYFRYZACJI.

Jak chronić prywatność i dane osobowe klientów usług pocztowych i kurierskich ? Jak zapewnić bezpieczeństwo doręczeń pism urzędowych ? Jak dbać o ochronę danych osobowych użytkowników w erze cyfryzacji usług pocztowych i e-marketingu ? Jak zapewnić prywatność i bezpieczeństwo klientom w kontekście budowy Jednolitego Rynku Dostaw i rozwoju usług e-komunikacji ? Kwestie te będą przedmiotem dyskusji w ostatniej części konferencji.

W trakcie konferencji wygłoszą lub wezmą udział w panelach dyskusyjnych przedstawiciele : Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Poczty Polskiej S.A., InPost S.A., Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych, Instytutu Pocztowego, Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB oraz przedstawiciele renomowanych kancelarii prawnych specjalizujących się w problematyce rynku pocztowego i kurierskiego, prawa zamówień publicznych, prawa konkurencji i prawa nowoczesnych technologii.

Tegoroczna konferencja odbędzie się prestiżowych i praktycznych wnętrzach Hotelu Courtyard by Marriott, bezpośrednio obok lotniska Chopina w Warszawie. Główne obrady konferencji odbywać się będą w przestronnej sali balowej im. Żwirki i Wigury. 

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.

Michał Putkiewicz
Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.PLATYNOWY PARTNER
ZŁOTY
PARTNER

PATRONAT

PATRONI MEDIALNI


 
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.