WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
KONFERENCJA. 25 LISTOPADA 2015 IV EDYCJA
NOWE PRAWO POCZTOWE
OCENA TRZECH LAT PRAWA POCZTOWEGO, CYFRYZACJA USŁUG KOMUNIKACJI, PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI E-COMMERCE, DOSTĘP DO SIECI SEKTOR POCZTOWY A ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 1)

Regulamin Udziału w KONFERENCJI:
1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres email: adventure@adventure.pl lub na numer faksu: (22) 894 40 24 oraz dokonanie płatności za udział w konferencji na konto organizatora do dnia 20 listopada 2015 roku.
2.
W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc cała kwota wpłacona na konto organizatorów zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.
3. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w formie pisemnej do dnia 20 listopada 2015 roku. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.
4. Nieodwołanie uczestnictwa w powyższym terminie i nieobecność na konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
5. W przypadku odwołania konferencji z winy organizatora, Zgłaszającemu się zostanie zwrócona pełna kwota.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności, zakresu przedmiotowego oraz osoby prowadzącej poszczególne prelekcje.
7.
Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w konferencji, dokumentację konferencyjną, przerwy na kawę oraz lunch.

WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.